BİLİMSEL FELSEFE

Bilimsel felsefe nedirFELSEFE ve BİLİM
Bilim, bir düşünme metodudur.
Gerçeğe ve olgulara dayalı, önyargısız, tutarlı, rasyonel ölçülerde bir anlama, bulma, doğrulama metodudur.
Bilim, bir taraftan düşünme ve ele aldığı konuları bilimsel metodlarla araştırma sürecidir;
Bir taraftan da bilimsel araştırma sonucunda ulaşılan bir üründür.
Bilim, denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan giderek, olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları doğrulama metodudur.Felsefe, yani Yunanca karşılığı “phileosophia” sözcük kökeni olarak Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen “phileo” ve bilgi, bilgelik anlamına gelen “sophia” sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği bilginin, bilgeliğin peşinden koşma faaliyetidir.
“Filozof” da bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir.İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden biri onun kendisini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişini ve bütün yanları ile bizzat kendisini tanımak ve bilmek istemesidir.
Aristoteles’in ünlü yapıtı “Metafizik”, “bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler” cümlesiyle başlar.
Felsefi düşünce, insanın evreni içinde kendi varlığını merak etmesiyle ve bu konuda sorular sormasıyla başlar.
Felsefe için merak etmek ve soru sormak yeterli değildir. Sorulara akla yatkın bir açıklama getirmek de önemlidir.
Felsefe eleştirel bir düşünüş biçimidir.
Felsefi düşünce, önceden kazanılmış bilgiler üzerine yeni bilgilerin sorgulama yöntemiyle inşa edilmesidir.
Bir yandan önceki bilgilerin doğruluğu sorgulanırken, diğer yandan yeni bilgilerin tartışılmasıdır.
Filozoflar, ilginç, harika veya şaşırtıcı buldukları bir konudaki şüpheleriyle ilgili anlaşılır örnekler verebilmek için, genellikle sorularını problemler veya bilmeceler olarak çerçevelendirirler.
Sokrat gibi, tartışmayla, veya diğerlerinin ileri sürdükleri fikirlere cevap vererek, veya dikkatli kişisel düşünmeyle cevap ararlar.Antikçağın başlan­gıç dönemlerinde henüz bizim anladığımız anlamda “bilim” sözü geçmiyordu.
Bilim yerine kullanılan sözcük felsefeydi. Bütün bilimler felsefenin içinde yer alıyordu.
Filozof, her bilim konusunda bilgi sahibi olan, bütün bilgileri sentez ederek bir hayat görüşüne ulaşmış olan kişi idi.
Hemen her konuda kitap yazan ve bu kitapları o bilim alanlarında otorite kabul edilen Aristoteles, bu filozof tipine bir örnektir.

Bilimsel bilgi geliştikçe, zamanla bilim dalları felsefeden bağımsızlıklarını ilan ettiler. Daha önce “doğa felsefesi” denen Fizik, arkasından Kimya, Biyoloji ve diğer fen bilimleri tek tek felsefeden ayrıldılar. Sosyal bilimler de, henüz tam kesin olmamakla beraber, felsefenin etkisinden çıkmaya başlamıştır.

Bu ayrılmalar, felsefenin konusunu hızla daralttı. Hatta ayrılmalar sırasında felsefeye karşı düşmanca bir tavır takınıldı.
19. yüzyılda bilim ile felsefe arasında âdeta bir uçurum meydana geldi. Felsefenin varlığı bile tehlikeye düştü.
Bu aşamada filozoflar, bilim üzerine düşünce üretmeye başladılar ve bilim sorgulaması ortaya çıktı.
BİLİM FELSEFESİ

Tarihin birçok noktasında bilim tarihi ile felsefe tarihi özdeşleşir.
Aralarında bir mesafenin açıldığı 19. yüzyıldan sonra felsefe, bilimi sorguladıkça bilimselliğe yaklaşmış ve bilime bağımlı olarak varlığını sürdürme çabasına girmiştir.
Einstein, Max Born, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, J.Monad gibi son yüzyılın tanınmış bilim adamları, kendi alanlarında felsefi kitaplar yazmışlardır.

Kısa bir aradan sonra yeniden bilimle felsefe, tekrar birbirine yaklaşıyordu.
Ancak farklı disiplinlere bağlı bu iki dalın birlikteliği bilimsel felsefe ile ya da bilim felsefesi ile mümkündü.
Bilim felsefesi genel anlamda; bilimin ne olduğu, bilimsel düşüncenin yapısı, bilimsel yöntemlerin işlevselliği,
bilimsel sonuçların özellikleri, bilimin değeri ve bunlar gibi bilim hakkında sorulabilecek sorulara cevap arayan felsefi yaklaşımın adıdır.
Yani bilim felsefesi, bilimin üstüne düşünmektir.

Genel görüş felsefenin, insanlığın geleceği, yaşam normları ve bu yaşamı tehdit ede­bilecek tehlikelerle ilgilenmesidir.
Bu sorunların yalnızca bilim adamları ve politikacıların elinde bırakmakla yetinilemeyeceğidir.
Bi­lim adamları, çoğunlukla etik konuları ele almaya cesaret ede­meyecek kadar alçakgönüllüdürler.
Politikacılar ise, genellik­le, insanlığa dair ince etik sorulara zaman ayıramayacak kadar pratikle detaylarla meşguller.
Filozoflar, git­tikçe yoğunlaşan dünya problemleri karşısında daha etkin olabilirler.
İnsan haklan, insanların mutluluğu, insan-çevre ilişkileri, teknik-insan ilişkileri, birey-toplum; birey-siyasal yet­ke ilişkileri, son derece karmaşık bir biçimde karşımıza çıkı­yorlar.
İşte, bunlar “sorunlaştırıldığında” birer problem alanı haline getirildiğinde, filozoflara çok iş düşecektir.

Sonuç olarak bilim felsefesi; bilimin ne olduğunu, bilimsel kuramların özgül yapısını, bilimsel bilginin epistemolojik statüsünü, bilimsel yöntemlerin anlamlarını, bilimsel bilginin nesnesini, bilimin gelişiminin anlamını ve en genel anlamda bütün bilimin konumu, gelişimi ve iç yapısını değerlendiren, bunu kuramsal düzlemde ortaya koymaya çalışan felsefi disiplindir.

Ve yine sonuç olarak “Felsefe olmadan bilim olmaz”, “Bilim olmadan da felsefe laklakdan başka bir işe yaramaz” diyebiliriz.
Felsefî düşünce ile hipotezler oluşur. Doğrulara dönüşen hipotezler artık bilim alanında yer alır. Alternatifi olmayan doğrular teoriye ve tartışılmaz doğruluktaki bilgiler de kanuna dönüşür.
Felsefe, bilim alanına da faaliyet gösterir. Teori aşamasındaki bilgiler üzerinde tartışır, alternatifleri sorgular, şüpheleri ortaya koyar, irdeler, değerlendirir, yorumlar.
Kanunlar üzerinden de yeni alanlarda hipotezler düşünür. Hatta kanunları bile tartıştığı olabilir.
Örneğin; Termodinamikteki enerjinin sakınımı kanununu.
“Bu kanun evrenin her yerinde geçerli midir ya da evrenin dışında?” sorgulamalarını yapar.
Bazan saçmalanır da felsefede. Ama o saçmaların açtığı yoldan, saçma olmayanlara ulaşılır.

BİLİMSEL FELSEFE

Genellikle Bilim Felsefesi ile karıştırılır. Bilimsel felsefe, felsefenin bilimsel olması , yöntem ve alan olarak bilime ayak uydurması gerektiğini savunur. Metafiziksel felsefe anlayışına karşı oluşturulmuştur.  Bilimsel metotlara, somut gerçeklere, gözlem ve deneylere, epistemolojik bilgi ve bulgulara dayanarak felsefe yapar.

Bloğumuza ve Facebook sayfamıza verdiğimiz isimdeki Bilimsel Felsefe ise, bilim felsefesi gibi, siyaset felsefesi gibi felsefenin bir dalı değildir. “Bilimsel” sözcüğü sadece sıfat niteliğindedir. Yapılan felsefenin bilimi dayanak aldığını, sırtını bilime dayadığını, bilim dışı düşüncelere yer vermediğini belirtmek içindir. Bilimsel tarih anlayışı gibi, bilimsel sosyalizm gibi, bilimsel araştırma gibi.  Tüm felsefe konularıyla, dinle, siyasetle, bilimle, sanatla ilgilenir ama bilimsel açıdan ele  alarak, metafizik düşünceler içermeyerek..

http://www.kitapyurdu.com/kitap/bilimsel-felsefenin-dogusu/21713.html

http://www.idefix.com/kitap/bilimin-isiginda-felsefe-nusret-hizir/tanim.asp?sid=MZHUMZ0RDI5IAQ8OEDUT

http://dusundurensozler.blogspot.com.tr/2011/06/felsefe-nedir.html

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Felsefe içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

3 Responses to BİLİMSEL FELSEFE

  1. MaMaLi dedi ki:

    Sayın serdar bey!!Dini konularda uzman,olan,yorumcular,felsfenin,açılımını yaptığınız,sayfada yoklar))zaten olsalardı şaşardım)zaten felsefi,bir eğitim ve elimasyondan,geçselerdi,iki defa şaşardım)felsefe’nin bilim olduğunu,dinci güruh,kabul etmez,ateist’likle eş değer koşarlar)emeğinize sağlık teşekkürler.saygılar.

  2. murat yücel dedi ki:

    Felsefenin her şeyi sorgulayan bir merak anlayışı olarak kesinlikleri araması beklenemez. Belki felsefede bilimsel tutum edinilir ancak bilim olmasından şüpheliyim. Felsefi bilim daha olanaklı ve temele saygı duyan bir yaklaşım. Bilimlerin felsefe olması taraftarıyım. Tabi anlaşmazlıkların ve sorunların kaynağı olarak dilin göreliliğini de vurgulayalım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s