FAHRİALEM’İN EN’LERİ

MUHAMMED HAZRETLERİNİN EN SEVDİKLERİ – SEVMEDİKLERİ:

En sevdiği yemek:  Tarid (kuzu etli-sebzeli çorba)

En sevdiği sebze: Kabak

En sevdiği katık: bal

En sevdiği meyva: Kavun

En sevdiği içecek: Şerbet ve süt

En sevdiği şerbet: Bal şerbeti

En sevdiği isimler: Abdullah ve Abdurahman

En sevmediği isim: Melikü’l-Mülk (Mülk Sahibi)

En saygı duyduğu eşi: Hatice

En sevdiği eşi: Ayşe

En hoşlandığı eşi: Zeynep

En sevdiği spor: Güreş ve koşu

En hoşlandığı Makyaj: Gözlerine sürme çekmek

En sevdiği çiçek: Gül

En sevdiği hayvanlar: Kedi, deve, karınca

En sevmediği hayvanlar: Köpek, kertenkele, yılan, domuz

Erkeğe en yakıştırmadığı giysi: İpek

Erkeğe en yakıştırmadığı takı: Altın

En hoşlandığı sanat: Şiir yazmak, masal okumak

En hoşlanmadığı sanat: Resim ve müzik

En sevdiği giysi: Gömlek (Kamis)

En sevdiği giysi rengi: Beyaz

En sevmediği giysi rengi: Kırmızı

En kızdığı giyim şekli: Kadının erkek gibi, erkeğin kadın gibi giyinmesi

En sevmediği oturma şekli: Elini arkaya atıp dayanmak

En sevmediği yatma şekli: Yüzükoyun

En nefret ettiği huy: Böbürlenmek, kibirlenmek

En üstün fiziksel niteliği: Cinsel gücü

En sevmediği kişi: Ebu Cehil

En sevmediği akrabası: Ebu Leheb

En sevdiği kişi: Ali

En güvendiği kişi: Ebubekir

En sevdiği çocuklar: Torunları Hasan ile Hüseyin

En sevdiği dua: Ayet’el Kürsi

En sevmediği millet: Yahudiler

En tehlikeli gördüğü millet: Türkler

Yahudiler ve Türkler hakkında:

Son iki madde ırkçılık kokuyor. Bu iki maddeye ait hadislere bakmakta yarar var. Hadislere baktığımızda ırkçılığın haricinde kehanetin de olduğu görülecektir:

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, “Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür,” diyecek. Sadece Garkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

Hadis no. 5020: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: “Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!” diyecek.”

“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler’e dokunmayınız. Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı kimselerdir.” (El-Cüveyni; Tarih-i Cihan-güşa, 1, s:11)

“Size dokunmadıkları müddetçe siz de Habeşlilere dokunmayın. Sizi terk ettikleri müddetçe siz de Türkleri terk edin.”

Ebu Davud 4302, Nesei

Kibirlenmeyip Böbürlenmemesi:

“Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” (Kütübü Sitte, Hadis no. 5218)

“Gözünüzü açın! Ben Allah’ın sevgilisiyim, bununla bö­bürlenmem.

Ben, kıyamet gününde, Âdem’den bana kadar gelmiş bü­tün Peygamberlerin altında toplanacakları Hamd San­cağı (Livâu’l Hamd)nın sahibiyim. Bununla da böbür­lenmem.

Kıyamet günü ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edi­lecek olan da benim. Bununla da böbürlenmem.

Cennetin kapısını ilk açacak olan benim, bununla da böbürlenmem.

Açılan cennet kapısından, yanımda mü’minlerin fakirleri olduğu halde, ilk girecek olan da benim. Bununla da bö­bürlenmem.

Allah katında, gelmiş ve gelecek bütün insanların en şe­reflisi, en yücesi benim. Ben, bununla da böbürlenmem.”

Buhari, Sahih, Mukaddime.

Gözlerine Sürme Çekmesi:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “İsmid`i kullanmaya devam edin. Zira o, sürmelerinizin en hayırlısıdır. Görmeyi parlatır, saçı bitirir.” Resulullah (sav) sürme çekince önce üç kere sağ gözüne çekerdi, onunla başlar, onunla bitirirdi. Sol gözüne de iki kere çekerdi. (Kütübü Sitte, Hadis no. 3994)

Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav)`ın bir sürmedanı vardı. Her gece şu gözüne üç, öbür gözüne de üç kere sürme çekerdi.
(Kütübü Sitte, Hadis no. 3995)

Herhalde sünnete düşkün müslümanlar aşağıdaki hadise dayanarak sürme çekmeyebileceklerini düşünüyorlar:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim gözüne sürme çekerse teklesin. Bu sözümü kim tutarsa işi en güzel şekilde yapmış olur, tutmayana bir mahzur yok. (…)
(Kütübü Sitte, Hadis no. 3558)

Ama hadisteki “bu sözümü tutmayana mahzur yok” sözü sürmeyi tek çekme ile ilgili gözüküyor. Çekip-çekmeme ile ilgili değil.

Kadının erkek gibi giyinmesini, erkeğin kadın gibi giyinmesini yasaklayan Muhammed, kadınlar gibi sürme çekebiliyor, saçlarını omuzlarına kadar uzatabiliyor. Tabi ilk akla gelen, bunu insanları etkilemek için mi yaptığı sorusu oluyor.

Cinsel gücü hakkında:

Hadislere baktığımız zaman, Muhammed’in “cinsel ilişki”ye ayır­dığı zamanın, şaşılacak boyutlarda olduğunu görüyoruz, işte bir hadis:

En’es anlatıyor:

– “Peygamber, 9 ya da 11 kansı varken, gecenin ya da gündüzün
belli saatinde tümünü dolaşıyor ve hepsiyle cinsel ilişkide bulunu­yordu.”

Enes’e soruluyor:

– “iyi ama, Peygamber buna güç yetirebiliyor muydu?”
Enes karşılık veriyor:

– “Evet Biz aramızda, Peygambere 30 erkek gücü (şehveti) verildiğini konuşurduk.”

Bu hadis Buhari’nin e’s-Sahih’inde de yer alıyor. (Diyanet’in bir yayınında görmek için bkz. Sahih-i Buhari Muhtasan Tecıîd-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.)

Başka bir hadiste ise 40 erkek gücünden bahsedilir:

“Cebrâil bana bir çömlek getirdi de ben ondan içtim ve bunun üzerine bana cinsî münasebette kırk erkek gücü verildi”

Ibn Sa’din et-Tabakatu’l- Kübra, sa.374

“Ihyâu ‘ulûmi’d-dîn” adlı yapıtında Imâm Gazalî, şehvete düşkünlük ve şehvet bolluğu itibariyle Arapların özel bir yaratılışta olduklarına, ve bunu bir övünme vesilesi saydıklarına değinir.

Serdar Kaangil

 

 

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

4 Responses to FAHRİALEM’İN EN’LERİ

 1. Esad Muhammed dedi ki:

  Türklerle alakalı kısım hakkında :
  Hadislere baktığımızda ırkçılığın haricinde kehanetin de olduğu görülecektir

  Hadislerde ki ırkçılık nerdedir biz göremedik.Irklarla ilgili tek kısım Türk diye bir ırkın olduğunu bildirmek.Türkleri küçümseyen hor gören hiç birşey göremediğimiz gibi,Peygamberimizin sözündeki sıdkına da tarih şahittir.Bunu Osmanlıya zulmetmek isteyen devletlerin tarihlerinde görebilirsiniz Türk’ün sert mizacını 🙂

  Peygamberimize ırkçı iftirası atmadan önce Bilal-i Habeşî ve Ebu Zer (r.a) arasında geçen tartışmayı konu alan hadîs-i okumanız gerekir üstelik sizin bu hususta naklettiğiniz hadisleri sıhhat yönünden incelediğimizde de bunlardan çok daha sağlam.
  ——————————————————
  Peygamber(s.a.v) Allah(c.c) kendisine bildirdiği gibi her efdal özelliğini bildiriyor ve bunları böbürlenmek için söylemediğini bildiriyor.Bunda ne var ? İnanacaktınız da bu mu engel oldu hidayetinize.Evet onu Kur’ân da Allah(c.c) da övdü.Ayrıca insanlara farklı özelliklerinizden bahsedip övünüp böbürlenecek olsanız şöyle bir söz mü söylerdiniz.

  “Açılan cennet kapısından, yanımda mü’minlerin fakirleri olduğu halde, ilk girecek olan da benim. Bununla da bö­bürlenmem.”
  ————————————————————
  Sürme ile alakalı hadîs-i şerîf : Ama hadisteki “bu sözümü tutmayana mahzur yok” sözü sürmeyi tek çekme ile ilgili gözüküyor. Çekip-çekmeme ile ilgili değil.

  Hadis-i şerîf deki sürme çekme işi in-i şartiyye ile geliyor.”İza” ile gelmiyor.Yani sürme çekip çekmemekte bir mahzur olmadığı bu kısımdan çıkartılıyor son kısımdan değil.

  İnanmak istemediklerinizi devekuşu misali kafanızı kuma sokarak gizliyorsunuz.Ama bunu yalnız siz görmüyorsunuz ne yazık…

 2. HmS dedi ki:

  “En hoşlandığı sanat: Şiir yazmak, masal okumak”
  bununla alakalı da en büyük eseri yüce kur’an-ı kerim olmalı.

  • MaMaLi dedi ki:

   Masallar,uzun yıllar sonra,mit leşir,gerçekmiş gibi,yeni nesillere,anlatılır.Bizde de çokdur,ferhat ile şirin,leyla ile mecnun,hiç yaşamadıkları halde,gerçekmiş gibi,bilir insanlar)mesela ingiliz tarihine mal olmuş kral arthur,hiç yaşamamışdır)hatta nasreddin hoca dahi,yaşadığı kanıtlanmamışdır!merhum hocam değerli pertev naili borotav ile bu konuda çok.muallakda kalmışızdır,çünki,eskişehir sivrihisar ilçesi,hortu köyü,insanlarının hemen,hemen hepsi birer nasreddin hoca dır;onlarda,bir şehir efsanesi,olduğunu,kerelerce,söylemişdir.tarih,kayıt dır,kayıdı,olmayan,zaptta geçmeyen,hiç bir,eyelem,gerçek değildir.

 3. itilafveittifak dedi ki:

  eee gazaliciğim boşuna dememişler.şam-ın şekeri arab-ın zekeri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s