FAHRİALEMİN ADALETİNDEN BİR ÖRNEK

siyahbeyazereve2

Bu hadis, İslam’ın en güvenilir, en sağlam olarak nitelendirilen 6 büyük hadisçinin ortak hadislerinin toplandığı Kütübüsitte’den alınmıştır.

İslami açıdan açıklama:

Olay, kaynaklarda İbn Abbâs’tan şöyle anlatılmaktadır: Rasûlullah döneminde ümmü veledi olan bir âmâ adam vardı. (Bu adamın) bu kadından iki oğlu vardı. Kadın, Hz. Peygamber’in aleyhinde çok konuşarak Rasûlullah’a küfrederdi. Sahibi olan âmâ, kadını bundan men ederdi. Ancak kadın –onu bir türlü-dinlemezdi. Günlerden bir gün âmâ, geceleyin Rasûl-i Erkem’den bahsettiği sırada bu kadın, Hz. Peygamber hakkında yakışıksız şeyler söylemeye, Rasûlullah’a küfretmeye başladı. Bunun üzerine-defalarca uyarmasına rağmen – bu hakarete dayanamayan amâ, hançer’i kadının karnına saplayarak öldürdü. Buraya kadar kaynaklarda rivayet küçük farklılıklarda anlatılmaktadır. Biz hacim genişlememesi için burada rivayetleri birlikte kısaca zikrettik. Rivayetlerin devamında sabah olunca kadının ölüm haberi duyuldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, insanları bir araya toplayarak katîlin ortaya çıkmasını istedi. Bunun üzerine âmâ, Rasûlullah’ın huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlu! Ben, o kadının sahibiyim. Sana söver ve hakkında hoş olmayan sözler söylerdi. Onu bundan -defalarca-nehyetmeme rağmen bundan vazgeçmezdi. Ondan inci tanesi gibi iki oğlum var. Bana iyi davranırdı. Dün gece yine sana küfretmeye ve sana dil uzatmaya başladı. Ben de dayanamayarak hançeri alıp karnına saplayarak onu öldürdüm.” diyerek işin aslını detaylı bir şekilde ortaya koydu. Âmâ’nın sözlerini pür dikkat dinleyen Rasûl-i Ekrem: “Dikkat edin! Şahit olun ki (o) kadının kanı hederdir. ”Hz. Ali’den aktarılan başka bir tarike göre ise:  “Rasûlullah, kadının kanını batıl, heder saydı.” buyurarak âmâ’nın yaptığını işi tasvip etti. Onu öldürene herhangi bir cezaî müeyyide de uygulamaması bunu desteklemektedir. Burada anılan âmâ’nın kim olduğu noktasında şerhlerde herhangi bir bilgi yoktur.  Bu rivayetler, Hz. Peygamber’e küfreden kişi ve zümrelerin öldürülmesinin caiz olduğuna delildir. Bu noktada detaylı olarak mezheplerin görüşlerinin zikredilmesinin faydalı olacağını düşünüyor. Hattâbi, yukarıdaki hadisi detaylı bir şekilde izah etmiştir. Şimdi biz burada onun bu izahından bazı noktaları özetleyerek zikredeceğiz:  Yukarıdaki rivayetler, Hz. Peygamber’e küfreden kişinin kanının heder olduğunu beyan etmektedir. Çünkü Rasûlullah’a sövmek dinden çıkmaktır. Dinden çıkanın katlinin vacib olduğu konusunda ulemadan ihtilaf eden birisini bilmiyorum. Ama eğer küfreden zımmî ise onun hakkında ihtilaf edilmiştir. Şöyle ki Mâlik b. Enes: “Yahûdi ve Hıristiyanlardan Rasûlullah’a küfreden kişiler öldürülür. Müslüman olan bundan istisnadır.” İmam Şafiî’ye göre ise: “Rasûlullah’a küfreden bir zımmî öldürülür ve kendisinden zimmet kalkar.”diyerek Hz. Peygamber’e şetmeden kişinin öldürüleceğine hükmetmişlerdir. İmam Ebû Hanîfe ise: “Pey-gambere sövmekle zımmî öldürülmez, onların içinde bulundukları şirk daha büyüktür.” diyerek İmam Mâlik ve İmam Şafiî’ye muhalefet etmiştir. Hanefilere göre bu tip insanlara ta’zir cezası verilir. Mezheplerin bu görüşlerinden Rasûl-i Ekrem’e küfreden şahsın Müslüman veya zimmî oluşuna göre hükmün değişeceği anlaşılmaktadır. Kadı Iyaz’dan nakledildiğine göre; Rasûlullah’a küfreden ya da ona kusur isnâd eden Müslümanlar öldürülür. Bu konuda ümmetin görüş birliği vardır. Fakihlerden bazısı Rasûlullah’a küfreden ve tevbe etmeyen bir Müslüman’ın öldü-rülmesi gerektiği konusunda icma olduğunu belirttikten sonra Mâlik b. Enes, Leys, Ahmed b. Hanbel, İshâk, Şafiî, Ebû Hanife, Küfe uleması ve Evzai’nin bu görüşte olduklarını söyler. Bu isimlerin ittifak ettiği bir meselede ihtilafı zikredilen birkaç kişinin sözüne elbette itibar edilmez. Ancak şuna işaret etmek gerekir: İmam Ebu Hanife’ye göre Rasûlullah’a küfreden, kadın olursa öldürülmez. Çünkü ona göre mürted olan kadın öldürülmez. Ulemânın Rasûlullah’a küfreden birisinin kafir olup öldürüleceği hükmüne varırken delilleri; kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Bu hükmün Kur’an’dan delilleri şunlardır: ” Allah ve Rasûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.” “Allah’ın Peygamberini incitenlere can yakıcı azab vardır.” Görüldüğü gibi buna benzer bütün ayetler, Hz. Peygamber’i incitenlerin günahkâr olacağına delâlet etmektedir. Konuyu toparlayacak olursak: Dört Mezhep İmamından İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre Rasûlulah’a küfreden birisi pişmanlık duyup tevbe etse bile dinlenmez öldürülür. Ama Allah katındaki durumunu biz bilemeyiz. İmam Azam Ebû Hanife ve İmam Şafii’ye göre ise tevbe ederse kabul edilir, öldürülmez. Bu görüşün delili de Mürted’de yapılan uygulamadır. Çünkü daha önce de geçtiği gibi mürted tevbe eder de tekrar İslâm’a dönerse öldürülmez. Rasûlulah’a küfreden de mürteddir. Konumuz fıkıh olmadığı bu kadar bilgi ile yetiniyoruz. Detaylı bilgi almak isteyenler dipnotta gösterilen kaynağa müracaat edebilirler.

http://www.belgeler.com/blg/2q1z/hz-peygamber-dnemnde-ldrlmeler-emredlenler-ve-ldrlme-nedenler

Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2; Nesaî, Tahrîmü’d-Dem 16.

Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2; Nesaî, Tahrîmü’d-Dem 16. Ebû Dâvûd’da geçen rivayete şöyle bir detay geçmektedir: “Kadın karnından bıçaklanıp öldüğü sıra karnındaki çocuk düştü.” Bkz: Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Hudûd 2. Buradan anlaşılmaktadır ki kadın bıçaklandığı sırada hamile idi.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to FAHRİALEMİN ADALETİNDEN BİR ÖRNEK

  1. karaca dedi ki:

    küfürü tasvip etmiyorum,peygambere küfür edildi diye bu pek çok şeyi bildiğini ifade eden zatlar
    veya bu konuda görüş bildiren zaatlar diyelim görüşlerinde samimi iseler ve uyguladılar ise onlar katiller sürüsüdür.yeryüzünde insan kökünü kurutmaya azmetmiş olmalılar bunlara itibar etmek cahaletin başka bir şeklidir. küfür sahibine yakışır,varmı öyle küfür etti diye bir insanı öldürmek cezası varsa yaratan tarafından verilmeli

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s