2. ABDÜLHAMİT

ULU HAKAN MI KIZIL SULTAN MI?

Meşrutiyeti ilân edeceğine söz verdiğinden V Murad’dan sonra tahta gecirilen II. Abdülhamit önceleri hürriyet ve meşrutiyeti sever göründü. Mithat Paşanın gayretleriyle hazirlanan Kanuni Esasiyeyi (anayasayı)
23 Aralık 1876 da ilân etti.

Abdülhamit, Kanuni Esasiyeye hükümdarların meclisi feshetme yetkisini tanıyan bir madde koydurduğundan, bilâhare 1877 – 1878 Rus harbini bahane ederek meclisi kapattı. Mithat Paşayı sürdürüp sonra da Taif’de boğdurdu. Böylece yalnız kendi eline kalan memleketi koyu bir istibdatla idare etti.

Abdülhamit devrinde pek karışık siyasi hâdiseler de cereyan etti. Sırbistan ve Karadağ isyanlarını bahane eden Ruslar 1877 de Osmanlı imparatorluğuna harb açtılar. Romanya da Ruslarla ittifak etti. Rus Ordusu Tunayı geçip Bulgaristan’a girdi. Bulgaristan’da Plevne şehrinde Gazi Osman Paşa Ruslara karşı kahramanca dayattı. Plevne düşünce Ruslar Yeşilköy’e kadar ilerlediler. Balkanlarda geniş topraklar elimizden çıktı. Bu acı hâdiseleri müteakip İngilizler Kıbrıs’ı daha sonra Mısır’ı, Fransızlar Tunus’u işgal etti. 1897 Yunan harbinde de galip geldiğimiz halde büyük devletlerin müdahalesiyle hiçbir menfaat temin edilemedi. Ayrıca Girit de elden gitti.Osmanlı en büyük toprak kaybını onun zamanında yaşadı. Abdülhamit müstebit ve vehimli bir padişahtı. Memleketi koyu bir istibdatla idare ederken jurnalcilerin söz ve raporlarıyla birçok kimselere sürgünleri boylatıyordu. Gazetelere yoğun bir sansür konmuştu. Buna rağmen hürriyet fikrini öldürmek asla mümkün olmadı. Hür fikirli münevverler Avrupa’ya kaçarak hürriyet mücadelesine memleket sınırları dışında da devam ediyorlardı. 1908 yılı temmuzunda hürriyetçilerden Enver ve Niyazi Beyler kendi emirlerindeki kıtalarla Makedonya’da dağa çıktılar. Onu takibeden hâdiseler üzerine Abdülhamit 23 Temmuz 1908 de meşrutiyeti ikinci defa ilân etmek zorunda kaldı.

İkinci meşrutiyet, gerici ve yobazların 31 Mart hâdisesi denilen ve II. Abdülhamid’in perde arkasından idare ettiği sanılan isyan hareketiyle boğulmak istendiyse de, Mahmut Şevket Paşa idaresindeki Hareket Ordusunun İstanbul’a gelerek vaziyete hâkim olmasıyla kurtarıldı. Abdülhamit tahttan indirildi.

Enver Paşa arşivinde bulunan bizzat Abdülhamit’in kendi ağzından itiraf mahiyetindeki sözleri “Abdülhamit’in Anıları” kitabında yer alıyor. Bunlardan bazıları:

1-Türkler, miskin miskin cami duvarlarinda oturuyorlar.
2-Osmanlı’nın 1,5 milyon memurunun içinde tek bir Türk yok.
3-Osmanlının hazinedarı bile Yahudidir.
4-Osmanlı topraklarının padişah tapusu olduğu düşüncesini bana bu yahudi söylemiştir.
5-İstanbul’u kurtarmak için Kıbrıs´ı Ingilizlere verdiğime kızıyorlar.
6-Hamidiye ordularını Kürtlerden kurdum.Vahim olaylar yaşandı.
7-Bergama tapınağını Almanlara ben verdim.
8-Ermeni olaylarında gözlerimiz kapalıydı, ne yapıldığını bilmiyorduk.
9-Osmanlı donanmasını kağıthaneye kilitledim, ve oradan asla çıkamadı.
10-İstanbul’un her yerine ingiliz karakolları, Alman postaneleri açıldı.
11- Türk ordusu bunlarla beni suçladı, 36 yıllık iktidardan sonra Selanikte bir köşke kapattı.
12- Halifelikten azil mektubunu bana bir ermeni ile yolladılar.
13-Japonya’ya 50 imam yolladım, islamı tebliğ için, Japonlar; ” bu şekilde tutmuş olduğunuz islam yoluyla dünyada bir tane kurtulmayı başarmış ülke gösterin, kafidir” dediler.
Bak şu Japon’un aklına!!

Kızıl Sultan lakabını Ermenilerin ve İngilizlerin taktığı söylense de bu lakap halk tarafından da benimsendi. Dindar oluşu sebebiyle Abdülhamit’i yere göğe sığdıramayanlar ise ona “Ulu Hakan” lakabı taktılar..
Varın doğrusunu siz söyleyin..

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Tarih içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

7 Responses to 2. ABDÜLHAMİT

 1. Geri bildirim: II. Abdülhamit – Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı? | Ateist Cevap

 2. devrimmanyağı dedi ki:

  yazdıklarının zerre kadar doğruluğu yok. kafanıza göre tarih uyduruyorsunuz. bu siteyede nereden geldim aq

 3. SHADOWLAND PRENSİ dedi ki:

  Büyük Türk Hakanı ,Türkiye Cumhuriyetinin varlığının ve Şanlı Türk Halkının kurtuluşu için savaş verebileceği bir vatanının olmasının en büyük nedenidir 2. Abdulhamit Han….O na dil uzatanlar Türk olmadığı gibi,varoluşu için hiçbir çaba harcamadığı hatta köstek oldukları halde bu şerefli topraklar içerisinde asalakça yaşayan hain fransız uşaklarıdır…

  büyük hakan 2. Abdulhamit e bazı iftira ve karalamaları yapanları kökü araştırılırsa döneminde bazı haince ve şerefsizce isteklerine ulşamalarına tek engel olanın ve pis kokan salyalı ağızlarına tek şamarı yapıştıranın 2. Abdulhamit han olmasıdır…işte bu embesillerin 2. Abdulhamit e iftira kampanyasını yürüten kökeni ta o zamana dek giden 2 ana yayın organı vardır…bunlar;
  1…O zamanki hain sözde türk isimi taşıyan ama kanı bozuk solucanlarıda örgütleyen,destek olan ve günümüzde de olduğu gibi her daim Türk-İslam olgusunun karşısında yer almış olan fransa destekli olan..
  2..yine o dönemde osmanlı toprağı üzerinde hain emellerine ulaşamayan siyonistlerin kurucusu olduğu mason destekli yayın organları….

  fransa menşeili olanlara girmeyeceğim ..neşrettikleri yazı ve karikatürleri zaten konuyla alakalı olanlar bilecektir…bunlar aslında sadece 2.Abdulhamitle ilgili de değildir…2.Abdulhamit in şahsında ve daha birçok Türk kahramanın şahsında yapılan karalama Türk ve Türkiye düşmanlığının bir göstergesidir…fransayla ilgili fazla konuşmaya gerek yok…asala ermeni terör örgütüne verdiği destek ve Osmanlı döneminde iç karışıklıkları ve hainlere verdikleri destek ile günümüzde ermeni yasası ile her zaman Türk ve İslam olgusunun düşmanlığını yapar fransa….

  mason yayınlar her zaman 5. Murat ı över onu övdüğü kadarda 2. Abdulhamit i yererler…bunun nedeni tabiiki yahudi devleti olan İsrail in kurulmasına tek başına büyük hakan ın engel olmasıdır…halbuki yine bir mason olan 5. Murat türk toprakları içinde bir yahudi devleti için o zamanki yine fransa odaklı masonlara söz vermişti…2. Abdulhamit tahta geçince masonlar türkiye cumhuriyeti nin kurulmasının yaşandığı döneme dek beklemek zorunda kaldı….ama o zamanlar içlerinde kalan Ukteden kaynaklanan nefret ve çekememezlik bugün özellikle ellerinde olan medya kuruluşlarının desteğiyle iftira kampanyasına dönüştürüldü…

  yazımı Büyük Türk Hakanı Sultan 2. Abdulhamit Han ın nasıl tahta geçtiğini anlatarak bitireyim:

  kanı bozuk ve sözde çağdaşlık yanlısı karaktersiz 5. murat, içteki soysuz hainler ve fransa yahudileri destekli mason cemiyetlerin etkisiyle ülkeyi yıkıma ve karanlığa sürüklüyordu…türk ve islam dünyası ve ecdadın bunca zaman boyunca kurup ayakta tutmaya çalıştığı medeniyetin kökünü kazıyacak bir dizi güvence ve sözü veren 5. murat böyle mason ve sözde özgürlük isteyen avrupa destekli satılmış hain ittihat ve terakki partisi üyelerince sarayda bir gün alem yaparken yanına bir fransız asilzadesi yahudi aynı zamanda mason olan bir zat gelmiş ve o sırada o alandan uzakta bir yerde üzerinde basit bir giysi ile ifadesiz bir yüzle kambur bir biçimde oturan arasıra gördüğü bir kişiyi sormuş bu kimdir diye.

  5. muratta; o Abdulhamit tir..hiç konuşmaz ,safında tekidir..fazla akıllıda değildir..ensesine vur ağzındaki lokmayı al o kadar pısırıktır diye aşağılar.bu laf aslında o zamanlar leş kargası olan ve osmanlı nın içine sızmış mikrobun en önemli zatlarından birine söylenmişti…

  ne var ki 5. Murat delirdi…öyle hal ve hareketler sergiliyordu ki onu kontrol edebilmek masonlarca ve hainlerce gittikçe zorlaşıyordu.isteklerini kabul ettirmekte ve kukla gibi oynatmakta zorlanmaları yetmiyormuş gibi tuhaf ve akıl dışı hareketleri halkında dikkatini çekmeye başlamış ve yerine yeni birinin geçmesi gerektiği konuşulur olmuştu…işte bu durumda hainlerin öncelikli davranmaları gerekiyordu…şayet hemen aklını kaybetmiş 5. murat ın yerine başkası davranmadan önce kendileri oynatabilecekleri bir kukla bulmaları gerekiyordu…ve işte 5.muratın konuştuğu o nüfuzlu mason,aradığı saf ve pısırık adamı hemen buldu..bu 2. Abdulhamit ti…

  ve onu başa geçrdiler…ve işte o zaman asıl hatayı yaptılar.

  2. Abdulhamit başa geçtiği anda o saklı kalmış gücü ve zekasını ortaya çıkardı..ve tam 33 yıl boyunca bu şerefsizlere fırsat vermedi..ama bunu yaparken de çok yıprandı…ama eninde sonunda onu tahttan indirdiler..fakat hainler 5. murat zamanında çok yaklaşmış oldukları iğrenç emellerinden artık çok uzaktaydı ve herşeye yeniden başlamaları gerekecek aşağılık arzuları ertelenmek zorunda kalacaktı..bunun tek sorumlusu ise 2. Abdulhamit ti…işte iftiraların nefretin ve karalamanın nedeni bu….hainlerin içinde patlayan emellerinin kusulmasıdır bu ifitiraların nedeni, amaçlarına bugün ulaşmış olsalar da kuyruk acıları halen geçmemiştir.

  • Araştırmacı dedi ki:

   Abdülhamidi karalama kampanyanız boşuna bir çabadır.Eğer darbeyle devrilmeseydi Osmanlıyı 1.Dünya savaşına sokmazdı.O zamanda Türkiyede 15 milyon Ermeni ve Rum olurdu.Yani Türkiye Bosna gibi olurdu.O bir ulu Hakandır.

   • efe dedi ki:

    şurda saçma sapan müdafa yapanlardan biride sensin,abdülhamidi yüceltme kampanyalarınızda boşuna çabalar kardeşim,git hatıralarını oku hangi yayınevlerinde varmış satın al sonra konuş

 4. galip dedi ki:

  2 ABDULHAMIT TARIHIN YETŞTİRDİGİ BUYUK DEHALARDAN BIRIDIR EY BENIM SAÇMA SAPAN ARKADASIM KENDIN GIBI YAZIN DA SAÇMASAPAN VE IÇI BOŞ YALAN VE İFTİRALARLA DOLU

  • efe dedi ki:

   gerçekler acıdır yavrum,abdülhamid sırf mithat paşa karşılığında tunusu svaşmadan fransızlara veren bir haindi,osmancıkların dile getirmekten kaçındığı önemli şeylerden biridir bu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s