İLK ve SON VAHİYLER

İlk Vahiyler

Vahiyden önce Muhammed’in inancının ne olduğu, ibadet edip etmediği belirsizdir. Putperest bir toplum içinde yetişmiş, pagan bir aileye ve çevreye sahip olan Muhammed’in, Allah’ın gönderdiği iddia edilen Tevrat ve İncil’e inanmamış olması, 40 yaşına geldiği halde Musevilik ya da Hristiyanlığı seçmemiş olması onun pagan inançlarını sürdürdüğünü göstermekteyse de kimilerine göre haniflere yakın olduğu öne sürülür.

Bu noktada şu söylenebilir:
İslam ve Kur’an, müslüman olmayanları, kitaplara ve peygamberlere inanmayanları kafirlikle suçladığına göre, Kur’an gelmezden önceki Allah’ın kitaplarına inanmamış olan da kafirdir. Onun Kabeye ve putlara hizmet ettiği, hatta Uzza için kurban kestiği de rivayetler arasındadır. Putperest ayin ve ibadetlerine katılıp katılmadığı, örneğin putperest namazı kılıp kılmadığı konusunda kesin bilgi verilmemiştir.

Muhammed’e gelen ilk surenin Alak olduğunda İslam’da ittifak vardır.
Şimdi Alak suresinin 9 ve 10. ayetlerine bakalım:

E reeytellezî yenhâ. Abden izâ sallâ.

Namaz kıldığında kulunu (bundan) engelleyeni gördün mü?

“Dakika bir, gol bir” derler ya, bu ayet de öyledir.
Daha Cebrail’in ilk sözlerinde Muhammed’in namaz kılarken engellendiği söylenmektedir. Ve ardından da o engelleyenin peygamberin çağrısını reddedip yüz çevirdiği ifade edilmektedir.

13. O engelleyen, yalanlamış ve yüz çevirmişse

Ayete göre, Muhammed’in namaz kıldığı belirtilmektedir.
Bu ne namazıdır?
Putperest namazı ise ne diye engellenmiş olsun?
Hak namazı ise, Muhammed bu namaz için daha önce vahiy mi almıştır?
Hangi salahiyetle çağrıda bulunuyor ve yalanlanıp, reddediliyordur?

Sonraki ayet daha da ilginçtir:

17-18. Artık o yandaşlarını çağırsın. Biz de zebânileri çağıracağız.

“Kimse zebaniler de neyin nesi, kim bunlar?” diye merak edip sormamıştır.
Daha cennetten, cehennemden söz edilmemişken zebani bilinebilir mi?

Bilinirdi. Çünkü putperestlerin bir kesimi cennete, cehenneme inanırdı.
Onlar hurileri de, zebanileri de bilirdi hikayelerden.
Bu terimler onlara hiç de yabancı değildi.

Bu açıdan bakıldığında bir tuhaflık olduğu kesindir.
Ya da ilk gelen sure Alak suresi değildir. Alak’tan önce Muhammed’e görev veren, namazdan, cennetten, cehennemden söz eden bir sure gelmiş olması gerekir. Ama İslam böyle bir sureyi Kur’an’da bulamaz ve Alak suresine karşı bir alternatifi yoktur.

Bu durum karşısında çözüm yolu olarak, Mekki surelerin içinden uygun ayetleri seçip ilk gelen vahiyler olarak sunma yoluna gidilmiştir.
Nuzül sırası diye yapılan listelerin doğruluğu kanıtlanamayıp, sadece içlerinden bazı surelerin nuzül zamanı hakkında hadisler mevcuttur. Hadislerin de hicretten yaklaşık 200-300 yıl sonra yazıldığı dikkate alınırsa bunların doğruluğunu iddia etmek mümkün değildir.

Şimdi sözde nuzül sırasına göre dedikleri ilk vahiylere göz gezdirelim:

Alak 1-5

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Müdessir 1-7

1. Ey bürünüp örtünen,
2. Kalk, bundan böyle uyar.
3. Rabbini tekbir et.
4. Elbiseni temizle.
5. Pislikten uzaklaş.
6. Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma.
7. Rabbin için sabret.

Asr 1-2

1.Asra andolsun;
2.Gerçekten insan, ziyandadır.

Zariyat 1-6

1. Tozu dumana katıp savuranlara,
2. Derken, ağır yük taşıyanlara.
3. Sonra kolaylıkla akıp gidenlere,
4. Sonra işi taksim edenlere andolsun.
5. Size va’dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
6. Şüphesiz din de mutlaka gerçekleşecektir.

Tekasür 1-2

1. Çokluk ile böbürlenmeniz, sizi öylesine oyaladı ki;
2. Öyle ki, ziyaret edip kabirleri bile saydınız.

Tur 1-8

1. Tur’a andolsun.
2. Satır (satır) dizili kitaba,
3. Yayılmış ince deri üzerine;
4. Ma’mur eve,
5.Yükseltilmiş tavana,
6. Kabarıp, tutuşan denize,
7. Şüphesiz senin Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir.
8. Onu önleyecek biri yoktur.

Şimdi şu ilk vahiylere bakınca insanın “Bu mu olmalıydı Tanrı’nın insanlara ilk sözleri?” diyesi geliyor.
Kur’an’da inanmayanlara meydan okunur “Hadi benzer bir sure de siz yapın yapabiliyorsanız” diye.
Bu ilk nuzül ayetleri de ortalama bir sure büyüklüğünde sayılır.
Çeşitli surelerden toplama ayetlerle oluşturulan bu surenin çok daha iyisi tek sure olarak yazılamaz mıydı?

Varsayalım ki Kur’an’ın Allah’ı, İsrail’in tanrısıdır aynı zamanda.
Yani, Tevrat’ı, İncil’i gönderen Allah, Muhammed’e de Kur’an’ı göndermiştir.
Peki ama bir insanı elçi olarak seçtiğinde kitabındaki ilk sözleri böyle mi olmalıydı?

Madem ki Tevrat’ın ve İncil’in miadının dolduğunu, yeni bir kitaba ve elçiye gereksinim olduğunu düşünmüş, ilk ayetlerinde bunu ifade etmeliydi.

İlk ayetlerinde şunları açıklamalıydı:

Ey Muhammed! Herşeyin yaratıcısı olan rabbin seni insanlara ve dünyaya elçi olarak tayin etmiştir.
Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin öğütlerini dinlemeyen ve doğru yola gelmeyen toplumlara senin vasıtanla son uyarımızı yapacağız. Onlar, gönderdiğimiz kitapları değiştirecek kadar gaflet içindeydiler.
Senin yetiştiğin Kureyş toplumuna da İsmail vasıtasıyla gönderdiğimiz ayetler yokedildi. Rabbine ibadet için babası İbrahim’le birlikte yaptıkları Kabe’yi zaman içinde putlarla doldurdular. Benimle aralarına şefaat için cansız, kudretsiz nesneler koydular. Bunların onlara hiçbir faydası yoktur ve bu yaptıkları şirktir.

Görevin, onları uyarmak ve putlara tapınmaktan onları vazgeçirmektir.
Bu kitaptan önce gönderdiğimiz Tevrat’ı ve İncil’i de değiştirip kendi kafalarına göre tahrif ettiler. Onları da uyar ve rabbinin Adem’den beri insanları aynı dine çağırdığını, her peygamberin aynı uyarı ve öğütlerde bulunduğunu onlara hatırlat.

Yukarıda yazdıklarım ayet olarak düzenlense en fazla 10 ayet tutar.
10 ayetin içinde, Muhammed’e elçilik görevi veriliyor.
Muhammed’den önce gönderilen kitapların tahrif edildiği açıkça belirtiliyor.
Muhammed’in son peygamber olduğu bildiriliyor.
Kureyş’in daha önce İsmail vasıtasıyla müslüman olduğu ama daha sonra putperestliğe saptığı açıklanıyor.
Putlara tapılmaması, bunun şirk olduğu söyleniyor.
Adem’den beri Allah’ın tek dine çağırdığı, tüm peygamber ve kitapların aynı uyarıda bulunduğu ifade ediliyor.

İslam, ise hala bu konuları tartışıp duruyor. “Öyle miydi, böyle miydi” diye.
10 ayette net olarak açıklanabilecek konular, 6236 ayetlik koca kitapta belirsiz ve tartışmalı olarak yıllardır sürüp gidiyor.

Bir başka nokta ilk indiği iddia edilen sure ve ayetlerde tanrıdan Allah olarak bahsedilmez. En başlarda Rab denir. Sonra Rahman ve Rab birlikte kullanılır. Allah ismi ise 8-9 yıl sonra kullanılmaya başlar. Ve “İster Allah deyin, ister Rahman” denir. Bundan da anlaşılmaktadır ki putperestlerin dinine tavır alan ve ayrı bir yol çizen Muhammed hazretleri topluma inandığı ilahın dışında bir ilah ismi dayatarak muvaffak olamayacağını anlamış ve Allah ismini kabullenerek yeni bir yol haritası çizmiştir.

Son Vahiyler:

Kur’an’ın son ayet ve sureleri konusunda da İslam’da çelişkili iddialar vardır.
Genel görüş ise Son ayetin Maide-3, son surenin ise Nasr suresi olduğudur.Bununla beraber, son surenin Fetih suresi, son ayetin Tevbe suresinin son ayetleri ya da Bakara suresinin son ayetleri olduğu da söylenir.

Şimdi çoğunluğun üzerinde birleştiği son ayete bakalım ne denmiş:

Maide-3. Size şunlar haram kılındı: Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız. Bunlar, birer yoldan çıkıştır. Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalır da günaha eğilim maksadı olmaksızın, onlardan yemek zorunda olursa, elbette Allah, bağışlayandır, merhamet sahibidir.

6236 ayetlik ve çoğu tekrarlardan oluşan Kur’an’da boş yer bulunamamış gibi “Bugün dininizi tamamladım ve size din olarak İslam’ı seçtim” ifadeleri haram hayvanlarla ilgili ayetteki cümleler arasına sıkıştırılmış.

Bu kitabın, bu ayetlerin tanrıdan gönderildiği iddia ediliyor.
Şimdi düşünün ki siz bir kitap yazsanız, Maide-3’deki gibi bir hataya düşer misiniz?
Örneğin sazan balığı avını anlatırken araya İstanbul’un fethini koyar mısınız?
Maide-3’deki hatayı sıradan bir yazar bile yapmaz.

Görüldüğü gibi Kur’an’ın ilk ayetlerinde de, son ayetlerinde de basit bir yazarın dahi yapmayacağı türden hatalar, uygunsuzluklar var.
Bunlara içindeki yüzlerce çelişkiyi, Tevrat’tan alınan hikayeleri ve gereksiz tekrarları kattığımızda mükemmel bir kutsal kitap değil, alalade, düzensiz, karmaşık bir kitap olduğunu görürüz. Böyle bir kitabın Tanrıdan gelmiş olması mümkün değildir.

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

21 Responses to İLK ve SON VAHİYLER

 1. muhabbet dedi ki:

  siz hangi dine mensup olduğunuzu bilmiyorum arkadaş
  ama kuran hakkında isterseniz veya din hakkında biraz konuşmak isterdim sizinle .insanlık ölçüleri içersinden

 2. Arman Uncu dedi ki:

  Alak (İkra) suresinin ilk 5 ayeti ilk inen 5 ayettir. Sizin belirttiğiniz ayetin çok daha sonra indiği aşikardır. Sureler birbirinden çok farklı zamanlarda indirilmiş veya arka arkaya indirilmiş ayetlerden oluşabilir. Sureyi oluşturanlar insanlardır. Sureler birbirini anlmaca veya konuca tamamlayan ayetlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.
  Siz inşallah birgün inanırsınız. Bu kadar okuyup araştıran bir insanın inanması ne muhteşem olurdu, herkesin imanından daha güzel olurdu. Kendinize iyi bakın. Lütfen okurken taraflı okumayın. Tarafsız olmadığınız için mantık hatalarına sürükleniyorsunuz. Saygılarımla..

 3. muaz dedi ki:

  Kur’an alemlere indirilmiştir. sadece kureyşe değil. sen bu acizliğinle yaratanamı akıl verdiğini sanıyon dar düşünceli yaratık…

 4. Prof. Dr. dedi ki:

  Arman Uncu, itiraz edip yazarı suçlayacağına önce nuzül sıralarını kontrol etmeliydin. Alak’ın ilk 5 ayeti 1. yıl, 5’ten sonrakiler ise 3. yıl gelmiş. 3. yılda namaz mı emredilmişti? Namazı emreden ayet hicretten 1-2 yıl önce gelmiş. Öyleyse Alak’ta namaz ne arıyor?

  Muaz, asıl dar kafalı yaratık sensin ki inandığın Kur’an’daki ayeti inkar ediyorsun. İyimserliğe gelince sizin gibi yobaz takımının iyimser olduğu görülmüş şey mi? Elinizden gelmediği için bir halt yapamıyorsunuz. Tarih, yobazların katliamlarıyla dolu. İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklarsınız. Farklı inanca, farklı düşünceye tahammülünüz yok. Yazıda ne Allah’a ne de başkasına bir hakaret yok ama yobaz zihniyetinde Muhammed’e inanmadığını söylemek bile hakaret sayılıyor. Ne güzel ya! Azgın tekeler çıkıp mavallarıyla insanları aldatacak, insanları aydınlatmaya çalışanların yazdıkları ise hakaret sayılacak. Hadi ordan!

  • muaz dedi ki:

   azrail sana geldiğinde onada aynı şeyleri anlatır cebrail ile ikisininde yobaz olduğunu söylersin artık…. sanada cennetin baş köşesinde yer verirler. nede olsa Allaha ve Kurana inanıyosun değilmi sayın proff.

 5. Yazık dedi ki:

  Kardeslerim Elinize bir KURAN alın ve incelemeye baslayin, hangi ayet hangi zamanda nasil geldi nasil bir sekilde saklanildi ve kitap haline getirildi once bunu anlamaya calisin 23 sene boyunca biriktirilen kaynaklarin konu, tarih indexine gore net bir sekilde derlenerek bu hale getirilmesi cok mu kolay sizce 6.yy. ve 7. yy.’dan bahsediyoruz degil mi.

 6. karmakan dedi ki:

  dinimiz amin.

 7. des dedi ki:

  farz etki dedigin dogru. 0 zaman neden her yazdıgı çıkıyor o nesil peygamberler neslimiydi yoksa kader belirleme vaktimiydi yoksa dünyayı onlarmı yaratıyordu iki deniz birbirine karışmaz dediler karışmadı kovan da dişi arılar çalışacak dediler erkek arılar işi bıraktı kabeyi dogu türkistan dan getirip dünyanın altın oran noktasına koydular hatta mekkenin geçtigi ayeti bile altın oran noktasıyla yap tılar yeri yedi kat gögü yedi kat yaptılar ister sen bir araş tır işçiler sigortalıymımış yoksa sigortasızmı tc ne yada vc ne şikayet et mezar lıklar belli musallataşını çal açarlar kapıyı nedeolsa senin vc nin kanunları dahagüzel çalış mayan tankı zin cire vuruyor lar karına evire çevire tecavüz edecek sen ise imdat polis diyeceksin senin kafana sıkmadıkça sen sıkamassın kendi askerini bile sakat bırakanı af ediyor ama sakat kalan askerine ayak vere miyor eşit lik diyor ama dokuz vatan daşı katlediliyor ve karşılıgı bir özür ne eşitlik ama hiç bunları araştır mı yorsun neden çün kü taraf tutu yor sun ha bu arada sana zorla iman et diyen yok artık hakla batıl olan ayrıldı dileyen in karetsin dileye iman bu arada sakın yahudi oldugunu bilmedigimi sanma sen ce sen mi saçmalıyorsun yoksa senaton mu veye allahve resulümü sen saçmalıyorsan allah seniyakacak allah ve resulü saç maladıysa sen on ları yaka bilecekmisin

 8. Abdullah Kavaklı dedi ki:

  Sizin şöyle bir sıkıntınız var kuran-ı kerimi akademik bir kitap olarak bekliyorsunuz, sıralar, numaralar konu bütünlüğü, ama bu ilahi bir kitap ve o kadar da basit değil, kuran dinleyip müslüman olanları bile görebilirsiniz. ki müşrikler ilk geldiği zaman şair diyelim dediler içlerinden biri çıkıp bu şiir değil çok üstün bir şey dedi, devamını anlatmıyorum bakarsınız, ikincisi yine düştğünüz aynı hata siz alak suresi geldi o bitene kadar yenisi yok diye düşünüyorsunuz, oysa ki karışık bir şekilde gelmiştir ve içinde ciddi matematiksel bir bütünlükte vardır korunmuş olması için, daha çok anlatılabilir ancak, siz imanınız gereği böyle görmek istiyorsunuz bende böyle görüyorum, ama inanın daha çok araştırırsanız kalbiniz daha çok mumain olacaktır…

 9. mzzm dedi ki:

  Vikipedi Alak Süresi “TARTIŞMA” bölümünü okumanızı tavsiye ederiz. ALAK SÜRESİnin gerçek çevirisi orada var. Bu çeviri akademik arapça ile (halk -avam Arapçası ile değil) yapılmıştır. Kanımca yazınızda ortaya koyduğunuz haklı eleştirilerinizin kaynaklandığı mantık ile bu çeviri örtüşmektedir. Çeviri MEHDİ tarafından yapılmıştır. Halen KURAN üzerinde ki çalışmalar devam etmektedir. Bizim için, sizin böylesine temiz bir mantık yürütüşünüz gerçekten sürpriz oldu. Hatta neredeyse gerçek ALAK Süresi ni yazacaktınız.! Sizi, mantığınız için gerçekten kutluyoruz.! Gerçek KURAN ve FURKAN yakın zamanda ortaya konulmaya başlanacaktır. İyi çalışmalar, kolay gelsin.!

  • ali dedi ki:

   sayın mzzm; Alak suresini “tartışma” bölümünden okudum. çok değişik ve ilginç bir çeviri olmuş; gerçekten çok beğendim. Bunun gibi, diğer surelerin de çevirisi var mı? okumak istiyorum.Bana bildirirseniz çok memnun olurum. saygılar

 10. bildirici dedi ki:

  Kardeşlerim,
  Tevrat’ta Eyüp bölümünde Tanrının Eyüp gibi düşünenlere cevabını bulacaksınız. İyi okuyun ve düşünün. Tanrıya dinini öğretmeye kalkmayalım.
  Saygılarımla,

 11. mustafa dedi ki:

  Kur’anın ilk gelen ayetleri, Alak suresinin ilk 5 ayeti, son gelen ayeti de Maide suresindeki Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. ayetidir. haram olan şeylerin arasına sıkıştırılmış olan bu ayettir. Yazar çok mantıklı açıklamalar yapmış. Haksız olduğu konu şu,
  Böyle karmakarışık kitap olmaz doğru söylüyor. Ama kuranın lafzının korunduğu konusunda Allahın sözü var. Yani
  KUR’AN IN SIRASI KARIŞIK. Benim yıllardır istediğğim şey bir gün birisinin çıkpta ayetleri doğru suıraya sokması.
  BUGÜNE KADAR BU ALANDA YAPILMIŞ DOĞRU BİR ÇALIŞMA YOK. BUNU YAPMAK ÇOK ZOR BİR ŞEY.. Diyanetin yaptığıda diğerlerinin yaptığı da çok kötü baştan hatalı… doğru sıraya koyan olursa anlam netleşecek.. Peygamber döneminde vahiyler necm necm geliyordu, bunlarda ne bulunursa, ağaca, deriye, kemiğe vb yazılıyordu, ne zaman biraraya getirilmek istendi işte orada iş koptu.. deriye yazılanları getirin şimdi kemiğe yazılanları, şimdi ağaca yazılanları getirin dendi ve yanlış sıraya kondu. bu bir insan hatasıydı. Allah bütün vahyi kıyamete kadar kruyacağının sözünü verdi, doğru sıranın değil…

 12. yasir dedi ki:

  Serdar Kaangil DİYOR Kİ!!!!——————-((((((((((((((((((ALINTI)))))))))))))))
  E reeytellezî yenhâ. Abden izâ sallâ.
  Namaz kıldığında kulunu (bundan) engelleyeni gördün mü?
  “Dakika bir, gol bir” derler ya, bu ayet de öyledir.
  Daha Cebrail’in ilk sözlerinde Muhammed’in namaz kılarken engellendiği söylenmektedir. Ve ardından da o engelleyenin peygamberin çağrısını reddedip yüz çevirdiği ifade edilmektedir.
  13. O engelleyen, yalanlamış ve yüz çevirmişse
  Ayete göre, Muhammed’in namaz kıldığı belirtilmektedir.
  Bu ne namazıdır?
  Putperest namazı ise ne diye engellenmiş olsun?
  Hak namazı ise, Muhammed bu namaz için daha önce vahiy mi almıştır?((((((((((((((ALINTI))))))))))))))))))))))))

  (isa) şöyle dedi: “Muhakkak ki ben, Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebî (peygamber) kıldı.” 19 / MERYEM – 30
  “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” 19 / MERYEM – 31

  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın, ki ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun. Bakara / 40
  Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Bakara / 41
  Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin. Bakara / 42
  Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin. Bakara / 43

  Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. 14 / İBRÂHÎM – 40

  Yazarın alıntısı yukarda. Namaz bütün ümmetlere farz idi…Kuran bunu zaten açıklıyor fazla yoruma gerek yok…İbrahimin duasındanda anlaşıldığı gibi İsmailde namaz kılıyordu ve din bozulup müşrikler çoğalınca dahi azınlıkta olsa çok az bir zümre hanif din mensubuydu ve resulde bunlardandı…Müşriklerin kıldığı namazda ibrahimin emrettiği namaz olduğu için bir çok cahil o namazı put peres namazı sanmakta halbuki müşriklerden önce haniflerin namazı zaten vardı…Belliki yazar bunları zaten biliyor ama ya anlamıyor yada anlayıp saptırıyor…Ayrıca salat’ı sadece ritüel olarak bedensel hareketler olarak tanımlarsak bu hataya düşeriz, salat sadece ritüel olarak bedensel hareketler değil, salat Ruhen-bedenen-aklen-fikren-zikren-nefsen-kalben Yaşamının her alanında Allah için hareket etmek ve Allah için çalışmak-mücadele vermek,dürüt olmak-temiz olmak-adaletli olmak-zulüm ve zorbalıktan uzak durma, her övğüyü ve her şeyi onun için yapıp, ona ortak koşmamaktır…

  Serdar Kaangil DİYOR Kİ!!!!——————-((((((((((((((((((ALINTI)))))))))))))))
  Ey Muhammed! Herşeyin yaratıcısı olan rabbin seni insanlara ve dünyaya elçi olarak tayin etmiştir.
  Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin öğütlerini dinlemeyen ve doğru yola gelmeyen toplumlara senin vasıtanla son uyarımızı yapacağız. Onlar, gönderdiğimiz kitapları değiştirecek kadar gaflet içindeydiler.
  Senin yetiştiğin Kureyş toplumuna da İsmail vasıtasıyla gönderdiğimiz ayetler yokedildi. Rabbine ibadet için babası İbrahim’le birlikte yaptıkları Kabe’yi zaman içinde putlarla doldurdular. Benimle aralarına şefaat için cansız, kudretsiz nesneler koydular. Bunların onlara hiçbir faydası yoktur ve bu yaptıkları şirktir.
  Görevin, onları uyarmak ve putlara tapınmaktan onları vazgeçirmektir.
  Bu kitaptan önce gönderdiğimiz Tevrat’ı ve İncil’i de değiştirip kendi kafalarına göre tahrif ettiler. Onları da uyar ve rabbinin Adem’den beri insanları aynı dine çağırdığını, her peygamberin aynı uyarı ve öğütlerde bulunduğunu onlara hatırlat.
  ((((((((((((((ALINTI))))))))))))))))))))))))

  Yazar bey, sen bunları söyleyebiliyorsan demek ki Allah veya Resulü bunları bir şekilde söylemiş…

  Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür! 3 / ÂLİ İMRÂN – 187

  O: ‘Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nuh’a buyurduğunu, sana vahyettiğimizi ve İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya buyurduğumuzu sizin için de bir şeriat kıldı. Müşrikleri kendisine çağırdığın şey onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve gönülden yöneleni kendine iletir. 42 / ŞÛRÂ – 13

  İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. 21 / ENBİYÂ – 92
  Ama insanlar, din konusunda aralarinda boluklere ayrildilar, hepsi Bize doneceklerdir. 21 / ENBİYÂ – 93

  De ki: ‘Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiç biri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O’na teslim olmuşlarız.’ Âl-i İmrân / 84

  Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır. Âl-i İmrân / 85

  Bunun gibi bir çok ayeti sıralayabiliriz…Enbiya 92-93 verdim önceki ayetleri zahmet edip okusanız Bütün peygamberler sayılır İsmail’de dahil ve 92-93 ayeti ile bağlanır ve enbiya 92-93’te açık bir şekilde bütün insanların tek ümmet olduğu ve Allahın tek din gönderdiği ve insanların dini parçaladığı söylenmektedir.

  NEML–76- Kuşku yok ki, Bu Kur’an, İsrailoğulları’na anlaşmazlığa düştükleri konuların çoğunu açık açık anlatmaktadır.
  NEML–77- Ve yine kuşku yok ki, Kur’an, mü’minler için doğru yol kılavuzu ve rahmettir.
  NEML–78- Hiç kuşkusuz Rabb’in İsrailoğulları hakkında kesin hükmünü verecektir. O üstün iradelidir ve her şeyi bilir.
  NEML–79- Ey Muhammed, öyleyse sen Allah’a dayan. Çünkü apaçık gerçeği savunuyorsun.

  BAKARA – 21 –Ey insanlar, sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin de takvâ sahiplerinden olun.

  KAF – 45 –Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.

  EN’ÂM – 51–Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an’la) uyarıp korkut; onlar için ondan başka ne velileri vardır ne şefaatçileri. Umulur ki korkup sakınırlar.

  Bakara Suresi, 119–Şüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur’an) ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın.

  Bunlar ve daha bir çok ayetler varken anlamayanlar veya saptıranlar için yapacak bir şey yok…
  Anlayan bir ayetlede anlar anlamayan bin ayette göstersen anlamaz…

 13. mustafa dedi ki:

  yasir benim yazıma bakmadınmı yahu? ilk gelen ayetler alak ın 5 ayeti daha sonrakiler tam olarak bilinemiyor. ama namaz emri bilmem kaç yıl sonra geliyor. yani yazarın dediği doğru. sadece sırası karışık, yazar bu fikri ne diye düşünmemiş ona hayret ediyorum..
  tekrar ediyorum.
  KUR’AN ‘IN SIRASI KARIŞIK……….
  iNİŞ SIRASINA GÖRE VAHİYLERİ DÜZENLEYEN DOĞRU BİR ÇALIŞMA ÇIKMIŞ DEĞİL….

  • yasir dedi ki:

   Mustafa, namazın kuranın ilk ayetleri ile ne alakası var?
   Namaz yani gerçek adıyla salat, Kuran ve resul’den öncede vardı, Kuran ve Resul ile günün belirli vakitlerinde müminlere sadece farz kılınmıştır.
   Salat önceki ümmetlerede farz idi, verdiğim ayetleri bunun için vermiştim.

   • mustafa dedi ki:

    Alak suresini açınız. İlk beş ayetin adı ALAK suresi ve orada bitti. 6,7,8 İnsan suresi, 9 ve 10 Maun suresi. 11’den sonu kadar Ebi Leheb, 19’a kadar Ebi Leheb (Tebbet). Buyur bakalım!!!!

    Şimdi Kalem’i açınız (Nun Kalem)
    İlk Altı ayet Kalem ve bitti. 7 ila 16 yine Tebbet (Ebi Leheb), 17 ila 33 Kehf suresi, 34-47 Tebbet yine, 48-52 (Son) YUNUS suresi.

    Sonraki Müzemmili açınız: 1-8 Müzemmil, 9-14 Ebi Leheb, 15-19 Enbiya, 20 yeniden MÜZEMMİL. Bitti, Sıra dördüncü sure MÜDDESİR’de…

    İlk on ayet Müddesir, 11-31 Ebi Leheb, 32-38 Kamer suresi, 39-55 (son) Vakıa. Sıra geldi Fatiha’ya: İnişte beşinci sure: Elhamdülillahi’den…Maliki Yewmiddin dahil adı HAMDELE.

    Sıra geldi 6. sureye Adı Tebbet: Onun sonuna önce 11’den sonu kadar Ebi Leheb, yani Alak 11-19 ekle. Ona da 7 ila 16 yine Tebbet (Ebi Leheb) ekle, Müzemmil 9-14 Ebi Leheb ekle, Müddesir 11-31 Ebi leheb’i ekle. Son olarak Fatiha’nın “İyyake Nabüdü’den son üç ayetini ekle… ŞİMDİ TEBBET BİTTİ!

    Sonra gelen TEKVİR SURESİ ve böyle karman çorman gidiyor. Sonrakiler, Ala, Leyl, Fecr, Duha, İnşirah, Asır, Adiyat, Kevser, Tekasür, Maun, Kafirun, Fil, Felak, Nas, İhlas vb. diye iniş sırasıyla gidiyor.

    Surelerin çok azı düzgün! Mesela hepsini bir defada “Ceylan derisi parçasına” özenip yazmışlar Rahman suresi gibi… Kehf de oldukça düzgün ama biliyorsun yukarıda bir bölümü dışarıda kalmıştı. Kalem 17 ila 33 Kehf suresi.

    Siz verdiklerimi copy/paste yaparak birleştirin ve bir de Kur’an’ı öyle okuyun bakalım. Her şey cuk oturuyor. Bir kitabı bile sıralayıp yazamamışlar. Ceremesini biz çekiyoruz. 1400 yıldır, karmakarışık her şey.

 14. Seymur dedi ki:

  sayin Serdar Kangil bey yazdiginiz mekaleleri seve-seve okuyorum.Paralel olarak ünlü yönetmen Aaron Russonun ,Rokfeller ailesi hakda verdiyi aciklamalardan sonra öldürüldüyü düsünülen belgesel filmleri ve öylecede Jacque Fresconun Venus projesi ile yakindan ilgileniyorum.Bu proje tum dünya insanlari ,yani hepimiz icin cok önemli.Progede ne kadar para sistemi mevcutsa biz. insanlar kul gibi yasamaya devam edeceyiz diyor.Proje tüm dünya insanlarini birlesmeye davet ediyor.Prezidentsiz ,Basbakansiz ,Senatsiz,Kongresmensiz bir dünyayi tercih ediyor.Evet sayin Serdar bey ve saygideyer site okuyuculari cok rica ediyorum,Jacque Fresconun Venus projesi ile Yootubede tanisin ve destek olun .Buna tüm insanligin ihtiyaci var ,mesela bu projeyle bagli güzel bir mekale yazarsaniz eyer cok yardim etmis olursunuz.Kisacasi evet ne kadar Prezidentlik ,basbakanliq, konqresmenlik senatorluk dünyasinda yasarsak ,birak Suriye ve Iraki tüm dünyada hep kanlar durmadan akicak.Buna bir dur demenin ,son vermenin tam zamani geldi artik.Rusiya ,Fransa ,Avstriya ülkeleri artik yeteri kadar bu projeyi desteklemekteler.Sunu bizlerde yapa biliriz .Cok rica ediyorum insanliga katkida bulunalim.Tesekkürler .

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s