KUR’AN’DAKİ ŞİİRLER

58z2v

 

“İslamcılık böyledir işte. Yüzlerce yıl öncesinin Arap kabileleri toplumunun ortaya çıkardığı bir şiir kitabının peşinden siyaset peydahlayacaksın, sonra ben kabile şefi değilim diyeceksin.

Köylüye bir verdim deyip arkadan dolaşıp üç geri alacaksın. Siyonist silahları dolduracaksın, sonra namlusunda parmağının izi olan silahın tetiğini çekene çocuk katili diyeceksin. Tevrat’ı açıp, öldürmeyeceksin diyeceksin. Senin kitabın benim kitabım diyeceksin. Yarım yamalak imam hatip Arapça’nla bırak Kuran’ı sen Kudüs’te tabela okuyamazsın. Senin kıblen Tel Aviv, elifin mertek.”

Bu ifadeler Birgün Yazarı Koray Çalışkan’a ait. “İslamcılığın İki Yüzü” başlıklı yazısının “La Havle” alt başlığında yazmış.

http://www.birgun.net/writer_index.php?category_code=1186995462&news_code=1233566531&year=2009&month=02&day=02#.UUXgzBd7LlY

Bu yazı karşısında dincilerden bir hayli tepki almış. Yanlış mı yazmış. Hayır, doğru söylemiş. Kur’an’ın özellikle Mekki sureleri tümüyle şiirden ibarettir. Medeni surelerin de çoğu öyledir. Sadece bazı uzun surelerin uzun ayetleri nesir şeklindedir. Ve kimisinin İslam öncesi şairlerden alındığı iddiası vardır. Geçmişe ait ne varsa yok edildiği için bunu kanıtlamak olanaksız ama kaynakların yokluğu bu şüpheyi ortadan kaldırmıyor. Madem Cahiliye toplumuydu, o topluma ait kaynaklar korunsaydı da insanlar görseydi hangisinin cahiliye olduğunu..

İslamcılar Kur’an’da şiirler olduğunu, surelerin şiirselliğini reddeder ve sanki şiirden başka bir türmüş gibi lanse etmeye çabalarlar. Eğer Kur’an’da şiiri reddeden ayet olmasaydı, herhalde tam tersi davranır, Kur’an’ın eşsiz bir şiir kitabı olduğunu iddia ederlerdi.

Yasin 69. Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.

Hakka 41. O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!

Şuara 224. Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyar.

Son ayetin çeşitli meallerine göre şairlere azgınlar, sapkınlar, şaşkınlar, akılsızlar  uyarmış. Bakalım Kur’an yazarının şairliği var mı:

Rahman Suresi:

Er rahman.
Alleme lkur’ane.
Halekal insane.
Allemehul beyan.
Eş şemsu vel kameru bi husban.
Ven necmu veş şeceru yescudan.

Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
Ella tatğav fil mizan.
Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
Vel erda vedaaha lil enam.
Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
Vel habbu zul asfi ver rayhan.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Halekal’insane min salsalin kelfahhari.
Ve hale kalcanne min maricin min narin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Mereclbahreyni yeltekıyani.
Beynehuma berzahun la yebğıyani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Kullu men ‘aleyha famin
Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Zevata efnanin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Fiyhima ‘aynani tecriyani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
Ve min dunihima cennetan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Mudhammetan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima aynani neddahatan.
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Fihinne hayratun hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Hurum maksuratun fil hıyam
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Kim kalkıp da bu surenin şiir olmadığını iddia edebilir? Bu iddiada bulunan ya şiirin ne olduğunu bilmiyor, edebiyattan hiç anlamıyordur ya da artık alıştığımız türden körü körüne inancı için aksini öne sürüyordur. Bu sureyi alıp dünyanın hangi üniversitesinin edebiyat kürsüsüne gösterseler; alacakları yanıt şiir olacaktır. Bırakın şiir niteliğini, kafiyeleri vs. 31 kez aynı nakaratın tekrarlanması ancak şiirlerde olur.

Yazıyı uzatmamak için başka örnek vermeye gerek duymuyorum. Ama Kur’an’ın Arapçasından, Latincesinden özellikle kısa sureleri incelediğinizde şiir olduklarını göreceksiniz.  Ve bu şiirlerin olağanüstü bir mükemmelliği de söz konusu olmadığına göre ilahi bir niteliği olduğu da söylenemez. Sıradan, vasat şiirler. Dolayısıyla her şeyi mükemmel üstünlükte düşünülen bir İlah’ın, Allah’ın eseri olduğunu öne sürmek o mükemmelliği alçaltmak demek olur. Sonuç olarak şairliğe soyunanlar Muhammed ve kurmaylarıdır.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

9 Responses to KUR’AN’DAKİ ŞİİRLER

 1. elevation dedi ki:

  Bilimin, İbrahimi dinleri çürütmesinin üstünden çok yıllar geçti. Bu yeni bir şey değil. Feodalizmin dağılma süreci içinde Dinin bütün fonksiyonu bitti. Serbest rekabete dayalı ilk vahşi kapitalizm ile sonrasında ortaya çıkan Emperyalizm aşaması kapitalizmindeyse, dinler Kızıl devrime karşı kullanılan bir araç olarak yer aldılar. Dinin sınıfsal kimliği soyluluk ve kiliseden, burjuvazinin kontrolüne geçti. Günümüzde de halen bu devam ediyor, Sosyalizm ve Komünizm dinin toplumsal anlamda tümden kalkacağı sistemler olacaktır. Nitekim Küreselleşme ve Post-modernizm gibi Komünist-Marksist/Leninist teoriye alternatif olmaya çalışan sermaye eksenli ideolojiler bile boş çıkmıştır.

  İslam dini, ortadoğu coğrafyasındaki çeşitli etnik kökenden gelme halkların mensubu olduğu bir dindir. İranlılar(Şii) ve Kürtler (Şafii) Ari olmalarına rağmen müslümandırlar çoğunlukla. Türkler (Hanefi), orta asya kökenli olmalarına rağmen yine müslümandırlar çoğunlukla. Arap ülkelerinin müslüman olması da doğal. Çünkü islam zaten arapların ortaya çıkardığı bir dindir. Ama sadece arapların değil, ortadoğu da yaşayan diğer etnik gruplarında dini olması bağlamında, İslamın yaygınlığı tamamen coğrafi konumla ilgili bir şey olsa gerek. 🙂

  Ortadoğu’da küçücük İsrail’in dışında Yahudi ve diğer azınlıkların dışında (Ermeni, Rum vs.) Hristiyan olan kimse yok. Avrupa’da da zaten Güney’de konumlanan Akdeniz şeridi dışında Katolik olan yok gibi. Orta Avrupa ülkesi olan Almanya’nın yarısı Protestan yarısı Katoliktir. Yine Katolikler Almanya’nın güneyine yığılmıştır. Bu katoliklik barındığı coğrafyanın güneyine konumlanıyor daima. Amerika kıtasında daima Güney Amerika’dadır. Avrupa kıtasında daima Güney Avrupa ülkelerinde (İtalya, İspanya, Portekiz, Materyalistleri es geçersek Fransa) yaygın nedense. Nordik ülkelerin, Avrupa’nın kuzeyi, İskandinavya, Danimarka, İzlanda, İngiltere, Kuzey Amerika gibi ülkelerin hepsi Evanjelik Lutheryan ve Kalven kilisesine mensuplar.

  • elevation dedi ki:

   Düzeltme: İngiltere ve diğer Anglosaksonlar, Anglikan kilisesine bağlıdır. Bu da protestan kilisesidir. Değişen bir şey yok.

  • serbülent dedi ki:

   osirisin hayat hikayesini ve su gunku kilise mantıgının ..heryeri goren goz .. pramit.. ve ikiz kulelerin ne oldugunu sıkı arastrın derim .. kare seklinde yer .. halen takılan sembolik peruk .. ozgurluk anıtındaki semboller .. arastırın derim .. cizgi filimlerde ve ya reklamda ki tek gozler ucgenler sex yazıları porno diagramları .. nicin yapılıyor .. tesaduf mu ??
   sunday … buna da kutsal pazar diyorlarya kırılıyom gulmekten ..
   bilesik bir kelime : sun : gunes .. day : gun ..

   filmler klipler enteresan .. matrix..cesur yurek .. mıchael jackson.. madonna ..
   hele madonna off tarkan bu kadar mı?????.. . evet o kadar ..

   kutsal gunes gunu .. nicin ?????*
   aa birde protestanlıgı arastırın bakalım neden ortaya cıkmıs ne geregi varmıs ????

   bilim merkezleri.. bankalar .. ilac firmaları.. yoneticiler kime ait
   hic dusundunuz mu?????

   almanya savasını bir arastırın anlayabilecek misin bakalım
   kırık ırk neden yok edildi ve israil kuruldu .. ya toprakları belli olmayan ulkede
   topraklarının tapusu kime ait bir bakın derim tavsiyem dir..
   arastırın ..

   yaratanla ilgili sorun varsa insanların din yapıları yerine .. lutfen gecmis donemde yasayan canlıların fosil yapılarına bir bak .. ara evre yaratık gecisi bulabiliyormusun ??
   ve periyodik cetvele .. atom yapısını bir dusun ve kafanı kaldırıp yıldızlara bak ne kadar ortak nokta varmıs .. tuhaf ??? canlı bir organiz madaki dna yapısına ve amino asit kuramlarını incele ..
   saygılar bilimle beraber olanlardan olsun ……

 2. serbülent dedi ki:

  Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan

  1, 2. Rahmân Kur’an’ı öğretti.
  3. İnsanı yarattı.
  4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.
  5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
  6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.
  7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
  8. Ölçüde haddi aşmayın.
  9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
  10. Allah yeri yaratıklar için var etti.
  11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
  12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
  13. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  14. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
  15. “Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.
  16. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  17. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
  18. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.
  20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
  21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
  23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.
  25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
  27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
  28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
  30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
  32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
  34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
  36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)
  38. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.
  40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
  42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.
  44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
  45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
  47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.
  49. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  50. İçlerinde akan iki pınar vardır.
  51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.
  53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
  55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
  57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  58. Onlar sanki yakut ve mercandır.
  59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.
  61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
  63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.
  65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.
  67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
  69. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.
  71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.
  73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
  75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
  77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

 3. serbülent dedi ki:

  simdi bir bakalım ….egri oturup dogru konusalım.. insan olalım akıl sahibi ve aklını kullanabilen bir insan …. arastıran soran dogruyu ogrenmeye calısan bir insan .. bu islamın ozudur ..
  kendine muslaman diyebilen bir sahsın aslı gorevidir..

  gecmis donemde anlatılan rivayetlere gore ( her neye inanıyorsan ve ne arastırıyorsan )
  peygamber denilen elçilere muazzam yetenekler verilmis .. bu donemine gore yasayıs felsefelerine gore değiskenlik gostermis.. kimine ruya tabiri .. kimine zenginlik kimine ise tedavi etme .
  bu ve buna benzer bircok rivayet bircok kitap ve arsifde bulunuyor . kimi abartılı kimi degismis ..
  yada kısmen/tamamen gercek algılayamıyoruz ( olabilir kendimce .. cunku orijinal olacakki kıyaslama yapasın bu dogru gozunlede goreceksin ki dogru olsun)
  ancak sole bir bilgi lazım
  eger apacık gorursen tapınsanda isin bitmis ..
  arastırınız .. ebu leheb .. buna tam ornektir..
  ( ebu leheb alevlerin babası demek muhammed efendimizin amcasına yakıstırdıgı lakap)
  gercek adı Abduluzza tam gercek adını bilmiyorum luz //luzza nın kulu demek sanırım bir pudun ismi )

  Muhammede (s.a.v) efendimize ,ise bulundugu donemde mucize olarak adlandırılan ( fiziksel acıklaması olmayan durum kısaca ) edebiyat verilmis .. evet kuran siirseldir .. edebiyat konusunda da o donemde en guclu sairler bile arka arka ya dizeleyemedigi kafiyelerle doludur..
  o donem de ilginctir mekke cok ugrak bir yer ve edebiyat sehri
  en guzel siirler kabe duvarlarına asılır .. yuceltmek icin ..
  muhammed ve ona inananları asma mantıkları ise yucelmek icin degil entersan ???

  yukarıdaki ayet satır satır okunur ise .. bazı yerler bilimsel

  19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.
  20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
  21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  sanırım bu olayı yakın gecmisimizde bir kasif buldu kaptan cousteau
  aklımda kaldıgı kadarıyla celebitarık bogazı ve/veya kızıldeniz yada baska bir yer
  aslında konu bilimsel tamamıyle tatlı ve tuzlu suyun ayrısması ile ilgili ….
  tamamda bunu 600 lu yıllarda soylemek zor ustelik colun ortasında duran biri icin .. denizci olsa belki … farkedebilir ..(bu onemli ispat var )

  5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. (asikar)
  7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.(asikar)
  17. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. (bunu arastırmak gerek bir sey vardır )
  22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.( bu bilinebilir o zaman bile )
  24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur. ( bilmiyorum arastırmak gerek )

  kıyamet….
  26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
  27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
  31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
  bu kıyametle ilgili o kadar hikaye varki kokenleri babile kadar dayanır ..
  33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
  35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
  37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)
  38. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  (buda bunu bilen ulimati erbabları baska gezegende yasam icin ugrasır .. hatta yok olacakları bildikleri icin yasanacak gezegen ararlar.. aynı sahıslar ozellikle de
  “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır.’ diyecek. Sadece ‘Gargat Ağacı’ bunu söylemeyecek, çünkü o Yahudi ağacıdır.”(Kitab-ul Fiten H. 2239)
  arastırırsanızda bunu bu agacı heryere dikiyorlar ..
  maden kuran muhammed sair peki neden bu sekilde davranıyorlar
  bu benim garibime gidiyor .. )
  ( birde su var: IAI Kfir
  İsrail Uçak Sanayii Kfir ( İbranice : כְּפִיר, “Aslan Yavrusu”) bir olan İsrail -yerleşik tüm hava, çok maksatlı savaş uçağı modifiye Fransızca dayanmaktadır Dassault Mirage 5 İsrail ile gövde aviyonik ve bir İsrail yapımı versiyonu General Electric J79 turbojet motoru.
  hadis sanırım sole :
  ”Alnında, iki gözünün arasında “ke-fe-re yani kâfir” yazılıdır”

  buda entersan geliyor .. neden bu kadar farklı konu birbirine otursun ve soyleyen kim ??
  ne zaman ? niçin soleniyor ne gerek vardı ? nasıl soyleyebildi ?

  35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

  29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
  buna gelince .. ne zaman basımız derde girse .. kim olursa olsun .. hele hele olum korkusu sardımı ben yasadım cok alakasız ..katıksız ataistlerde de gordum .. yanyanaydık :)))
  nerden geliyor diye merak ettigim zaman ..
  Şüphesiz biz insanı en güzel bir surette yarattık. ( tin 95 ayet no :4 )
  akıl ..kalp..nefs ile ilgili ayetlerinden biri

  “Nefse ve onu şekillendirene; ona fücûrunu (bozukluğunu/isyânını) ve takvâsını (korunmasını/itaatini) ilham edene yemin olsun. ” (91/Şems, 7-8)

  California Institute of Heart Math yetkililerince yapılan araştırmaya göre, beynimiz bağımsız hareket etmiyor, gerekli sinyalleri kalbimizden alıyor. Bütün bilgiler, sevginin en güçlü sembolü ve duygularımızın merkezi olan kalbimizden yayılıyor. Yapılan araştırmada kalbimize odaklanılmış, kalbin büyük bir enerji alanıyla çevrili olduğu, çapının yaklaşık iki buçuk metre olduğu sonucuna varılmış ve daha da ileri gidilerek günümüzde kullanılan ölçeklerin bu çapı ölçmekte yetersiz olabileceği ve bu çapın daha büyük olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla kalbimiz, beynimizin oluşturduğundan çok daha büyük bir enerji alanına sahip. İnsan kalbinin etrafındaki manyetik alan, sadece vücudun her hücresini çevrelemekle kalmaz, vücudun dışındaki bütün alanları da kapsar. Kalbin elektrik akımı, beyinde oluşan elektrik akımından altmış kez daha kuvvetlidir. Kalbin manyetik alanı ise, beyninkinden beş bin kez daha kuvvetlidir. Demek ki kalbimizle, beynimizle yaydığımızdan çok daha büyük bir enerji yayıyoruz. (Brandlife, Haziran 2012)

  bunu da ekliyeyim bence cok onemli aynı ayet no 9
  9. Öyleyse yetimi sakın ezme. ( tin 95 ayet no :9 )

  8. Ölçüde haddi aşmayın.
  9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

  yetimler o kadar cok yerde geciyor ki ve onlara bakmanın ne kadar onemli oldugu..
  ve nasıl yasaman la ilgili emir yada malumat yada rica nasıl kabul edersen ..

  bu siirsel ayet kafiye yetenegi ile edebiyat abidesi bu dogru …

  ancak iceriyi ile bambaska bir dunya ..
  ve sana sunu soluyor
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  eger yalanlıyorsan olucak kıyamet ve gidecegin yer iblis saf atesten yaratılanın yanı
  yalanlamıyorsan ve tavsiyelerime uyup terazide hile yapmıyorsan o zaman cennet ..

  ve sen kimsin diyor neye hizmet ediyorsun ne icin yasıyorsun ne kadar az dusunuyorsun
  ne kadar az arastırıyorsun ki kendini musluman zannedenler iyi birer mumin degillerdir..
  calısmıyorlar okumuyorlar arastırmıyorlar.. bırak bilim kitabını kuranı .. muhammedin hayatını .. sahabilerin hayatını .. arastırmıyorlar ki .. sadece agzı biraz laf yapan insanların pesinde dogru yalan kosusturyorlar . ne kadar yazık …
  butun savaslar islam dunyasında ..

  peki asli gorevi insan olmak olan ve yuz kızartıcı suctan uzak olması gereken ..
  hırsızlık zina yalan dolan zulum eden cahil .. olmaması gerekirken bugun ki durumda nedir..
  nasıl oluyorda bankacılık ve faiz hayatımıza bu kadar cok karısmıs .. ve hersey normal geliyor..

  buna DECCAL denir ..

  iste size gercek kime hizmet edersen onun yanına gidersin … ondan sayılır ve onunla aynı sartlarla yargılanırsın

  yargılanmayı ceza olmak olarak dusunmeyin sadece ..

  yargılanmak .. bilerek ve/veya bilmeyerek yaptıklarından sorgulanmaktadır..
  olumlu ve olumsuz..
  sınav gibi ne ogrendin bunu… bakalım sınavda soruları cevaplayabilecen mi gibi dir..

  Tarafsız inceler.. sorulara cevaplar arar..sentezlemeyi yapabilirseniz muhakkak dogruya ulasırsanız…2 kere 2 kactır ? 4 dort
  ( sonsuz sayıda cevabı olan bir onermeye sadece 4 olarak bakmaz ne kadar dar )
  2×2=16-12=8/2= -24+20 = 3+1 ……………
  ( bu cumlenin herseyle irtibatı var dar dusunmeyin lutfen )
  ve islam insan ve cin alemine secilmis dindir..
  bir yasam tarzı bir hayat felsefesi bir bilim .. ve hayat bir butundur herseyiyle…

  cennete girmek iblis le olan savasınla belli olur .. yaptıklarınla sadece yaptıklarınla ………
  dusunduklerinle gelenler ise affetmek icin sebebtir sadece .. hafifletici sebeb :))hehe

  kimsin sen

  osman mı edebiyle unlu
  ebubekir yoneticiligiyle
  omer adaletiyle
  ali cesaret ve ilmiyle

  kimsin sen ebu leheb misin firavunmusun zalimmisin vahsimisin nesin ….

  simdi anlayabildin mi Rabbin in sana niyetini bıraktıgını ve kotuluk ve iyilik benden dir
  denmesinin sebebini……
  ve seni neyle sınadıgını ….ve sınav sonucu nu …

  peki en onemli soru o tarihte o yerde o yetisme ile bir adam nasıl bunları soleyebilir..
  yada bir grup adam nasıl yazabilir.. ve bunlar yerli yerine oturabilir… zaman icinde ki

  cok kutuphane yakıldı .. cok kitap atıldı .. cumhuriyetin m.kemalden sonraki donemde ..
  ismet pasa doneminde sahaflarda eskilerin anlattıları kutuphane atılmaları bir bilseniz suan oturup aglarsınız ..

  ibni sina nı el yazmalrı tesaduf bir sekilde 3 kurusa halice dokmeye giden arabacının elinden alınıyor.. muzede sergileniyor.. su an ve niceleri halic sularına gomuluyor..
  kim ve ne amacla ..
  seytan bilinirse ve asikar ortaya cıkarsa .. Yaratanın varlıgı tescil edilmis olur..
  seytan var ise yaratan da var demektir..

  acizane dusuncelerimi paylastım….
  saygılarımla …

  • Tarkan dedi ki:

   Tatlı acı su olayı bilimsel demişsin ama bilimsel değil. Acı ve tatlı su olayı anlatıldığı gibi efsanevi mucize devam etmiyor. Araştır bak sular birbirine karışıyor. Biri sana masal anlatmış sende inanmışsın nerde okudun bu karışmayan suyun gerçekten var olduğunu? Kuranın bilimselliğini savunan yerleden aldıysan biraz daha tarafsız kaynaklara bak. Kardeşim jeolog ve böyle birşeye gülüyor. haberin olsun.

  • MaMaLi dedi ki:

   Serbülent!Dostum,insan bu kadar nasıl boş,yazar,boş,iddalarda bulunur?))kaptan jacques-yves Cousteau,vakfı vardır))bu isimle girsen,müslüman olmadığı,ve böyle bir tespitinin bulunmadığını,göreceksin))eğer sular bir birine karışmıycak olursa,kızıldeniz’in çokdan kuraması lazım))(araştır neden diye)gelelim,çok ünlü,mucize dediğiniz rahman 19-20 sözde allah ayetine))ya sizin allahınız,yalancı yada muhammet yalancı))yada ya sizin allahınız,intihalci(fikir hırsızı)yada muhammediniz intihalci))Brahma puruno,bu sözü senin peygamberinden asırlar önce söylemişdir,peygamberin dünyada olmadığı gibi,babasında bile değildi,hatta babası dedesi,abdülmüttalip de bile değildi)”BRAHMA,DENİZLERİN ARASINA SET KOYDU,BİRBİRLERİNE KARIŞMAZLAR”araştır öğren,sonra,buralara,fikir beyan edersin))komikleşmeyin!!!

 4. serbülent dedi ki:

  ben cok sey anlatmaya calıstım o aklıma gelenlerden sadece 1 tanesi.. oyle hatırladım vede yazdım .. eger bilim bunun aksini kanıtlar ise .. kesinlikle dogrudur .. taki suan kabul gorulenin aksi ispat edilene kadar .kısaca aksi ispat edilene kadar mevcut dogru sayılır… suların karısmaması tamamen iclerinde ozumsenmis mineral ve maddeler ile yeni olusan bilesik/karısım ( yada adı neyse ) farklı ozgul agırlıgı olusturur ve bıcak gibi bir cizgi ile ayrısması tabi ki soz konusu degil .. A maddesi /// +A -B madde karısımı /// A B madde karısımı // -A +B madde karısımı // B maddesi … boyle bir karısım dır herhal …
  bıcak gibi ayrılmıs olması icin atomlarını yakınlık mesafeleri ..boslukarı.. birbirlerine karısamayacak kadar sıkı olması gerekir. sıvı ile katı gibi mesela ..

  fosillere gelince kim guluyor bilmiyorum ama .. en son su insan maymun karısımı olan ve resimlerle anlatılmaya calısılan .. cok guzel latin isimleri bulunan kanıt diye sunulan seylerin en sonuncusu 1972 yılında gercekleri yansıtmadıgı kabul edildi .ama nedense halen ders kitaplarında bulunuyor .. amac ne ise ?? . bununla ilgili iyi bir arastırma yapıcam .. bu anlattıgımıda darvin kendi kendine bile yazmıs .. eger ara gecis fosilleri bulamaz isek bu benim kanıtlamaya calıstıgım gercekleri kesinlikle curutecek tek sey diye .. kendi kitabı kendi notu … ben fransızım onun yanında bazanda latin 🙂

  kardesine selam olsun .. cok guzel bir meslek erbabı .. umarım cok guzel calısmalara da imza atar .. memnun da olurum ve aleyhime dahi olsa dogruyla hareket ediyorsa onunla birlikteyimde
  yeter ki asıl olan dogrudan ayrılmasın ve ayrılmayalım .. gercek sadece gercek her ne ise ..

  su fosil konusu gercek ama .. ara gecis fosilinden kastım su idi ..uzamanı degilim ..
  yani balık diyelim karaya cıktı .. yuzgecler hemen ayak mı oldu .. yoksa yuzgec sonra yarıyuzgec yarı ayak .. her iki islevide yetersiz.. kuyruk ayrıldı yada ne ayrıldı ne ayrılacak ..beyin biraz daha buyumus .. hem karaya cıkıyor hem denize giren .. ne balık ne kertenkele ( mesela salladık ))
  her ikisi gibi ve zamanla kertenkeleye daha cok benziyen ama balık ozelligi olan ama cok az ..
  sonra tam kertengele olan bir canlı fosili listesi .. m.ö 10.000 sonra m.ö.5.000 sonra m.s 200
  gibi ( tarihleri de salladık mantık kuruyoz .. )

  ve bu canlı hangi model i temsil ediyor ne tur bir kertenkele yada tavuk mu ?? oldu nasıl uctu peki ?? o gecisler hemen zıp diye mi olustu yoksa ara A-B formulu gibi bir formul olusmadı ..
  olustu ise peki hic bir fosili bulunamadı mı ??

  gene sizden ozur diliyorum .. madem bu kadar canlı olustuda peki bu mantıkla giderek .. gunumuzde neden hem o hem baska birsey olan canlı yok .. peki insan maymundan geldi ve gelisimini tamamladımı ?? neden sempanze arasında yeni bir insan ırkı olan bir canlı aramızda yok .. veya hayal gucunu kullan .yada daha akıllı ama fiziksel yapısı eskide atası gibi kalmıs. sorum cok geniş .. hemde cok .. yazmaya baslasam sayfalar yetmez ve butun olasılıgı içine alır .. her ne ise .. bu ve buna benzer canlıların jeolog kardesinden fotoları bunların bulundugu muzeleri .. adları isimleri ve bu gune kadar bulunan ne kadar very varsa istiyorum .. cunku eger bunlar ispat edilirse sevgili kardesim sen o zaman bana gercegi ispat etmis olursun sana minnettar kalırım gercekten…. bu raslantısal gecislerde
  her hangi canlı organizmayı her hangi canlı organizmaya baglıyor isen ..

  gunumuzde bu gelismeler neden durdu peki >??? neden yeni turler olusmuyor su balıklardan yada suda yasıyan herhangi bir canlıdan .. nicin olusmuyor suan neden .. cok merak ediyorum .. eger beni aydınlatabilirsen cok minnetttar kalırım sana .. nicin yarısı balık yarısı maymun hem suda hem karada yazıyan bir canlı organizmaya .. arastırmacıkların kameraları yakalayamıyor ..

  surec durdumu ??? niçin durdu ??niçin başlamıştı ki?? surec icinde kayıt altına alınan kalıntılar neden aynı ??
  turler yok olmus bu kesin .. ancak dinozor kuculup fil oldu ise ikisi arası nerelerde gomulmuste tesaduf bir tane kemik kalıntısı olmamıs ne enteresan….

  ALLAH var dostum .. yemin ederim ve inandıgım butun degerlerle .. hertarafta var ..

  fotosentez olusmusta .. neden .. hidroklorik asitte yasayabilen bir canlı olusmamıs ..
  biz rastlantı oldukta .. orada yasayabilen bir rastlantı olusmadı ..
  hic bir yasam belirtisi olmayan bir madde butununde .. yasam olustuda nicin bu ve benzer durumlarda yasayan bir canlı olusmadı ..

  nicin bitkiler oksijen uretiyorda .. hayvanlar canlılar oksijen tuketiyor ..
  lutfen git bir akvaryumcuya ve ona sunu sor ben bitki yetistirecegim .. su bitkisi ?*
  ne yapmam lazım …

  madem boykle bir kurallar zinciri olustuda .. baska bir zincir olusamadı .. niçin ???
  ve gider gider gider..
  RAB .. diyor ki herseyi ben yarattım ………..
  sen diyorsin ki yok ole bir sey yok ……tesadüfi ..

  Rab diyorki ya benimle olursun ve taparsın ..
  ya seytanla olursun ….ya cennet ya cehennem ..secim senin ve yaptıgın secimin sonucuda ..
  sen bilin …. benden uyarması .. bu son dialog benim acımdan .. hayatı nasıl yasamak istiyorsan ole yasa .. mutlu ve huzurlu ol..
  ben cok sey anlattım .. imalı imasız .. artık ne anlanırsa ….saygılar

  son olarak … ogrendigimde bu cok heyecandırdı beni..
  boş boş televizyonda gezerken .. amaçsız.. kafamda da yukarıdakilerle ilgili bir sürü soru
  halen yüzlercesi cevapsız ..benzer sorular .. kurçalarken ..

  profesor ..3 üniversite bitirmiş suan halen yasıyor ..
  İKRA .. dedi .. OKU demek ..
  eger arapcada eylem varken kastedilen bir sıfat yok ise .. herseyi kapsar ..
  o bu kadar dedi … ben soyle anladım :

  OKU
  Ne okuyayım
  cevap : HERSEYİ
  bu sadece kitap mı .?????

  yerimden zıpladım ……
  saygılar

  • serbülent dedi ki:

   ozur diliyorum ..

   böyle bitirmem daha doğru .bu yazıyı eklemem ..
   . sonradan aklıma geldi çünkü..

   Pek onunla bununla insanla yada olmaya çalısanla bir derdim yok..
   bu siteye en uste yazılan ayeti incelerken google in arama motorununun buldugu linki tıklarken girdim .. ilk i okudum .. belki yardımcı olurum amacıyla .. düsüncelerimi ekledim.
   şimdi ise kayıtları okurken bu linki kaydetmisim .. baglandım ve hatırladım ..

   Dolayısıyla rahatsız etmek amaçlı ..üstünlük yada size bir herhangi bir olumsuz bir düşünceye sahip değilim .. eger buna benzer bir imaj verdiğim düşünüldü ise
   gerçekten özür dilerim ..Yanlış anlatmısım demektir. Amacımdan cıkmısım demektir.

   sizlere tesekkur ederim .. Denge olusumu için ..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s