BAKİRE MERYEM HİKAYESİ

The Annunciation The Angel Gabriel Appears to Mary (1)

Meryem 19. Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi.

20. Meryem: Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? dedi.

21. Melek: Öyledir, dedi; Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi.

22. Böylelikle ona hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.

Ayetler böyle. Tefsirlere bakacak olursak; Elmalılı’da bir açıklama yok. Taberi tefsirinde şöyle denmiş:

“Cebrail aîeyhisselamın bu sözleri üzerine Hz. Meryem ilahi emre boyun eğdi. Ve Cebrail aleyhisselam, Hz, Meryem´in entarisinin arasından üfledi. Meryem, Allah´ın izniyle hamile kaldı. Bundan sonra, Hz. Meryem çok zor du­rumlar yaşadı. İnsanlara ne söyleyeceğini bilemez oldu. Zira o, insanların kendi­sine ne söyleyeceklerini biliyordu. ”

Melek, Meryem’in entarisinin arasından üflemiş. Nereye üflemiş, neyi üflemiş? Üflenen meniyse eğer herhalde ağzından üflememiştir.

İbni Kesir tefsirinde ise şöyle diyor:

“Allah Teâlâ Hz. Meryem’den haber veriyor ki, Cibril, Allah Teâlâ’-dan kendisine ulaştırılması gerekenleri ulaştırıp söylediğinde o, Allah’ın takdirine teslim olmuştu. Selef âlimlerinden birçoğu meleğin —ki Cibril (a.s.) dir— o sırada Hz. Meryem’in gömleğinin cebine üfürdüğünü, bu üfürmenin inerek onun fercine girdiğini ve böylece Allah’ın izniyle çocuğa hâmile kaldığını anlatırlar.”

İslam alimlerinin çoğu demiş ki: melek, Meryem’in cebine üfürdü. Üfürük cepten inip Meryem’in cinsel organına girdi ve böylece hamile kaldı?

Bunlar ayete ayar veren alimler olmalı ki cebine üfürtüyorlar, cebinden vaginasına geçirtiyorlar. Direk vaginaya üfürülmesinden rahatsız olmalılar herhalde.

Bu üfürüğün biyolojik bir yanı var ki cinsel organına ulaştırıyorlar. Olmasa, yüzüne üfürmekle de olduğunu öne sürebilirlerdi. Demek ki yumurta ile spermin birleşmesi gerektiğini İslam alimleri de düşünmüş.

Allah güya bir mucize ortaya koyuyor ama insanlara kanıtlanamayan bilim dışı bir mucize. Öyleyse ne işe yarıyor bu? Ama bu bakire hamileliğe mitolojilerde olan hikayelerden yabancı değiliz ve Mısır mitolojisindeki İsis’in gebelik hikayesiyle benzerlikler içindedir.

İsa’nın doğumu ile Adem’in yaratılışı aynı mı?

seward_-_mary_&_baby_jesus

İslamcılar, Adem’in de babası olmadığından dolayı İsa’nın yaratılışının Adem’in yaratılışıyla aynı olduğunu söylerler ve ikisinde de Allah’ın ruhundan üflendiğini söylerler. Hal böyleyken İsa’yı Meryem doğurmuştur ve Adem’den farklı bir durum vardır. İsa’nın topraktan yaratıldığı söylenemez. Belli ki Muhammed, bakire Meryem hikayesini kabullenmekle “İsa Tanrı’nın oğlu ve tanrı” iddiası karşısında zorlanmıştır. Durumu kurtarmak için Adem’le benzeştirme yoluna gitmiştir ama ortada bir benzeşme yoktur. Hele meleğin Meryem’in entarisinin arasından üfürdüğü ya da cebine üfürdüğü ve oradan cinsel organına girdiği izahlarıyla bu ayet büyük tezat oluşturmaktadır.

Tabi bir kez bilim dışına çıkıldığında, olağanüstü hikayelere inanıldığında bunun sonu gelmez, Tevrat’ta ve İncil’de gelmediği gibi Kur’an’da da gelmemiştir. Babasız İsa hikayesini onaylayan Muhammed, sonrasında kundaktaki İsa’yı da konuşturmuştur.

Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Muhammed, İsa’nın babası olabilirmiş. Meryem’e gönderilen ruhun Muhammed’in ruhu da olabilme ihtimali de varmış. :)))))

Kim mi diyor bunu, sıkı durun: Fethullah Gülen hocaefendi hazretleri.

http://tr.fgulen.com/content/view/1568/3/

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

21 Responses to BAKİRE MERYEM HİKAYESİ

 1. Recep Altun dedi ki:

  Ali İmran suresinin 59. ayetinin meali aynen şöyledir: “Allah’ın katında İsa’nın durumu – kendisini topraktan yaratıp sonra “ol” demesiyle olmuş olan – Adem’in durumu gibidir.” Bu bağlamda; Meryem’in İsa’ya hamile kalması için de kudret sahibi Allah’ın ona “ol” demesi yeterli olmuştur. Kur’an’ın dışındaki rivayeten anlatılanlar safsatadan ibarettir.

  • bilal dedi ki:

   1-BAKİRE HZ.MERYEM’İN ÇOCUK DOĞURMASI BİR MÜCİZEDİR..Ancak her mücizenin
   altında bilimsel bir gerçeklik te olabilir.Bu bilimsel gerçekliği keşfetmemiş olmamız mücize-
   lerin mantığının olmadağının anlamına gelmez.! Zaten evrenin ve tüm yasalarının yaratıl-
   msı da birer mücizedir. 2- Doğada bu tip partenogenetik üreme modelleri tespit edilmiştir.
   Allah,evren için koyduğu kanunların mahkümü değil,hakimidir.Yani Allah insanda her ne
   kadar eşeyli üremeyi takdir ettise de,başka usullarla kadınların hamile kalmasını da sağla-
   maktan aciz değildir.Alışık olduğumuz eşeyli üreme nasıl bir mücize ise,alışık olmadığımız
   eşeysiz üreme de bir mücizedir.Buna sadece alışık değiliz.!!!
   2- ENBİYA-91 İLE TAHRİM-12.AYETLER,HZ.MERYEM’İN BİR MÜCİZE OLARAK HEM
   X,HEM DE Y KROMOZUMLARI TAŞIDIĞINA VE İKİSİNİ DE ÜĞRETTİĞİNE DEİŞARET
   EDİYOR:! Bu ayetlere bir bakalım; ENBİYA- 91: والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الخ ”
   İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an.Biz ona ruhumuzdan üfledik.
   ( ışınlama metoduna benzer bir olayla.) Onu ve oğlunu alemlere bir micize kıldık.”
   Burada dikkat edilmesi gereken bir husus şudur.” فنفخنا فيها ” fenefahna fiha ” Hz.Meryem’
   in ana rahmına ” Fiha ” münnes (dişil ) zamiriyle işaret edilerek,burada X kromozomların
   üretildiğine, TAHRİM-12.Ayette de ” ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنخنا فيه من روحنا الخ ”
   Bir de İmra’nın kızı Meryem’i misal getirir.Meryem iffet ve namusunu korudu.Biz ona ruhu-
   muzdan üfledik….” Dikkat edilirse burada,” فنفخنا فيه ” fenefahna fihi ” diyerek,Meryemin
   ana rahmine eril zamiri olan ”Fihi” ile işaret ederek burada Y kromozomların da üretildiğine
   işaret vardır.( Yani bir micize olarak hz.Meryemin ana rahminde hem X,hem de Y kromo-
   mlarının üretildiğne bir işaret vardır.) Bu Sadece arapça metninde belli oluyor.Çevirisi yapıldığın da,bu durum bilinmez.Çünkü arapçada dişil ve eril zamirler ayrıdır.Bu durum türkçede yoktur. İşte netice olarak ” الله اعلم ” şunu çıkarabiliriz.Bir mücize oalarak hz.Mer-
   yem’in ana rahminde hem erkek spermi,hem de kadın yumurtası üretiliyordu.Melek tara-
   fından üfürmekle (ışınlama metoduyla ) X ve Y kromozomlarının mekanizması faaliyete
   geçerek döllenmeleri sağlanmıştır.Ve böylece hz.Meryem mücizevi bir doğum yapıyor.!
   Bilimsel olarak su pireleri,karıncalar,arılar,salyangözler,bakteriler solucanlar vs.çiftleşme-
   den yavru ve yumurta bırakabiliyorlar.Tavuk yumurtalarının 1 / 10.000’i döllenmeden ge-
   lişerek bir horozu meydana getirebiliyor.İşte bu canlı türlerinde bu şekilde üremeyi sağ-
   layan evrenin Yaratıcısı,isterse aynı yöntemle insanlarda da bu şekilde üremeyi sağla-
   yabilir.!!!Evet,bu olay bir hikaye değildir,bir mücizedir.Evrende gördüğümüz her şeyin de
   yine Yüce YARATICI’nın birerer mücizesidir.Ama gördüklerimize alışık olduğumuz için bunlara bir mücize gözü ile bakmamaktayız.Halbuki her şey birer mücizedir. Kur’an,
   ne diyorsa doğrudur.!!! Yeterki verdiği mesajı doğru algılayalım.!!! Saygılarımla.

   • 1okuyucu dedi ki:

    Bilâl;

    Irzını iffetle korumuş olanı (Meryem’i de an.) Biz ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık. (enbiya-91)

    Enbiya-91
    fî-hâ : onun içine
    min rûhi-nâ : ruhumuzdan
    fe nefah-nâ : o zaman biz üfledik

    İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. (tahrim-12)

    tahrim-12
    fî-hi : onun içine
    min rûhi-nâ : ruhumuzdan
    fe : bu yüzden bu sebeple
    nefahnâ : biz üfledik

    Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın! (hicr-29)

    hicr-29
    fi-hi : onun içine
    min ruhi : ruhumdan
    ve nefah-tu : ve üfledim

    —İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an.Biz ona ruhumuzdan üfledik.
    ( ışınlama metoduna benzer bir olayla.) Onu ve oğlunu alemlere bir micize kıldık.”
    Burada dikkat edilmesi gereken bir husus şudur.” فنفخنا فيها ” fenefahna fiha ” Hz.Meryem’
    in ana rahmına ” Fiha ” münnes (dişil ) zamiriyle işaret edilerek,burada X kromozomların
    üretildiğine, TAHRİM-12.Ayette de ” ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنخنا فيه من روحنا الخ ”
    Bir de İmra’nın kızı Meryem’i misal getirir.Meryem iffet ve namusunu korudu.Biz ona ruhu-
    muzdan üfledik….” Dikkat edilirse burada,” فنفخنا فيه ” fenefahna fihi ” diyerek,Meryemin
    ana rahmine eril zamiri olan ”Fihi” ile işaret ederek burada Y kromozomların da üretildiğine
    işaret vardır.( Yani bir micize olarak hz.Meryemin ana rahminde hem X,hem de Y kromo-
    mlarının üretildiğne bir işaret vardır.) (senden alıntı)

    dikkat edersen fi-hi kelimesi hicr-29’da da geçiyor?

    Kuranın tanrısı hicr-29’da, ilk insana şekil verdiğinde ona da ruhundan üflüyor, ne yani şimdi senin iddiana göre Kuranın tanrısı ruhundan üflediğinde, ilk insanı Y kromozonu üretecek şekilde mi dizayn etmiş oluyor??? halbuki bilimsel verilerden biliyoruz ki kadında X kromozonlarına sahip bir yumurta, erkekte XY kromozonlarına sahip sperm bulunur,

    X kromozonu hem erkekte hemde kadında vardır, o nedenle X kromozonu dişil olarak tanımlanamaz? eril, dişil tanımlaması ancak erkek spermi için söz konusu olur, çünki çocuğun cinsiyetinde kadın yumurtası nötr durumdadır, çocuğun cinsiyetini erkeğin spermindeki kromozonlar belirler, eşleşme XX şeklinde olduğunda çocuğun cinsiyeti kız, eşleşme XY şeklinde olduğunda çocuğun cinsiyeti erkek olur, yani yumurta ile sperm buluştuğunda XX eşleşmesi dişil, XY eşleşmesi eril olur,

    o nedenle kromozonların erilliğinden dişilliğinden söz etmek, erkek sperminden bahsetmek anlamına gelir,

    günümüzde bir kadın kendi kendine hamile kaldığını iddia etse, hiç kimseyi inandıramaz, hatta buradaki iddia sahiplerini bile inandıramaz ama tanrının böyle mucizeler göstereceğine inananlar, kendi koyduğu yasaları hiçe sayarak keyfi davranabilen tutarsız tanrıyı mucize martavallarıyla sunmaya kalkarlar,

    demek Kuranın tanrısı doğa yasalarıyla istediği gibi oynayabiliyor, o zaman doğa yasalarını at çöpe gitsin, oysa bilimsel verileri doğa yasalarının ışığında elde ediyoruz,

    insanlar içerisinde bile yasa koyucular toplumun uyması için koyduğu yasalara kendileride uymak zorundaysa, bir tanrıda koyduğu doğa yasalarına kendi de uymak zorundadır, tanrının koyduğu yasalara keyfi olarak müdahale etme hakkı olamaz?

    bu durumda bazı sorular sormak durumundayım,

    tanrının ruhundan üfleyerek canlılık verdiği şey beden mi yoksa kromozonlar mı?

    ruh üfleme, senin tabirinle ışınlama benzeri şey ise, bu ışınlama benzeri şey nasıl bir şeydir?

    ilk insana da ruhundan üflediğine göre acaba Kuranın tanrısı ilk insana ne ışınlamış? şu ışınlama işini bir anlatıverde ne olduğunu bilelim?

    ayrıca sizi tebrik etmek lâzım, Kuranın verdiği mesajı doğru anladığınız için Meryemin çift cinsiyetli olduğunu da anlamışsınız? Meryeme sperm transferi yapmadan işi halletmişsiniz?

   • serat sabuncuoglu dedi ki:

    Lan Dindar ve Ateist Toplumu lavuklari sizler neyin taratişmasıni yapiyorsunuz boşu boşuna ben sizleyre net bir cevap vereyimde böylecem büyk tartışmaya noktayı da koymus olurum

    Meryem in Hamileliği

    Ateistlerin Anlayacağı Dilden Meryem :
    “Ufo ların Kralı Tarafından Tecavüze Uğradı ”

    Müslümanların Anlayacağı Dilden :
    “Meryem Halis ,koruz Dumansiz Ateş s Nur un,Büyük k Kutsal s Ruhun, Yani DECCAL in Büyük İblis in, Tecavüzüne Uğradı ”

    Böylece Adem ,Hava ile O isa arasinda Hiç Benzerligi Yok Tam aksine çook çok Fark vardır çünkü Onlar Cennet te YARATILDILAR…..( herhalde şimdilik bukadar sizlere yeterlidir sanırim )

 2. Geri bildirim: Bakire Meryem hikayesi

 3. süvari dedi ki:

  SELAM KARDEŞLERİM ARTIK BİLİMİN LİTERATÜRE ALMIŞ OLDUĞU HERMAFRODİT CANLILAR VARDIR.YANİ HEM ERKEK HEM DİŞİ ÜREME ORGANI OLANLAR.İŞTE HZ.MERYEM DE ONLARDAN KAYNAK PROF.BAYRAKTAROĞLU.ZATEN KURAN DA ÇİFT ZAMİRLE ANILMASIDA BU SEBEPTEN..MALUM ERKEKLER İYİ BİLİR GENÇLİK YILLARI UYKUDA HALVET ÇOK OLUR İŞTE MUCİZE DEDİĞİMİZ OLAY ÇİFT ORGAN TAŞIYAN BİRİNİN KENDİ ÇOCUĞUNA HAMİLE KALMASI HİÇ ŞAŞIRTICI DEĞİL Dİ Mİ?AYRICA TEVRAT KAYNAKLARINA GÖRE MERYEM TAPINAK HADEMESİ YANİ TEMİZLİKÇİ VE BAKIMINDAN SORUMLU.MALUM YAHUDİLERDE İBADETHANEYE SADECE ERKEKLER GİTMEKTE BAZI ÖZEL TÖRENLER HARİİCİNDE.BAŞTA MERYEM İN TAPINAKTA OLMASI SORUN OLMAMIŞ AMA KADINSI HALİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLAYINCA TEPKİ ALMAYA BAŞLAMIŞTIR.VE KOVULMUŞTUR.MERYEM İN HAMİLE KALINCA PANİK OLMASIDA BU SEBEPTENDİR.ERKEK GÖRÜNÜMLÜ BİRİNİN HAMİLE OLMASINDANDIR.YOKSA EVLİLİK DIŞI HAMİLE KALMASI O KADARDA ANORMAL DEĞİLİDİR.O ZAMAN KIZLIK ZARI KONTROLÜMÜ VARDIDA BU KADAR ŞAIRDILAR BİR KADININ HAMİLE KALMASINDAN.TEVRAT BENZERİ ÇOK HİKAYE ANLATILMAKTADIR.YANİ EVLİLİK DIŞI İLŞİKİLERLE DOLU BİR TEVRAT VAR AYRIICA SÜLEYMANIN MESELLERİ YADA EZGİLERİN EZGİSİNİ OKUYUN YÜZÜNÜZ KIZARIR VALLAHİ.HERKESE SELAM OLSUN .TARİHİN SÜVARİSİ

 4. süvari dedi ki:

  dostlar yazım hatalarımı bağışlayın.

 5. yasir dedi ki:

  Her yazınızda olduğu gibi konuları ya anlamak istediğiniz gibi anlayıp yanılmalar saptırmlar yapıyor yada anlama zorluğunuz yüzünden anlayamıyorsunuz durum ne olursa olsun her ikiş durumdada sizleri hoş görüyoruz…
  İbrahim peygamberin ikinci olğlunuda müzdelemeye gelenler meleklerdi İsa peygamberi annesine müjdelemeye ve onun gönlünü ferahlatmaya gelende melekti,,, habersiz hamile kalması ve sonucunda pisikilojik sorunlar ve bebeğin nasıl olduğunu açıklamak bunlar büyük sorunlar…Zaten Kurandada İsa peygamber bebek iken kendi açıklıyor…
  Oluşumun Adem peygamber ile aynı olmasının durumu sonuçta Adem peygamberim hem annesi hem babası yoktu o nasıl yaratıdıysa Annesi alan biride yaratılabilir ve bu ALLAH’a kolaydır …Oluşumun Adem ile aynı olmasının söylenmesi İsa peygambere ALLAH’ın oğlu demelerinede bir cevaptır yani Ademde annesiz ve babasız yaratıldı Şimdi İsa babasız yaratıldı diyemi ALLAH’ın oğlu oluyor,,,bu durumda Adem peygamber in duurmu isa peygamberden daha bu pozisyona yakın olmuyormu…Yüce ALLAH’ı bu niteleme ve sıfatlardan tenzih ederim Yüce RAB’ın affına sığınırım….

  • 1okuyucu dedi ki:

   Yasir;

   — Her yazınızda olduğu gibi konuları ya anlamak istediğiniz gibi anlayıp yanılmalar saptırmlar yapıyor yada anlama zorluğunuz yüzünden anlayamıyorsunuz durum ne olursa olsun her ikiş durumdada sizleri hoş görüyoruz…

   İbrahim peygamberin ikinci olğlunuda müzdelemeye gelenler meleklerdi İsa peygamberi annesine müjdelemeye ve onun gönlünü ferahlatmaya gelende melekti,,, habersiz hamile kalması ve sonucunda pisikilojik sorunlar ve bebeğin nasıl olduğunu açıklamak bunlar büyük sorunlar…Zaten Kurandada İsa peygamber bebek iken kendi açıklıyor… (senden alıntı)

   tabi Kuranın tanrısı doğa yasalarıyla pinpon topu gibi oynadığı için, yaşlı insanları çocuk sahibi yapar, erkek eli değmediği iddia edilen birini çocuk sahibi yapar, bebekleri konuşturur, denizi yarar, gökten kudret helvası indirir, yaparda yapar, her şeyi ölçüye ahenge göre yarattığını söyler ama söz konusu kendisi olunca ne ölçü bırakır, nede ahenk,

   bu durumda doğa yasalarını çöpe atalım gitsin,

   iman işinin akılla mantıkla hiç bir ilgisi yok, inancının ne olacağını doğduğun yer belirliyor, yani Muhammedi, Musevi, İsevi, Budist, vs. olmak doğduğun yere bağlı?

   eğer İsrailde doğmuş olsaydın, burada tanrıyla güreşen adam martavalını savunacaktın, Hristiyan bir ülkede doğsaydın teslis inancını savunacaktın?

   kusura bakmayın ama içinde yaşadığımız çağda? her şeyin ölümle biteceğine inanmak istemeyenlerin, öbür dünya beklentilerine cevap veren başka bir seçenek olmadığı için kanıt aramaksızın mecburen inanmak zorunda oldukları bir kitapta anlatılan mucize martavallarını savunmaya kalkmalarına, öyle inandırıldıkları için kendilerini akıllı bizleri geri zekâlı sanmalarına, kendilerini tanrının ayrıcalıklı bir kulu olarak görme kibrine hoş gözle bakmıyoruz,

  • MaMaLi dedi ki:

   Karar ver Allah’mı!Rab’mı?))

 6. bildirici dedi ki:

  Kardeşlerim,
  Bilgisi bizlere ulaşmayan konular hakkında kısır tahminlerde bulunmayalım. Göklerin ve yerin tüm gizemleri Allaha aittir.

 7. Yudum dedi ki:

  Demek hz isa allahın oglu

 8. zeliha yılmaz dedi ki:

  Dunya ve ahirette bize birsy katmayacak bilgileri insanlari sasirtmak yada insanlara virsey katacagini dusunmekki hicbirsey katmaz bu gibi bilgileri soylemek cok gereksiz bize rasulun sunneti hz meryemin sabri itaatini hayata gecirmek onemli yok soyleymis boyleymis gereksiz

  • rashid dedi ki:

   İsa ‘nın bir ölüyü diriltmesi tanrının oğlu olması kadar saçma değil mi?

 9. rashid dedi ki:

  @@ Kuranda bu mucizevi bir hikayedir.
  (Hiç bir kadın kendi kendine hamile kalamaz saçma sapan yorumlardan geçin.)

  Kuran da;
  İsa’nın doğumu da yaşamı da ölümü de mucizelerle geçer.
  Neredeyse tüm yaşamı akla mantığa uymayan olaylarla geçer.
  İsa karakteri ya hiç yaşamamış biri yada uçurulan bir adamdır o kadar.
  Bu karakteri yaratan bazı yahudi hahamları ve roma imparatorluğudur.

  • MaMaLi dedi ki:

   rashid!Kesinlikle doğru,hiç bir peygamber sıfatlı,zat’lar yaşammaışdır,hiç bir tarihi kayıtları yok,hepsi şehir efsanesidir.

 10. Hayyam dedi ki:

  Bir efsaneyi başka bir efsane ile eleştirmek çok garip ve ilgi çekici olmuş gerçekten.

 11. Hamdi topal dedi ki:

  isa asla gerçek Mesih degildir zaten kendisi de söylemistir . Ben Mesih degilim diye, isa ancak diger Mesih olabilir / DECCAL = Sahte Mesih / . Nedense bilindigi gibi Deccal e de Mesih denmekte. Yani isa geri gelmiyecek / kisaca insan olarak . insanlarin kurtaricisi olarak geri gelmiyecek ,gerçek Mesih olsaydi zaten o vakit hiç kaçmayıp görevini tamamlayip insanlari kurtaracaktı.. Ama kaçtı çünkü Sahte Mesih idi = Deccal idi /. isa bu sefer yeryüzüne insan olarak degilde ancak O Deccal in = Büyük iblis in ( ruhun ) Kendi öz şeklinde gelecek .Tüm insanları kendisine çekmek için. Aynı anda bu sefer Gerçek Mesih = insanların son Kurtarıcisi ( halk dilinde Mehdi ) ile karşılaşıp onunla savaşacak . Bu Savaşı Allahın tam Gücü ve Tam Yardimi saesinde Kazanan Gerçek Mehdi olacak.Böylece O Büyük iblis öldürülmüş , enerjisi ,ateşi söndürülmüş olacak , bunun saesinde de insanlar sonsuza dek Kurtulmuş olacaklar ı.Gerçek Mesih = Son Kurtarıci ( halk dilinde Mehdi ) çok Aniden ( göz açıp kapaninca ) aniden Zuhur Edecektir. O Zat tüm insanlarin kurtaricisi ve Son Kurtarici olacağına göre O yüzden O herkesten peygamberlerden bilem en üstün olack ( Cennet in sorumlusu , Sahibi de o olacak . çünkü insanların Büyük iblis ten ve buradan kurtulmalarina özellikle Cenete ulaşmalarına O vesile olacağı için )

 12. Taner Öğüt dedi ki:

  Hz. Adem a.s. gibi topraktan yaratıldı, topraktan yaratılan Hz. Meryem’den doğdu. İmran soyundan geldi. Ruhu istekli olmasına rağmen bedeni elverişli değildi bunun için dar ağacına gittiği an duaları kabul edildi.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s