GERÇEK FURKAN – Kur’an’ın Benzeri

THE TRUE FURQAN

EL FURKAN EL -HAKK

Kur’an’ın yazarı, eserinin emsalsiz olduğunu ve benzerinin oluşturulamayacağını iddia eder. Bu meydan okuma şu dört  ayette yapılır:

Önce Kur’an gibi bir kitap istenir:

İsra-88. De ki; «Eğer tüm insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak amacı ile bir araya gelseler, ne kadar birbirlerine yardım etseler de onun bir benzerini ortaya koyamazlar.»

Sonra Kur’an’dakine benzer 10 sure istenir:

Hud-13. Yoksa: Onu kendisi uydurdu mu? diyorlar. De ki: Eğer doğru söylüyorsanız; haydi onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin. Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.

Son olarak tek bir sure için meydan okunur:

Yunus-38. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenlerseniz, o taktirde Allah’tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin!”

Bakara-23.  Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Allah’tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.

Ve bu ayetin devamında bunu asla yapamayacakları öne sürülür.

Bakara-24.  Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.

Muhammed döneminde bu meydan okumaya karşı bir teşebbüste bulunulup bulunulmadığını bilemiyoruz. İslam kaynakları, o dönemde Müslümanlar tarafından suikastle öldürülen Ebu Afak, Asma Binti Mervan, Kab İbn El-Eşref gibi şairlerin İslam karşıtı hicivli şiirleri nedeniyle öldürüldüğünü yazıyor. Yazdıkları arasında Kur’an’a alternatif yazılar olup olmadığı bilinmiyor. Belki de bu yüzden öldürülmüşlerdi. Ayrıca Kur’an’a nazire yaptığı için derisi yüzülerek öldürülen Nesimi gibi, Hallac-Mansur gibileri gördükçe İslam’ın bu vahşeti karşısında böyle bir girişimde bulunulamamış olması muhtemeldir.

1997 tarihine gelindiğinde durum değişir. İnternet’in bulunmasıyla insanlar özgürce düşünce ve inançlarını ifade özgürlüğüne kavuşur. Ve İslamiyet’ten ayrılmış birkaç Arap, anadilleri Arapça ile Kur’an’ın bu meydan okumasına yanıt verirler. 4 sure yazıp bunu Amerikan AOL firmasının internetinde yayınlarlar. Bu duruma öfkelenen İslamcılar sayfaların kapatılmasını isterler. Yazarları ölümle tehdit ederler.  Kur’an’da “Yazın da görelim!” denir ama yazmaya girişenler hep aynı tepki ile karşılaşmışlardır. Tehditler, küfürler, ölüm fetvaları…

İnternette yayınlanan bu sureler Mısır’daki El-Ezher Üniversitesinde de tartışılır. Prof. Dr. Ömer Abdul Halim, Kahire’nin en büyük gazetesi olan El Ahram’da şöyle yazar:

“Kuran’ın bu taklidi, Kuran’ın anlatımı ve dizilişine benziyor. Öyle ki, bu bir amatörün değil, profesyonal birinin işi olduğu ortada.” (Al-Ahram gazetesi; 27.6.1998 sayısı s. 1 ve Al-Ahram’ın 28.6.1998 sayısı, s.2,)

Prof. Dr. Halim, Kur’an’ın benzerini eleştirmeye çalışırken, anlatım ve diziliş bakımından Kur’an’a benzerliğini ve profesyonel işi olduğunu söylemekle, aynı zamanda Kur’an’ın benzerinin yazılmış olduğunu kabul etmiş oldu.

Ve daha sonra 1999’da  “Gerçek Furkan” adlı  Arapça ve İngilizce kitap basıldı ve dağıtıldı. Gerçek Furkan,  Müslümanların inandığı “Kur’an’ın bir benzerinin yazılamayacağı” mitosunu yıktı. Filistinli bir rahip, 7 yıl boyunca ilham aldığını söyleyerek ilahi bir kitap yazdığını iddia etti.

Kitap, ilk önce 1999 yılında Arapça olarak yazılmış, daha sonra “The True Furqan” adıyla da İngilizceye tercüme edilmiştir. Kitabın önsözünde, yazımla sorumlu tutulan heyetten oluşan iki kişi, kendilerini “Es-Safiyy” ve “El- Mehdî” kod isimleriyle takdim etmiştir. Bu iki kişinin daha önce müslüman olan Arap kökenli oldukları iddiasının yanında, El mehdi adlı kişinin Filistin kökenli Amerikalı Evangelist Rahip Anis Shorrosh olduğu öne sürülmüştür.

Giriş ve sonuç kısımları haricinde 77 sureden ve 368 sayfadan oluşan Furkan’da metnin al-Saffee tarafından ilham alındığı ve al-Mahdy tarafından yorumlanıp açıklandığı belirtiliyor.

Rahip Anis Shorrosh, Filistin kökenli bir Arap-Amerikan rahip. 1967’de Kudüs’ten göç ediyor, ABD’de teoloji eğitimi alıyor. Filistin’de Müslümanlarla olan ilişkilerinden hareketle, ABD’de islam’a ve Müslümanlara karşı mücadeleyi temel uğraş ediniyor. Halka açık toplantılar, TV ve radyo programlarında sıkça yaptığı islam karşıtı söylem ve  eleştirilerini Islam Revealed (1988) ve Islam A Threat or a Challenge (2004) gibi çalışmalarında kaleme alıyor.
Kitabı derleyene göre bu kitap, her yönüyle Müslümanların kutsal kitabı Kur’an’ın tüm özelliklerine sahipti. Yani Kur’an gibi o da bir ilham/esin ürünüydü, apaçık, saf bir klasik Arapça ile yazılıydı, üslup ve akıcılığa sahipti ve Kur’an’dan daha şiirseldi. Hatta Kur’an’da var olan 100 linguistik ve gramatik hata The True Furqan’da yoktu.

Gerçek Furkan’ı  ilham alarak yazdığını söyleyen yazarına karşı, İslamcılar kitabın yazarının misyoner olduğunu ve kitabın Müslümanları Hristiyanlaştırmak amacıyla yazıldığı iddiasındalar. İbrahimi bir din kitabı gibi 3 büyük dini birleştirici öğeler içeren kitaptaki Hristiyan teolojisine uygun kimi ifadeleri buna kanıt göstermekteler.

Kitabın yapısı aynı Kur’an gibi sure ve ayetlerden oluşmakta. Kur’an gibi şiirsel bir dile sahip olması da; Kur’an’ın meydan okumasına bir yanıt olduğunu vurgular gibidir. Zaten yazarı da kitabının Kur’an’daki tüm özellikleri fazlasıyla kapsadığı düşüncesindedir.

Gerçek Furkan kitabından alıntılar:


* Kadın suresi
Baba, Söz, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan Tanrının adıyla, Ey, siz inananlarımız arasındaki zalim ve kararsızlar, neden kadınları alıp satabileceğiniz bir eşya olarak görüp küçültüyorsunuz, neden onları hurma ağacının çekirdeği gibi bertaraf ediyorsunuz? Kanadı kırıldı ve hakları elinden alındı. Bu adil insanların davranışı değil. Kadınlara, sığırmışlar gibi her istediğinizi yaptırmayı kabul ettirdiniz, evlerinizde köle gibi hapsettiniz. Onlar istemese bile cinsel ilişkiye zorladınız. Bu adaletsizlik ve ahlaksızlığın en yüksek boyutu.

* Zina Suresi
Baba, Söz, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan Tanrının adıyla, Gerçek inananın öyküsü, evini aşk, saflık ve doğruluk kayasının üzerine inşa eden adamın öyküsüne benzer. Bir fırtına geldiğinde tedbirli olur ve büyük bir zafer kazanır fırtınaya karşı. İnanmayanın öyküsü ise, evini cinayet, zina ve ahlaksızlıktan kurumuş bir nehir yatağına inşa eden adamın öyküsüne benzer. Fırtınaya tutulduğunda cehennem ateşine düşer.

True Furkan

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

54 Responses to GERÇEK FURKAN – Kur’an’ın Benzeri

 1. Esad Muhammed dedi ki:

  Keşke o övüp durduğun false furqan’ı okusan da öyle yayınlasaydın bu yazıyı.Yok ama ne gerek var işkembeden sallamak çok kolay ne de olsa… Eğer gücün yetiyorsa belağat ve edebiyat yönünden karşılaştıralım mı.Sen iddia ettiğin kitabı savun ben de Kur’ân’ı Kerimi… Cevabını bekliyorum..

  • bilal dedi ki:

   KUR’AN-ı KERİM’in taklidini yaparak ”THE TREU FURQAN”ı yazanlar,güya Üniversite mezunu
   olup Hz Muhammed’ gibi araptırlar.
   .Hz.Muhammed,okul okumamıştı.Ama bunlar güya üniversite mezunları. Bakınız;
   Kur’an’da tek ayet olan BESMELE’nin nasıl bir benzerini yapmışlar.? KUR’AN DAKİ BESMELEYİ
   de,THE TRUE FURQAN ( الفرقان الحق ) daki Besmeleyi de karşılaştıralım;
   KUR’AN’DA Kİ BESMELE: بسم الله الرحمن الرحيم ” Esirgeyen,bağışlayan Allah’ın adıyla.”
   TRUE FURQAN’da ki BESMELE: بسم الا ب الكلمةالروح الاله الواحد الاوحد ” Söz,ruh,tek,en tek olan
   tanrı babanın adıyla” Aynen çevirisini yapmışım” الاوحد ” Kelimesi arapça da,Afalü tafdil olup an-
   lamı”En tek” bir de ”الاحد ” de var. Anlamları” Söz,ruh,tek ve en tek olan Tanrı Babanın adıy-
   la” diye yazılmıştır. Her iki Besmeleyi karşılaştırdığımızda, TREU FURQAN’daki Besmele, Ne kadar komik olduğunu görüyorsunuz. Güya Üniversite mezunları olan,araplar yazmışlardır. Bu sadece ”Besmele”de, tek bir aytteki komikliktir. Arap olup da, müslüman olmayan bugünkü prof.
   ve arap dil bilimcilerin hiç biri de,kur’an da ki,,nesir,şiir,kafiye,fesahat,belagat, icaz,edebi tarz ve
   uslupla,gönüllere huzur veren kur’an gibi bir kitap yazmaktan acizdirler.
   Bu sahtekarlar,güya kur’an’a bakarak,taklidini yapmaya çalışmışlar,ama sadece besmeledeki
   tutarsızlık,”tek,en tek tanrı olan baba” ifadesiyle ne kadar komik bir duruma düştüğünü gördük.
   Bakınız! Bir kitabın içeriği ne kadar cazip olursa olsun,bir kaç defa okudun mu ? hemen sana
   bıkkınlık verir.Bir daha canın o kitabı okumak istemez. Ama,ister kur’an-ı kerimin anlamını bilsin,
   ister bilmesin, bir müslüman,hayatında belki kur’an-ı bin defa okur,yıne ona bıkkınlık vermez.
   Bakınız; şu ana kadar yüzlerce defa kur’an-ı Kerimi okuduğum halde,hiç bıkmadım ve usanma-
   dım.Her defasında okuyunca,sanki ilk defa okuyor muşum gibi bana haz ve zevk veriyor.,
   .Halbuki,benim kütüphanemde İncil’den tutun bir çok değişik kitap var,ama onları bir kereden
   fazla okuyamıyor.Niçin böyledir? Çünkü okuduğum kur’an, beni yaratan Allah’ın mesajıdır.Diğer
   kitaplar ise,benim gibi insanların sözleridir.Bana zevk ve haz veremezler. Kur’an, öyle bir kitaptır
   ki,1400 sene önce yaşayan insanların aklına hitap edip mesaj verdiği gibi,bilim,teknoloji ve uzay
   çağında yaşayan insanların beynine de hitap edebilmiştir.Bu özelliği ile kur’an,evrensel ve son
   ilahi hukuk nizamıdır.Kıyamette kadar onun mesajı ve kılavuzluğu geçerli kalacaktır. Saygılar.

   • sevginin ışığı dedi ki:

    ”Çünkü okuduğum kur’an, beni yaratan Allah’ın mesajıdır.” böyle yazmışsınız…Bence bunun doğrusu ” Çünkü okuduğum Kuran benim inançlarıma uyan Allah’ın mesajıdır” olabilir…
    *Ben bu zamana kadar: İçerisindeki sevgiyi açığa vurmayı bilen birinin; Hayatını geçmiş, şimdi ve gelecek yanılsamasından kurtarmış birinin; Kadın erkek kafir müslüman demeden herkes ile elindekini paylaşabilen hiçbir kimsenin; Bir kadına sadece ama sadece sevgisini vermek amaçlı yaklaşan hiçbir erkeğin; Bir erkeğe toplumdan korunma içgüdüleri ile değil de şevkati ile yaklaşan hiçbir kadının; Hislerini kendine karşı dürüstçe ifade edebilen, yanlışları olabileceğini itiraf eden ve gerekirse gözyaşı dökmekten çekinmeyen hiçbir erkeğin; Kendisine küfredenin küfrünü üzerine alınmayan, küfreden kişinin kendi siniri ile ilgili olduğunun ayardına varmış hiçbir kimsenin ama en önemlisi de kendini keşfetmiş hiçbir kimsenin.. Kuran-ı Kerim dediğiniz kitabı sahiplenerek okuduğunu görmedim….
    *Ama, anne karnındayken kendisine Arapça sureler okunduğu için; Sırf kendi toplumunun gelenekleri olduğu için; Örf ve adetler uğruna; Kadınlara veye başka topluluklara üstünlük inancı olduğu için… Kuran-ı Kerim’i en büyük söz sayanları çok gördüm…

    Hepimiz ışıktan geliyoruz, bütün evren sonsuz bir şimdi ve tekliktir. Yaratıcıyı içinizde arayın, ilk yazıldığı orjinalleri bile bulunamayan kitaplarda değil… Kuran’ı defalarca okumuşsunuz ama bir kere de kalbiniz ve onun ile beraber çalışan aklınız ile okuyun. O zaman gerçek size gülümseyebilir… Tabiki içerisinde evrensel bilgiler de vardır, ama kitabın geneli o zaman yaşayan Araplara hitabendir… Sevgilerimle

 2. insanca dedi ki:

  Merhabalar,
  Yanlış anlaşılan konu Kur’an’ın üstünlüğü, harf, kelime veya cümle diziliminde sanılmasındadır. Evet, edebi dizilimi de üstünlükler içerir.
  Kur’an’daki meydan okumalar, onum mesajı ile ilgilidir. Sözünü ettiğiniz bazı misyoner Hristiyan ve onların yardımıyla düzenlenen düzmece kitap öncelikle Hıristiyan felsefesine destek niteliğindedir. Baba, oğul nitelemesi bu gerçeği teyit etmektedir.

  Kur’an’ın temel mesajı kula kulluğa karşı olmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için orada ilahi argümanlar vardır. Bu argümanlar insanı insanca özgürleştirerek huzurlu ve mutlu kılmayı amaçlar.

  Peygamber hayatta iken Allah, peygamber ve Kur’an düşmanı olanlar, Hz. Muhammed’in vefatından kısa bir süre sonra yaklaşık yüzyıl boyunca iktidara hakim oldular. Hayatı, dini, tarihi, toplumu onlar dizayn ettiler. Emevi destekli dini oluşumlar rivayetlerle dini şekillendirdi. Ve Peygamber’in mesajı ne ise tam tersine o mesajı altüst etmeyi hedefleyen girişimlerle sürüp gitti. Bizler de bugün Kur’an’ı rafa kaldırmışız, Emevi oluşturduğu ırkçı_bağnaz dinine İslam diye ya sımsıkı sarılıyoruz veya karşı çıkıyoruz ya da eleştiriyoruz.

  • Drogba CC dedi ki:

   Kula kulluk derken? Kölelik neden açık ve saf Arapça olan Kuran da yasaklanamıyor?
   Allah’ın gücü yetmedi mi net olarak köleliliği yasaklamayı?
   Köle : fiziken ve ruhen birinin malı olmaktır.
   Saygılar…

 3. Son Sultan dedi ki:

  İslamiyetten ayrılan iki Arap, benzeri yazılamaz denilen Kuran’ ın bir benzerini yedi yıllık uğraş sonucunda yazmayı başardı. Böylece bindörtyüzyıllık “Kuran’ın bir Sure’sinin bile benzeri yazılamaz” mitosu çökmüş oldu. True Furqan, Türkçede Gerçek Furkan (doğruyu yanlıştan ayırt eden) anlamına geliyor. 366 sayfa olan True Furqan, Arap Dili ve Edebiyatı profesörlerinden de geçer not aldı.

  Aynı Kuran’ daki gibi hatta daha iyi şiirsel dil kullandığı belirtilen kitapta bu güne kadar Arapça gramer hatası da bulunamadı. Bu e-kitap şimdilik sadece Arapça ve İngilizce içeriyor.

  Gerçek Furkan’ın resmi web sayfası:

  http://www.islam-exposed.org/

  Bu Turan dursunun sitesinden alıntıdır.

  *Şimdi size sorucağım şu madem kuran basit bir kitap neden bu kitabın taklidi 7 yıl sürüyor?

  *Buı kitabın Kuran’ın benzeri olduğuna kim karar veriyor?

  • Mete dedi ki:

   30yaşımda Kur’an ile tanıştım,her haliyle Yaratanın kelamı olduğunu çocuk bile ayırt eder.Neredeyse 10 senedir Kuran sayesinde istikrar,idrak ve güç kazandım.Bunu isteyene ve istediğime veririm diyen doğru söylemiş Artık aslımıza dönelim ey insanlar,yoktan var edildin farkında değilmisin..

   Sad 67, 68. De ki: Bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz.

 4. ömer dedi ki:

  “el-fil’ü, me-l fil?, ve ma edrake me-l fil?, ve lehül hortum”

  bunun kuranın sözde benzeri olduğu gerçeğini bir kişinin gazetede yazdığı haberden öğreniyoruz. “Prof. Dr. Ömer Abdul Halim, Kahire’nin en büyük gazetesi olan El Ahram’da şöyle yazar” sadece bir kişi. oysa o kişinin yazısı dikkatlice incelenecek olsa! prf. yazısında ne diyor?
  “Kuran’ın bu taklidi, Kuran’ın anlatımı ve dizilişine benziyor. Öyle ki, bu bir amatörün değil, profesyonal birinin işi olduğu ortada.”
  evet kuranın bu taklidi diye başlamış yazısına! arapçasından okuyanlar görürler kopyala yapıştır mantığıyla yapılmış sonrada 7 sene kurandaki ifadelerin çoğunun tıpkısını nerelere serpiştireceklerini düşünmüşler sanki. niye profesyonelce çünkü işin içinde profesyonel alıntılama:) var, birebir cümle eklendiği bile olmuş (bkz, sevgi-7 “cahillerden yüz çevir”meden bahsediyor, nur-1 “hak gelidi batıl zail oldu”, nur-4 “kulaklarını barmaklarıyla tıkayanlar”, nur-6 “dinde zorlama yoktur”, nur-7 sizi karanlıktan aydınlığa çıkarıyor umulur ki kurtuluşa erersiniz”) bunları özellikle aramama gerek kalmadı en başlarda bunlar var. fatihayı yazarken de ihlas suresi kısalığında ve aynılığında yazmışlar. bundan daha cahilce bir denemeyi müseylemetül kezzabın yaptığı rivayet edilir:”el-fil’ü, me-l fil?, ve ma edrake me-l fil?, ve lehül hortum”:)

 5. Komik dedi ki:

  Peygamberimiz (s.a.v.) deccal ların geleceğini bildirmişti.:D müseylemetül kezzap gibi saçmalamış bu yazarda 😀 yazık ki kardeşlerimiz vakit ayırıyor tamamıyla istedikleride bu vakit ayırmamız daha sonrada kamil olmayan imanları iyiden iyiye kaybettirip imansız bırakma tamamıyle bir komplo Kuran ı tutarmı hiç o anlam sadeliği o feyz o az söz ile çok anlatım tutarmı hiç tabiii tutmaz ALLAH kelamıdır nasıl tutsun ya bırakın sahih hadis i şerifler deki anlatımda güzeldir fakat onlar bile Kuran yanında sönüktür siz ne anlatıyorsunuz hala? ALLAH ıslah eylesin bizleride imanımızıda korusun AMİİİNNNN!!!

 6. Aydın yuşa dedi ki:

  Kuran anayasadır 21 anayasası dan 82 anayasasına kadar hiçbir anayasa ne o güne ne geleceğe hitap edememiştir Allahda hadi yapın ama yapamayacaksınız demiştir.Nitekim Yapılmıstır bu ülkede ve her ülkede ama yapılamamıstır Allah doğru söyler size ayetler gösteriliyor ama göremiyor ve sırt çeviriyorsunuz.

 7. Mücahit dedi ki:

  Ya siz ne kadar zavallısınız … O kadar zavallısınızki tüm insanların aptal olduğunu düşünerek o zavallı beyninizle bir sürü yalan yazarak kandıracağınızı zannediyorsunuz. İslam dininin yüceliğini örtmeye çalışıyorsunuz, GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ 🙂 Size acıyorum ve Allah cc hidayet versin diyorum eğer yüce rabbimizin hidayete erdireceklerinden değilseniz de siz ve sizin gibi islam düşmanlarını kahru perişan etsin diyorum….

  • sevginin ışığı dedi ki:

   Ne güzel yazılardan cevap verebileceğinize uygun yerleri allıyorsunuz… İslam dininin yüceliği peki nasıl oluyor da sadece erkekleri kapsıyor. . Bence İslam dininin yüceliği sadece nefsine hakim olamamış yüzde ellinin isteklerini karşılıyor…

   • bilal dedi ki:

    ” İslamın yüceliği hem erkekleri,hem de kadınları eşit kapsıyor.” Al sana bir ayet !
    NAHL-97: من عمل صالحا من ذكر اوانثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم با حسن ما كانوا يعملون
    ” Erkek olsun kadın olsun,her kim inanmış olarak iyi ve güzel işler yaparsa,elbette ona
    güzel bir hayat yaşatacak ve onları istedikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirece-
    ğiz.” Her İki cins te,Allah’ın kulu olup yücelik ikisinindir. Her konuda iksi de eşittir.Hz.
    peygamber de buyuruyor. انما النساء شقائق الرجال ” Kadınlar erkeklerin dengi ve eşidirler.”
    Her konuda ikisi de aynıdır.Ayırım söz konusu değildir.

  • tarık dedi ki:

   zulkarneyn kehf suresınde gunesi çamura batıyor olarak goruyor .. nasıl olacak bu..

 8. yusuf a. dedi ki:

  Tanrı sözü mü Muhammed’in kelamı mı?
  Çeviren:Esin Tezer
  ’Muhammed, Kurân’ı oluşturandır’’. Bu, ünlü İranlı reformcu Abdülkerim Suruş’un gelecek yılın başında yayımlanacak olan kitabı ‘Peygambere Özgü Deneyimin Genişlemesi’nde ne söylediği. Bu görüşle Suruş; bazı en radikal Müslüman reformcudan daha da ileri gidiyor. Zemzem’le olan bir röportajında kitabının önceden tadına varılmasını sağlıyor.
  Abdülkerim Suruş, İran reform hareketinin entellektüel lideri olarak kabul edilmektedir. Başlangıçta Humeyni destekçisiydi. Genç İslam Cumhuriyeti’nde aralarında Humeyni’nin kültürel ve eğitimsel reform danışmanlığı da olmak üzere çeşitli resmi görevlerde bulundu. Fakat dini lider çok geçmeden bir despota dönünce, Suruş hayalkırıklığı içerisinde ayrıldı. 90’ların başından beri ‘İslam demokrasisi’ kavramını tartışmaya başlayan ‘cumhuriyetçi’ entellektüeller grubunun bir parçasıdır, fakat sonunda İslam devleti fikrinden tümüyle uzaklaşmıştır.
  Suruş’un temel argümanı basittir: ‘Tüm insanların din anlayışı tarihsel ve hatalı olabilir’. Bu fikirle, İran’a özgü dine dayalı yönetimi basite indirgemektedir. Çünkü tüm insanların din anlayışı hatalı olabilir ise; şeriatı Tanrı’nın adıyla uygulamaya kimse hak iddia edemez, İran imam sınıfı bile.
  ’Peygambere Özgü Deneyimin Genişlemesi’ nde Suruş, dini bilginin hatalı olabilirliği üzerindeki görüşünün kısmen Kurân’a da uygulandığını açıkça belli etmektedir. Suruş, Nasr Hamid Ebu Zeyd ve Muhammed Arkun gibi düşünürlerle Kurân’a tarihsel yaklaşımı savunan küçük bir radikal reformcu gruba aittir. Ancak yeni kitabında pek çok radikal çalışma arkadaşından bir adım önde gitmektedir. Kurân’ın sadece hasıl olmuş tarihsel durumların bir ürünü değil; aynı zamanda tüm insan sınırlamalarıyla Peygamber Muhammed’in zihninin bir ürünü olduğunu iddia etmektedir. Suruş; bunu zaten ortaçağa ait çeşitli düşünürlerin ima ettiklerini, bu fikrin bir yenilik olmadığını söylemektedir.
  RÖPORTAJ:

  Devamı için:

  http://www.sufizm.gen.tr/bilimsel/muhhammed%E2%80%99in-kelami/

 9. ahmet dedi ki:

  TAnrı 30 40 yıl uğraşmış indirmi taklidi de yaklaşık 4 te 1 yıl kadar zaman almış bu normal hatta mükemmel tanrının taklit edilebilir olması kaç yıl içinde yapıldığı sorusunu önemsiz kılar tabiki kuran out furkan in
  (din insanı pasifleştirir!)

  • eren genc dedi ki:

   arkadas din insanı pasifleştirir yazmışsın sonrada furkan in diyorsun . sen once bir yataktan in ayakaların yere bir bassın. nasıl bir gaflet uykusundasın uyann

  • adnan dedi ki:

   akıllı insan hemen allahı görür ,inkar edenler ise iki tanedir yacahil yada nifak için gönderilmiş insanlar

  • zulkerneyn dedi ki:

   ahmet bey bu furqan denilen deneme yazısı iddia kuponu mu??
   din pasifleştirir diyorsun buna sırlıyorsun.
   buda bir din aklınca. daha ne savunduğunu bilmiyorsun.
   Kardeşim size inanın diyen yok zaten inanmayın ama bizim dinimize de karışmayın.Nedir bu abd nin müslümanlarla işi??biz bitarafımızdan incil yazıyor muyuz?yada varsa incili yazanın maçası o da desinki bunun taklidini yazamassın diye.Yani İslam’ı bir oyun Kur’an-ı da ömer seyfettin kitabı olarak görenler daha çok çikacaktır.Buyursunlar yazsınlar.bizim açımızdan sorun yok.Nede olsa ben değil o ispatlamak zorunda ne yazdığını.
   benim korkum benim milletimin değilde aksi ispatlamaya çalışa çalışa siz de imana geleceksiniz.

  • diriliş hak dedi ki:

   kuranın benzeri değil benzeri yapılmaya çalışılmış ama olmamış olmayacak arap dil prof toplayın cinleri ölmüş akıl hocalarınızı(ibn tüfeyli ebubekir razi?hmet dursun vs.)hrstyn yahudi budst dünyayı çağırın yapamassınız not,Arap gramerinin kaynağı kitabı Kurani kerimdir…..

 10. hasan uğurtan dedi ki:

  Tanıtım yazısında El Ezher Üniversitesi’nden yetkilinin ”Kuran’a benziyor ” dediğini yazmışsınız, Kuran’ı bir kerecik bile okuyan biri asla böyle bir benzetme yapmaz. Dikkat edin ‘yapamaz’ değil ‘yapmaz’ diyorum. Argo bir fıkra Şekspir’in Hamlet’ine ne kadar benziyorsa veya kıyaslanabilirse bu da o kadar benziyor veya kıyaslanabilir.

 11. big john dedi ki:

  kuranın benzeri olduğu öne sürülerek yazılan kadın ve zina sözde ayetlerini okuyunca kuranın üstünlüğüne bir kez daha iman ettim.kuran öyle harika kelamki okurken ölmemiş kalp sahipleri ağlamaksızın okuyamaz.

 12. karmakan dedi ki:

  iyi olmuş yazıldığı, eskisinden sıkılmıştım artık. hep kan hep gözyaşı olmaz ki.

 13. mümin dedi ki:

  bi kere isim faul çünkü furkan kuranın diğer bir ismi ,diğerlerine girmeyecem bile çünkü tamamen kuran ayetleri taklit edilmeye çalışılmış . kuran tamamen özgün, kendine has, benzeri olmayan mucizevi bir kitab benzerinin olması imkansız yani bunu kafanıza sokun , ayrıca hristiyanlar tarafından yazıldığıda belli …kurani kerimin benzerini getiremessiniz demesi ,meydan okuması her yönden hem edebi hem dilbilgisi hem mana hem de benzersiz ve hiç bir kitaba ve hiç bir insan kelamına benzememesi . ama bu salaklar kendilerini küçük düşürmekten ve cehennemdeki yerlerini hazırlamaktan başka bişey yapmamışlar “”””ayrıca kitaptakiler hüzünlü nesir tarzı (serbest kafiyeli) şiire benziyor”””” ALLAH kuran aracılığıyla dünyadaki tüm insanlara hidayet versin hidayet üzere olanlarıda hidayetlerinde daim eylesin DÜNYADA EN YÜKSEK GÜR SADA İSLAMIN SADASI OLACAKTIR

 14. Vector dedi ki:

  Nedir bu saldırı kardeşim hani islam hoşgörülüydü niye zorunuza gidiyor ..
  zaman gelecek bilim gerçekleri gözünüze sokacak gerçi siz o zamanda inanmazsınız
  Yaratan kendini açık ca gösterse dese ki bunların hepsi safsata ben asla mesaj göndermedim siz gene inanmazsınız.

  • fatih oti dedi ki:

   1400 yıl geçti 2013 de bitiriyoz bilim hala bir açıklama getiremedimi.:)

  • İsmail Mızrak dedi ki:

   Vektör çok haklısın, Çünkü Allaha iman ettiğini söyleyen arkadaşlar gerçekte Allaha değil Peygamber aracılığı ile Allaha inanmış oluyorlar. Yani gerçekte iman kime edilmiş oluyor? Allah her türlü kerametle karşılarına çıkıp ben dünyaya peygamber göndermedim dese bu insanlar inanmazlar, böyle bir durumda bunlar Allaha mı, yoksa Peygambere mi iman etmiş oluyorlar. Gel karar ver 🙂

 15. taner dedi ki:

  ondaki herbir harfin tane tane sayılıp onun üzerine düşmesidir bakın haydi yapın onun bir benzerini bir ayetten ifadeyle (muhammed_ tane tane oku) tane sayı demektir bakın sayalım 1T 2A 3N 4E 5T 6A 7N 8E 9.O 10K .U. ok işarettir bakın OI< ayrıca diğer ayette (ŞÜPHESİZ ON )_DA ASLA ŞÜPHE YOKTUR)demekte sayın onu görün Ş1 Ü2 P3 H4 E5 S6 İ7 Z8 ON < onu okuduğunuzda sayarken nasılda onu bildiriyor saydığımızda onun üzerine hem yazıyla on yazar hemde rakam 10 u bildirir bunun benzeri varmı tabiki yapamazlar

  • kararsız dedi ki:

   Hmm yani diyorsun ki Kuran başka dillerdede inanılmaz bir anlatıma sahip yani kuranı anlamak için arapçaya gerek yok öylemi peki o zaman sadece türkçesini okuyarak bu sonuca varmayın arapçasınıda okuyun gibi şeyler demeyin olur mu?

 16. tarık dedi ki:

  on< yani 10 un benzeri demektedir kuranda peygamber efendimize onu OK u neden okuryazar bilmeyen bir insana 10 u oku OI<U demiştir _işarete ne denilir İZ denilir ve OK denilir 10_U(B) HARFİ 8 B<UNU<ON U İZ NEDİR 8 İZ 8SİZ< 8BİZ<GİBİ İŞTE 10 0I < ONU GÖRDÜNÜZMÜ PEKİ OK< İŞARETİNİ GÖRDÜNÜZMÜ oradaki OI CÜMLESİNİN YANİ TERSTEN VERİLEN OI CÜMLESİNİN ÖN ÜNDEKİ OK<K HARFİ NİN UCUNDAKİNİ İŞTE OI( K )SANDIĞINIZ 1 RAKAMIDIR UCUNDAKİ İŞARET İŞTE BUDUR (1<) dir onu efendimize (TANE TANE OK< U ) dedi sayalım ( T1) ( A 2) (N 3 ) (E 4) (T 5) (A 6) ( N 7) ( E 8) (O 9) (K < U bakın ayrıca yine bir ayetinde (ŞÜPHE SİZ ON_U < TOPLAMAK VE ONU OK< UTMAK BİZ E AİTTİR demekte Sayalım Ş1 Ü2 P3 H4 E5 SİZ< ON< gördüğünüz üzere rabbimizin bildirmek istediği O durO onun ilmi 10 unun hikmetidir

 17. osman dedi ki:

  hhaha 😀 o kadar iddialı yazının ardından sözde ispatınızın alıntısında beni Allahın varlığına birkez daha iman etmemi sağladınız 😀 siz hiç kuran okumadınız mı nedir la bu 😀 ve siz kurandaki o ayetlerin sadece kelimelerden olduğunumu düşünüyorsunuz, birçok şifreleri vardır anladığınz kadar yorumlaya bilirsiniz, eğer ki gerçekten anlamış olsaydınız onun tek bir ayetinin yazılmasının imnkansız olduğunu anlayabilirdiniz. Tekrardan sağolasınız 😀

 18. serdar dedi ki:

  Taklitler aslını yaşatır 🙂 İyi be, alıyım elime Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ni. (felsefe bilgim de iyidir bu arada, yani taklit edebilirim) Oradaki cümleleri sağından solundan kırpıyım, istediğim düzeni veriyim, kendi spekülasyonlarımı da ekleyeyim. Oldu sana süper bi felsefe kitabı. Birkaç internet sitesinde bir iki medya grubunda da kendimi parlatıyım, röportaj filan veriyim, benim için 1-2 makale yazsınlar. Oluyum ben de süper bi filozof. He? yerseniz tabii…

 19. Alien dedi ki:

  Haha yuh artık bi şu sürelerd bak bi kuranı kerime bak hiç alakası yok 😀 7yılda yapa yapa bunu mu yapmışlar 😀 kaldı ki benzer demesi de bu şekil anlamında benzer demek değildir. Mesela incilin birsürü benzeri yazılmıştır en sonunda 4e düşürmüşlerdir ve şu an hangisi gerçek incil bilen yoktur:D belki de hiçbiri.:)

 20. hakan dedi ki:

  Neml Suresi 88.ayet : “Dağları görür de onları donmuş (hareketsiz ve yerlerinde durur) zannedersin. Halbuki onlar, bulutların geçmesi gibi geçip gider.(Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. 1400 yıl önce bu ayette dağların hareket etmesi açıklanmış bu o zamanlar tam anlaşılamayan bi ayet ama yaradan günümüzdede insanlara delillere sunmaya devam ediyor ibret alalım diye bunun gibi birçok ayet var ilim bilime ve edebiyata tapanlar için aklınızı başınıza toplayın bu denli cesaret gösterisi sizin cehaletinizin eseridir

 21. muhammed dedi ki:

  kuran nedir.ve tarifi nasıldır
  Kur’an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri… Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi.. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası… Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı katı’ı, tercüman-ı satı’ı… Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası.. ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi… ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir,
  hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci’ olacak çok kitabları tazammun eden tek, câmi’ bir Kitab-ı Mukaddes’tir. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî’dir. (sözler 365)
  siz biraz ilimden anlarsınız ilmi münazarada böyle bir kaide vardır.bir hüccetten.bir delilden neşet etmiyen bir fikir ehemiyetsiz önemsizdiir.
  evet kuranı kerimin nazirirni yapmaya kalkışanlar önce kuranın nasıl bir kitap oldugunu iyi idrak etmelidir.kuranı yalnızca bir edebi metin diye düşünmek cahilligin ,lakaydlıgın,ve sorumsuzlulugun örnegidir
  hodri meydan
  kimin aklına kuranın semavi degilde beşeri kelam oldugunu idda eden varsa bütün kitaplarını.akıl hocalarını.bütün arkadaşlrını alsınlar gelsinler türkiyenim neresinde bılunuyorsa onunla ilmi olarak münazaraya allahın izni ile hazırım ben kuvvetimi yine kuranın menbaından tereşşuh etmiş risalei nurdan alıyorum peki ya siz
  sönük akıl fenerinizden mi

  • pante dedi ki:

   Muhammed, yazdığın 3-5 satırı dahi risalelerden kopyalayacak kadar yetersiz ve kendinden fikir sunmaktan acizsin,
   kalkmışsın hodri meydan çekmeye!
   Hodri meydan işte burası, işte Kur’an hakkındaki tonla eleştiri var, varsa aklın, fikrin, bilgin yanıtlarsın.
   Öyle kendin bile anlamadığın saçma sapan laflarla dolu risalelere sığınmadan. Akla, mantığa, bilime dayanarak.
   Burada bolca safsata yapan çok, sırf yanıt vermiş olmak için laf salatası yapan çok.
   Sen de o kervana katılacaksın mutlaka. Çünkü bugüne kadar teistlerden özgür beyniyle değerlendirme yapan çıkmadı.
   En bilimdışı ifadeyi bile savunabilmek için binbir takla attılar, demagoji yaptılar. En düzeylisi suçu eski Arapça’nın
   yeterince anlaşılamadığına bağladı.Bir kısmı müteşabih diyerek sıyrıldı, bir kısmı “doğrusunu allah bilir” diye. Çünkü
   “haklısın, bu ayette bir anormallik var” deme özgürlüğüne sahip değiller. Bunu söyledikleri anda imandan çıkacakları korkusunu
   yaşamaktalar. Sanki inandıkları Allah, içlerindeki o şüpheyi, çelişkiyi, metazori verdikleri yanıtlardaki sahteliği görmüyor.
   O zincirlerden kurtulanamadığı müddetçe de bu içi dışı farklı yapıyı taşımaya mahkumlar. Sen de bu mahkumiyete sahipsin.
   Efendinin 15 tane birden eş almasını “Allah için, din için, o kadınların hayrı için” diye kamufle etmeye çabalayan biri elbette
   ayetlere de özgür beyinle ve bilimsel mantıkla yaklaşmayacak, “buna ne yanıt verilir” diye gerici kaynaklara başvurmaya koşacaktır.
   Hepten aciz olanlar ise küfre, tehdite yeltenirler. Seninde “Türkiye’nin neresinde isterse” lafında o ima var. En ufak eleştiriyi,
   hatta sadece “ben inanmıyorum” sözünü katli vacip olarak gören saldırgan zihniyetin tahakkümündeki hoşgörüsüz ortamdan cesaret almak da bu acizliğin bir başka göstergesidir. Şimdi görelim seni bakalım, dök incilerini de faydalanalım yüksek bilginden..

  • pante dedi ki:

   Muhammed, yazdığın 3-5 satırı dahi risalelerden kopyalayacak kadar yetersiz ve kendinden fikir sunmaktan acizsin,
   kalkmışsın hodri meydan çekmeye!
   Hodri meydan işte burası, işte Kur’an hakkındaki tonla eleştiri var, varsa aklın, fikrin, bilgin yanıtlarsın.
   Öyle kendin bile anlamadığın saçma sapan laflarla dolu risalelere sığınmadan. Akla, mantığa, bilime dayanarak.
   Burada bolca safsata yapan çok, sırf yanıt vermiş olmak için laf salatası yapan çok.
   Sen de o kervana katılacaksın mutlaka. Çünkü bugüne kadar teistlerden özgür beyniyle değerlendirme yapan çıkmadı.
   En bilimdışı ifadeyi bile savunabilmek için binbir takla attılar, demagoji yaptılar. En düzeylisi suçu eski Arapça’nın
   yeterince anlaşılamadığına bağladı.Bir kısmı müteşabih diyerek sıyrıldı, bir kısmı “doğrusunu allah bilir” diye. Çünkü
   “haklısın, burada bir anormallik var” deme özgürlüğüne sahip değiller. Bunu söyledikleri anda imandan çıkacakları korkusunu
   yaşamaktalar. Sanki inandıkları Allah, içlerindeki o şüpheyi, çelişkiyi, metazori verdikleri yanıtlardaki sahteliği görmüyor.
   O zincirlerden kurtulanamadığı müddetçe de bu içi dışı farklı yapıyı taşımaya mahkumlar. Sen de bu mahkumiyete sahipsin.
   Efendinin 15 tane birden eş almasını “Allah için, din için, o kadınların hayrı için” diye kamufle etmeye çabalayan biri elbette
   ayetlere de özgür beyinle ve bilimsel mantıkla yaklaşmayacak, “buna ne yanıt verilir” diye gerici kaynaklara başvurmaya koşacaktır.
   Hepten aciz olanlar ise küfre, tehdite yeltenirler. Seninde “Türkiye’nin neresinde isterse” lafında o ima var. En ufak eleştiriyi,
   hatta sadece “ben inanmıyorum” sözünü katli vacip olarak gören saldırgan zihniyetin tahakkümündeki hoşgörüsüz ortamdan cesaret
   almak da bu acizliğin bir başka göstergesidir. Şimdi görelim seni bakalım, dök incilerini de faydalanalım yüksek bilginden..

 22. T.TAŞPINAR dedi ki:

  http://www.yenimucizeler.com bu siteyi biraz olsun incelerseniz neden Kuran ın benzerinin yazılamayacağını anlayabilirsiniz…

  • MaMaLi dedi ki:

   T.TAŞPINAR!Haklısınız,kuran-ı kerim’in benzeri yazılması mümkün değil;arapçam oldukca iyidir,6 lehçesi dahil,hakimimdir!ben uğraşdım yazamadım!kıyamadım,kadınlara,kıyamadım,insanlara hakaret etmeye,elim varmadı,teyze,dayı,amaca,hala kız ve kadınlarını becerme,ayetini yazmaya;elim varmadı,amcam,eşi,ve aynı zamanda dünürüm olmuş,birinci derecede,akrabama,hakaret,küfür ve bedua etmeye;çelişkiler,içinde boğuşdum durdum!elim varmadı,yahudilere,beddua etmeye,hakaret etmeye,inanmayanları,öldürülsün,diye ayet yazmaya;elim varmadı,çollerde,kervanlara,saldırıp,insanları nasıl,katledilişini yazmaya,vicdanım el vermedi,safiye’nin,kayın babasının,kardeşinin,kocasının,kafalarının,uçurulmasına,ve safiye’nin çadırda ırzına,geçilmesine.vicdanım,izin vermedi,mink aişe’nin(en doğal hakkı)olan,genç,erkekle(saffan)ile,sevişdiğine,ve,zina’nın 4 şahit ile,ayet le meşrulaştırılmasını,yazmaya;kısaca ,çok utandım!ahlaksızlıkları,haksızlıkları,çukurlaşmaları,varsa eğer,bunları,Allah’a ihale etmeyi,ar,saydım,bir yaratıcı,bu kadar,çelişkiye,düşmez,bu kadar alçalamaz,ve aşşağıda,peygaberim diyen,canlı ile,(enfal)ganimet paylaşamaz dedim.yazmakdan vaz geçdim.saygılarımla.

 23. EROL dedi ki:

  Kuran’ın mucizesi sadece yazımındaki edebiyat üstünlüğünde değil fakat Yüceler Yücesi ALLAH’ı
  ilmi ile kanıtlamasındadır.İnsanları parmak ucuna kadar düzenlemeye kadir bir ALLAH denizleri birbirine karıştırmayan bir ALLAH Hz.Muhammed’in yaşadığı dönemdeki ilimle bulunamayacak şeyleri Yüce Kitabında bildirmiştir ve daha birçoğunuda ve hatta bildirdiği fakat henüz bulunmamış gerçeklerde Kuran’da gizlidir. Sizin gazeteci makalesi gibi yazılmış kuran benzeri kitap olması gerekenleri söylediği halde Kuran’daki incelik ve ilimden uzaktır .İman edenler kendilerine Kuran ayetleri okunduğu zaman secde eder ve gözyaşı dökerler. O’nun alternatifi ise komediden ileri gidemeyecektir ve gitmemiştir ALLAH GÖKLERİN VE YERİN NURUDUR
  Selam ile

 24. LamLom LimKim dedi ki:

  Yazdıkları kitaba bak insanın kağala alası gelmiyor son furkan kim onuda bilmiyoz varmı böyle bişey

 25. düşün bir kere dedi ki:

  gerçekten müslüman olduğunu söyleyen arkadaşlarıma sormak istediğim bir şey var, 21. yüzyılda islamın getirdiği şeriat kanunlarının uygulanabilirliği mümkün mü? Mümkün değilse o zaman zamanlar üstü olma iddasında bir hata var. Yok eğer mümkünde uygulamıyorlarsa gerçek Müslüman olanlarda bir hata var. soru şu ki hata nerde?

  • MALİK EŞTER dedi ki:

   mümkümdür çünkü kuran anayasadır anayasa değiştirilmezdir anayasa uygun ve ya anayasaya göre kanun yönetmenlik tüzük yazılır..ve günümüz şartlarında ne gerekiyorsa ona göre kanun yazılır İslamda böyledir 2.soruna gelince öğrencinin kötü olması öğretmenin yanlış olduğu anlamına gelmez… uygulayan yanlış uygularsa suç Allahın değil Müslümanındırrrrr …..

 26. Ahmet dedi ki:

  Bismillahirrahmanirahim

  KUR’AN-I KERİM’İN BİR BENZERİNİ YAZACAKSINIZ…TAKLİT ETMEYECEKSİNİZ… Daha bunu anlayamamışsınız…Kur’an’ı okuyan biri onun benzerinin yazılamayacağını anlar…Sadece kelime dizilişleriyle benzerini yazmaya çalışmışlar onuda TAKLİT etmişler…İnanmayan arkadaşlarda bunu kullanacaklar KENDİNİZİ TATMİN ETMEYE DEVAM EDİN..AMA SAYGIM SONSUZ TABİ….

 27. osman dedi ki:

  5 asırdır getirisi belli olan islamın nedense yaşanan ülkesinin olmaması, her sözde dinciler müslümana bakma islama bak, kusursuz olan islamdır müslüman değil, o zaman bende derimki demekki kuran ve elçisi islamı yaşamaya vesile olabilecek güçte değil.
  Kusuru kuranla şereflenenlerdearayanların,aslında islama hakaret ettiklerinden haberleri bile yok eğer 15 asırdır yaşayanı olmayan bir inanç varsa ortada , bunun sorumlusu insan olamaz eğer sorun insanlarda derseniz dahada vahim hal alırki 1,5 milyar müslümanın daha akıl ve mantığını çalıştıramayacak kadar inançlarının gereğini anlamamış ve yaşayamamış demek olurki, bunun anlamı sadece kuranın islamı yaşatamayacak kadar açık ve net olmaması.
  Katillerin, yobazların, pedofillerin , hırsızların kendilerine yer bulabildiği kitabın allahtan olduğuna inanmak , allahı küçümsemekten başka ne olurki, allah denenin bu kadarda acizmi olduğuna inanıyorsunuz kitabını zülm ve şeytaniliklerde kullanılımına açık halde utuması.

 28. kaya dedi ki:

  2:161 – Ama âyetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah’ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun. amin

  ALLAH(C.C) dilediğine hidayet verir, inkar edenlerin kalpleri mühürlenmiştir arkadaşlar, bu kalpler artık iman edemezler, ne söyleseniz, ne anlatsanız, ne yazsanız, ne çizseniz onları karanlıktan çıkartamazsınız buna gücümüz yetmez. O yüzden bu oyunlara gelmeyin, kitabın sahibi belli, koruyucusu belli, kime geldiği beli, kimi kurtarıcak, kimi mahvedicek belli. kitabımızda yazmıyor mu inkar edicekleri, işte inkar edenler , kafirler her dönem vardı her dönem olucak ta ki , kimseden kimseye fayda gelmediği, boynuzsuz koyunun , boynuzlu koyundan hakkını alacağı (anlayabilene) inananların müjdelendiği, kafirlerin gafletlerinden uyanacağı( umarım buradaki arkadaşlar o güne gelmeden hidayete erenlerden olurlar. amin.) gün, o büyük gün , o din günü, o klavye kullanan elleriniz bile sizden şikayetçi olucak, gerisini siz düşünün. size dua etmekten başka yapabilecek hiçbir şeyim yok. Allah(c.c) ‘ın hidayeti, rahmeti, bereketi, inananların üzerine olsun. amin.

 29. halimselim1 dedi ki:

  Oldukça bağnaz savunmalar olmuş. savunmaya çalıştığınız Kuran size “delilsin iman etmeyin” diyor sizin ne yazık ki hiç bir deliliniz yok sadece körü körüne duygusal savunmalarda bulunuyorsunuz. bu kafa yapısı ile siz “Spagetti Tanrısı”nın kitabını da savunursunuz; eğer içinde doğduğunuz toplum “Pastafaryan” olsa idi siz şu an benzer kelimelerle ve aynı duygusallıkla onu savunuyor olacaktınız.

  Konuya cevaba gelirsek: Bir benzerinin dahi yazılamayacağını iddia etmek çok büyük bir iddiadır. Eğer bu benzersizliği sadece cümlelerin kelimelerin dizilimi olarak alırsanız; edebi mucize olarak anlarsanız çöker kalırsınız işte böyle.

  فِي البَدءِ خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالأرْضَ Okuyun bakalım bu Kurandan mı değil mi anlayın önce bir.. Öyle çok uzağa gidip el furman mel furkan’lara gitmenize gerek yok.

  Arapça okuyamayanlar için Latince transkrptini veriyorum: Fi bedei khalagallü semevati vel ardi.

  Türkçe anlamını da veriyorum: Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı

  Haydi soruyorum, bu Kuran ayeti midir, değilse Kuran ayeti olmadığını nasıl anlarsınız? Kuran ayeti değilse o zaman birisi bir benzerini i yazmıştır? Kurandaki iddia çöktü mü?

  Arkadaşlar delil üzerine inanın, işkembe-i kübradan; kulaktan dolma bilgilerden faydalanarak “inandık” demeyin!

  Sorunun cevabının bir kısmı için: http://www.kuranincelemesi.org/bulgu/kuran-insan-sozu-mu/

 30. İsmail Mızrak dedi ki:

  Kuran’ın bir benzerinin yazılamaz olduğu neyi ispatlar?
  Bir insanın İslama inanmış olması onun kişiliğini karakterini ortaya koyar mı?
  O kişinin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini, hacca gittiğini veya gidebilecek olduğunu, kelimeyi şehadet getirdiğini düşüne bilirsiniz. Bütün bunları yapıyor olsa dahi yinede bu insan toplum için faydalı iyi bir insan diyebilir miyiz?
  Veya tam tersini düşünelim. Bir insanın Allah’a, Peygambere ve Kuran’a inanıyor olmasa,
  bu insan topluma faydasız kötü bir insan diyebilir miyiz?
  Olaya bu şekilde bakacak olursak, inanmak veya inanmamak konusunun önemi ortaya çıkar.
  İnananlar Peygamberlerin vermiş olduğu mesaja inandıklarını kabul etmek zorundadır, Allah’a inanıyoruz denilmesi çok doğru bir kelime değil. Çünkü, kimse Allah’ı gördüğünü ve onunla görüştüğünü iddia edemez. Bu iki insan tipini ele alalım ve bu insanlara Allah varlığını göstermek istese, takdir edeceği bu kişileri inandıracağı bir sıfatla bunlarla iletişime geçip, ”Ben bu dünyada hiç kimseye peygamberlik vermedim ve hiç bir kitap göndermedim” dese, Allah’a inanmayan kişinin o anda inanma olasılığı yüksek. Fakat daha önce Peygamberler aracılığı ile inanmış olan insanın, o an yaşadıklarının gerçek olamayacağı düşüncesi ile inanmayacağı ihtimali daha yüksek. Şimdi tekrar tekrar düşünelim, Allah’a inandığını söyleyen insan Allah’a mı inanmış oluyor,yoksa Allah’la iletişime girdiğini söyleyen Peygambere mi inanmış oluyor?
  Sonuçta her insanınki inanç dan öteye gidemez.
  İnanıp Allah dan sakınarak iyi ameller işleyip topluma faydalı, saygın insan olarak yaşayanları ve inanmadığı halde iyi ameller işleyip topluma faydalı, saygın insan olarak yaşayan düzgün insanları kutlar başıma taç ederim. Fakat tam tersine inanan veya inanmayan, topluma zararlı utanmaz üç kağıtçı, hırsız, namussuz insanları S.KTİR EDİN GİTSİN. Böyle insanlar dan fayda gelmez. Şayet hesap günü varsa kimse kimsenin hesabını vermeyecek.

 31. Bilgenin Birisi dedi ki:

  İkiiside saçmalık
  1.Zaten Yeryüzüne indirilen kuran in %90 yalan yanii iblise ait sözler emirler korkutmalar zorbalar..Amaç insanları bu şekilde bir kul,köle olarak kullanmak için…

  2. Gerçek Furkana gelince o heptenn. Saçmaa ..Çünkü kuranı örnekbalmı biraz düzenlemeler ,değişiklikler yparak ..Hristiyanlığa dogru gitmiş ..Ben zaten üstüne basa ,basa söylemekteyim..Tüm dinler Büyük iblise aittir diye .Hepsidebona hizmet etmektedirler ( kul,köle olarak)..Artı Bilim de,Bilim adamlarıdab(:Ateistler ) Bir Yaratıcının varligini ,Dinleri reddedebilirler…Fakat başka bir yönden Onlarda O Dindar gruplar gibi O Büyük iblise Hizmet etmektedirler ,Onlarda onun için bu dünya için bir köle ,kul gibi çalışmaktalar ( Bu da Madalyonun diğer yüzü olsa getek ..İblisin farkli bir yöntemi,tuzagi olsa getek)..
  En basit bir örnek^^ Bilimin ,Ateistlerin CERN Araştırması dir..^^^ Bunun İblis katında Asıl amacını bir bilsenizz…

  3.Kaldı ki O Kuranda dadece %10 u Gerçek olanı ,GERÇEK Yaratıcı ya ait olan Sözler ,Bilgiler..Artı BubGerçek Bilgiler Levhi Mahfuzda mevcuttur ..Asla değiştirlmemiştir ve Asla onu orada kse değiştiremezde…Anca O iblis Yeryüzüne indirirken değiştirdi %90 Kendisin den uydurmalar ekledi emirlerb,zorbalar,korkutmalar kendi menfaati için insanları peşine kendi yoluna,düzenine takmak niçinn…
  Yanii Gerçek Bilgiler,Gerçek Kuran işte Orada Levhi Mahfuzda dir. Fakat bu Bilgiler Aynı anda da Tüm insanların Kalplerinde de Mevcuttur ( Gerçek Yaratıcı hiç ayrım yspmadan Ateste de,Dinfarına da ,Dinsizine de vs..Hepsinin Kalplerine bu Gerçek bilgileri koymuştur ) Bu da gösteriyor ki Gerçek Yaratıcı Asla Kibirli,Zorbacı,Korkutucu ,Emir verici,Kıskanç vs.Değildir ..Bu yüzden kendisine ait bu bilgilrri Tüm insanlarin Kalplerine yarleştiterek Paylaşmıştırr…
  Kaldı ki Artık insan,kişi O Kalbinde ki Gerçek bilgilere ulaşması…
  Fakatt işte bu çokk zor bir iştir..Çünkü Kalp ve Kişi Arasında Büyük bir engel vardir…
  O Engel ise Büyük iblisin Yardımcısı dır Ona ait isimler de şunlar
  ( Nefis = Şeytan= Dumansız,Korsuz,Halis Ateş Yakıcı s Nur = b Ruh)

  4.İşte bu Gerçek Bilgileri ( Gerçekk Kuranı ) İsterseniz birde benden ögrenn…^^^ Bakalım onda bir çelişki,bir kusur bulabilecekmisiniz…Bakalım Onun bir Benzerini Getirebilecekmisinizz ..Sizler degil O Büyük İblis bilem bir benzerini getiremez…( Zaten işine gelmiyecek Çünkü o Gerçek Bilgiler, Gerçek Kuran Tamamen ona ve Düzeni e,Saltanatına jarşıdır)..
  Diyeceğim ki Gerçek Yaratıcı nın Bilgisinde ,Gerçek Kuranında ,Kendisine Ulaşmak için,Cennetine Ulaşmak için Öylee Saçma sapan Korkutucu,Emir verici vs. ayetler ,sözler aslaa yoktur.Örneğin: Kadın süresi,Zina Süresi,Fil Süresi vs…Çünkü kü Bunlar Dünya için,Dünya Düzeni için,İblisin Daltanatı için Geçerlidir…

  GERÇEK YARATICI Dünya Hayatı ,İblisin Saltanatı,Düzeni ile hiç işi olmazz…

  ^^ Çünkü O Doğrudan Tüm insanlara Kucak açmıştır ( Kucak Açmış Beklemektedir ) ,Cennetini ,Cennetin Kapılarını Şartsız,Koşulsuz,Sualsiz,Azapsız SONUNA KADAR AÇMI TÜM İNSANLARI BEKLEMEKTEDİR…^^^

  Son olarak yeceğim ki “”” Birkaç açıklama yapsam Ahitet Cennet ve Cehennem konusunda.Tüm insanlar sual,azap görmeden Nasıl bir etsplardan ,katmanlardan veçerek Cennete gireceklrr ve Orada da ki Cennet hayatı nasıl olacak,geçecek( Herhalde ağzınız açık kalırdı ve bunun bir örneginide asala vetiremezdiniz))..
  En önemliside Cehennemde İnsanlar degilde ..O Ebediyen Sonsuza dek Yanacak olanlari biseydinizz…O zamandaa Çook şeyler değişmiş,alt üst olurduuu

 32. Geri bildirim: THE TRUE FURQAN – GERÇEK FURKAN – KURAN BENZERİ İDDASI – Site başlığı

 33. İsimsiz dedi ki:

  Cehaletten başka bir şey değilnkuranın benzeri dediklrri safsata hiçbir sey anlatmayan bos bir söz. Manasız edebiyat sıfır. Kanun sıfır dünyanın en abes sistemi kutulmaz o kitapçıkla. Yazıları zaten kurandan çalma. Kuranla aynı tarzda olmayan bir satır yazan yoktur. Yemin ederim kıyamete kadar bir harf yazılmayacaktur. Cahiller sevsede sevmesesde.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s