ALLAH’A TANRI DENİR Mİ?

İsra-110. De ki: ” ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.”

Ayete göre, Alemlerin yaratıcısının isimlendirilmesinde bir şart yoktur. Yeter ki çirkin, alay içeren, küçültücü bir ifade olmasın..
Dolayısıyla, her millet kendi dilinde Allah’a karşılık gelen ismi rahatlıkla kullanabilir. Arapçada yaratıcı tanrının karşılığı Allah idi.
Türkçe Tanrı, İngilizce God, Almanca Gott, İspanyolca Dios, İtalyanca Dio, Fransızca Dieu, Farsça Hüda, İbranice Eloah, Keldanice Alaha, Süryanice Aloha, Yunanca Teos, Arapça Allah’ın eş anlamlılarıdır.. Bu konuda, İslami kesim içinde farklı görüşler vardır. Kimileri Allah ‘ın özel isim olduğunu öne sürerek, yerine başka bir isim kullanılmasının doğru olmadığını savunsalar da ayet açıktır.
Elmalılı ise “Hak dini kur’an dili”‘nde ” Allah’a tanrı denemez” demiyor. Ama “Allah tanrı’dır fakat her tanrı Allah değildir” diyor.
Allah’ın çoğulu olmadığı ama Hüda veya Tanrı nın çoğulları olduğu yani Allah’lar denemiyeceği ama tanrılar denebileceği de ayrı bir iddia. Cahiliye dönemi Araplar’ı bazı dualarında, deyim, atasözü ve özellikle şiirlerinde Allah kelimesini oldukça fazla kullanmışlardır. Bu da onların daha önce tanrılarını “Allah” olarak, putlarını da al-lat, al-uzza, al-menat olarak adlandırdıklarını göstermektedir. Önceleri El-ilah olan bu adlandırmanın daha sonra, kullanım sırasında dile kolaylık sağlamak maksadıyla asıl kelimenin hemzesi kaldırılmış, lamlar birleştirilmiş (idgam) ve azamet ifade eden kalın bir ses verilerek Allah tarzında okunmuştur.Kimilerine göre “Allah” Arapça değildir. İbrani, Arami ve Süryani kökenli olduğunu söyleyen dilbilimciler vardır. Tevrattaki elah, çoğulu elohim, Arapça da ilah, Süryanice Aloha, ve bunlarda geçen “al”, “el” ya da “il” kökleri birbiriyle ilişkilidir. Ortadoğu’daki kavimlerin inançlarındaki etkileşmelerden kaynaklanan benzerlikler olduğu ileri sürülür. Nitekim “il” kökünün Arapça’daki Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail olarak melek isimlerinde kullanıldığı görülür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:

Tek tanrı inancında, tanrıyı isimlendirmede bir hassasiyet söz konusu değildir. Çünkü isimler, benzer varlıkları birbirinden ayırdetmek içindir. Tanrı tek ve eşi benzeri olmayan olunca özel isim gerektirmez.

“Allah’ım” da denir, “Tanrım” da, “Rabbim” de, başta söylediğimiz gibi yeter ki çirkin bir isimlendirme olmasın.

“Tanrı değil Allah” diye dayatanlara karşı tersi de iddia edilebilir:

TANRIYA ALLAH DENMEZ!

İster videodan izleyin, ister yazıyı okuyun. Tercih sizin:

Madem ki “Allah’a Tanrı denmez” diyorlar, Tanrı’ya da Allah denmemeli.

Çünkü Allah gerçek bir Tanrı değildir.
Allah, Kureyş putperestlerinin ilahlarına verdikleri isimlerden biridir.
Allah isminin kökeni El-İlah’a dayanır. Elilat, Al-ilat diye de telaffuz edildiği tahmin ediliyor. Heredot, Arapların iki tanrısı olduğunu ve birinin Al-ilat olduğunu yazar. Arapçada isimlerde sonda yer alan t harfi telaffuzda h harfine dönüşebiliyor. Aynı salat’ın salah’a sela’ya dönüşmesi gibi. Yüzyıllar içinde aradaki i uzatmasının kalktığı ve Al-lat sonra da Al-lah olduğu sanılıyor. El-İlah, Süryanicedeki Laha ve Abramicedeki Eloha’dan geldiği de tahminler arasında yer alıyor.
Arap mitolojisinde Allah, putperestlerin Ay tanrısıydı.
Lat, Uzza ve Menat ise Allah’ın kızlarıydı.
Kureyş putperestleri hac sırasında “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” derlerdi.

Besmeleleri “Bismike Allahümme” idi.

İslam öncesi Arap şiirlerinde bolca Allah’dan bahsedilir.

İlginç olan ise Kur’an’dan önceki Allah’ın kitapları olduğu öne sürülen İncil, Tevrat ve Zebur’da Allah ismi geçmez. Kureyş putperestleri haricinde hiçbir toplumda ve dinde Allah ismine rastlanmaz. Allah ismi ezelden ve Adem’den beri varsa, tüm peygamberler Allah demişse, herşey Allah’ı tespih ediyorsa neden sadece pagan dinine mensup putperestlerde rastlanır bu isme?! Bu durumda Allah nazarında putperestlerin mükafatı hak etmesi gerekmez mi?! Tersine ebedi azap çekecek şekilde cehenneme atılacakları yazılmıştır.

Derler ki: Kureyş Putperestlerinin soyu İbrahim’in oğlu İsmail’e dayanır. Allah ismi ondan kalmıştır. Nerede ispatı?

İbrahim’in ya da İsmail’in “Allah” dediğinin kanıtı var mı? Yok.

Tersine İbrahim’in Allah değil Rahman ya da Brahman kullanmış olabileceği daha akla yatkındır. İbrahim’in Tevrat’taki ismi “Abraham” dır.

Abraham – Brahma – Brahman – Rahman

İbrahim dinini savunmuş olan Hanifler “Allah değil Rahman” derken bir dayanakları vardır.

Yani Rahman, İbrahim’i çağrıştırır. Ama Allah’ın İbrahim’le ilgisi kanıtlanamamıştır.

Eğer İbrahim’in adı örneğin Abdullah olsaydı, bu itiraz olmazdı.

Çünkü “Allah ismi Tevrat’ta adı geçen peygamber Abdullah’dan geliyor” denilince ikna edici olurdu. Ama yok böyle bir şey..

Muhammed, peygamberliğini ilan ettiği ilk zamanlarda Allah’tan ziyade Rahman ismini kullanırdı. Rahman’a karşı çıkılınca ve rağbet görmeyince “İster Allah deyin ister Rahman, en güzel isimler onundur” demeye başladı. Rahman ismini haniflerin kullandığı ve Yemenli Rahman’dan alındığı söylenir. Putperestler ise “Biz Rahman’a inanmayız” derler.

Allah ismi Arapçadır. Esmaül Hünsa dedikleri 99 isim de Arapçadır.

Allah Arap mıdır ki bütün isimleri Arapçadır?!

Eğer tüm ulusların, tüm insanların Tanrısıysa her ulus kendi dilindeki Tanrı karşılığı ile adlandırabilmelidir. Neden illa Allah?

Allah ismi Araplar için geçerli olabilir. Ama diğer uluslar için değil.
Hele Türkler için hiç değil.
Türkler İslam’dan çok çok önce tek yaratıcıya inanırlardı.
Türklerin yüce Tanrı’ları vardı. “Kök Tengri” yani “Ulu Tanrı”.
“Allahlar denemez ama Tanrılar denebilir” söylemi de yanlıştır.
Eski Türkler de “Tanrılar” diye bir lafz kullanılmazdı.

Allah ismi Türkçe’de dejenere olmuştur.
Olduk olmadık yerde kullanılır.
Örneğin garipseme, hayret ifadesi olarak “Allah Allah” diyerek.
Ya da bir süprizle, bir sevinçle karşılaşıldığında “Allaaah” diyerek.
Buna benzer onlarca örnek var.
Ama hiç kimse “Tanrı Tanrı” ya da “Tanrıııı” demez.
Tanrı ismi ciddiyetini korumuş bir sözcüktür.

Üstelik Tanrı, hiçbir toplum için katliam ve soykırım emri vermemiştir.
Tanrı “Öldürün” dememiştir.
Tanrı, evlatlığının eşiyle kimsenin nikahını kıymamıştır.
Tanrının sonsuza kadar insanları yakacağı, işkence edeceği bir cehennemi yoktur.
Kendisine inananlara memeleri yeni tomurcuklanmış huriler vereceği bir cenneti de yoktur.
Tanrı, hiç kimseye secde etmemiştir.
Tanrı, hiçbir orduya melekleriyle destek vermemiştir.
Tanrı, hiçbir toplumu helak etmemiştir.
Tanrı, dünya sınavında insanların bir kısmına ayrıcalık vermemiş, iltimas geçmemiştir.
Tanrı, kimsenin kalbini mühürlememiş, kimsenin gözlerini, kulaklarını perdelememiştir.
Tanrı, kadınları 2. sınıf görmemiş, onlara şahitlikte, mirasta erkeğin yarı hakkını vermemiştir.
Tanrı, erkeklere ikişer, üçer, dörder kadınları ve cariyeleri hak olarak görmemiştir.
Tanrı, kölelik sınıfı yaratmamış, köle kullanmayı bir hak olarak görmemiştir.
Tanrı, savaşı, başka insanların mallarını, namuslarını ganimet olarak emretmemiştir.
Tanrı’nın bir tahtı, saltanatı da yoktur.
Tanrının dini, peygamberleri, melekleri, şeytanları, cinleri, kitapları yoktur.

Hepsinden önemlisi Tanrı tektir, birdir. Özel isim, çok sayıda benzer varlıkları birbirinden ayırdetmek için kullanılır. Hübel varsa, Ba’l varsa, El-Lat, El-Uzza, El-Menat varsa tabi ki Allah ismi de olacak çok tanrılı bir dinde. Ama tek tanrıya özel isim gerekmez, sıfat olur ancak.

İşte bu nedenlerden dolayı Tanrı’ya başka dillerde Allah denmez, denmemelidir. Araplar diyebilir.

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

35 Responses to ALLAH’A TANRI DENİR Mİ?

 1. zinike dedi ki:

  iyi hoş ama burda hıristiyan propagandası esiyo gibi burda müslümanda bir hıristiyanda yahudide sonuçta allah tanrı yahoha hepside inandıkları yaratan bence olmayan birşeye ne dersende ama propaganda yapma ateist

  • MaMaLi dedi ki:

   Sayın serdar kaangil!Kök tengri!ulu tanrı demek değil efendim”Mavi gök” demek,bir düzeltme olsun istedim.saygılarımla.

 2. arman dedi ki:

  ey kardesim .
  hem kendin diyorsun ayetten ornek gostererek ister ALLAH deyin ister RAHMAN deyin diye hem de kendinle celisiyorsun yada bunu bilincli yapiyorsun bu daha kotu bence az biliyorsan iyice arastir sonra yaz….
  butun dinlerin kokeni bir oldugunun gostergesidir bu , el il eski turklerin ozunde var kardesim
  il bulundugu alani icine alan memleket sehir anlamlarindada kullanilir cebra IL mika iL gibi ALLAH ismini putperestlerin kullanmasinin onlarin herseyleri yanlis demek degilki mesela islamiyetten once isa geldiginde insanlara simdiki hiristiyanlarin ogrettiklerinimi ogretti ?
  EGER dinler dejenere olmasa idi baska kitaplarin gelmesinede gerek kalmazdi FIRAVUN
  ogrendiklerini yanlis kullanmasa idi bundada diretmese idi musa olurmuydu sanki sadece kur an
  dami yaziyor bu toplumlara olanlar tevrattada zeburdada incildede bu anlatimlar yokmu?
  ALLAH her topluma ayri ayri resuller gondermistir bu resuller hangi toplumda yasiyorsa o toplumun dilinde gelmistir iter kitap ister risale ister rabbim de ister rahman onun var olusundan
  suphe yok , yazilacak cok sey var fakat ne kadar yazarsan veya anlatirsan anlat anlattigimiz
  karsimizdakinin hidayeti kadardir…. YA VEDUD

  sevgiyle kalin

 3. AbraKadavra dedi ki:

  @arman ahhaha il şehir demekmiş.. Adam süryanice diyor sen nasıl türkçe ile alaka kurdun anlamadım..

 4. Masum dedi ki:

  İsra-110: De ki: “Allah diye çağırın veya Rahmân diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi O’nun Esmaül Hüsnası’dır (Allah’ın en güzel isimleridir).”

  Burada Tanri kelimesini göremiyorum! Tanri kelimesi Esmaül Hüsna’ya ait DEGILDIR. Kuran’da ALLAH (C.C.) kelimesi 2806 defa gecer, peki Tanri kelimesi kac defa gecer? “0”!

  Ayni zamanda Muhammet degil “Hz Muhammet (s.a.v)”dir DOGRUSU. Biraz saygi lütfen!

  • Tarkan dedi ki:

   Araplar o kadar dayattılar islamı öğretmek için ama isimleri öğretemediler sana bile Muhammed sonunda d var HZ den önce kendi alfabeni ve yazım kurallarını öğren

  • Gencer dedi ki:

   Tanrı bir isim değil Sıfattır.Yaratana isim verilemez.Hele 99 isim hiç verilemez.Yaratan tektir ve yücedir.Türklerin Orta Asyadaki Tek Tanrı inancı herşeyin üzerindedir.Kitaba korkuya dehşete ölüme gerek yoktur.İnsanlarda akıl vardır Kalp vardır Beyin vardır.İyiliği bulabilmesi için kimsenin korkutulmasına tehdit edilmesine ve huri rüşveti teklif edilmesine gerek yoktur.

  • cumhuriyet.1923 dedi ki:

   masuma yanıt: esmaül hüsna arapçadır. 99 sıfatın hiç biri diğer dillerde telaffuz edilmemiştir. eğer türklere bir peygamber gelseydi bu türk olurdu, bu peygamberin bir kitabı olsaydı o da türkçe olurdu. bre gerzek, araplara arap olmayan biri peygamber gelseydi, kitap ta arapça olmasaydı araplar o peygamberin ne dediğini, kitabın ne dediğini nasıl anlayacaklardı? birazcık aklın varsa düşünürsün. okuduğunu sandığın kuranda akletmiyor musunuz diyor.

  • MaMaLi dedi ki:

   Masum krdş!bahsedilen de o zaten,yeterki,alaycı,aşşağlıyıcı olmasın,bir deist arkadaşım”usta”der bir mahsuru varmı?arapçada hazret!sayın demekdir,isteyen kullanır istemeyen kullanmaz,ulvi bir,söylem değildir,bunun saygı ile ne ilgisi var?

 5. jhgkgkuh dedi ki:

  elbette ayette tanrı yazamaz çünkü arapça.adamın demek istediği allah yada rahman diyerek çağırmanın yalnızca ona hitap etmek ve sığınmak için tercih ettiğin cümle başlangıcıdır diyor.tanrı kelimesinin başka bir dine ait olduğunu düşünen kişiler tanrı deme sen …. mısın müslüman değilmisin diyor ya,işte tam da bu tanrı bir dine ait değil türkçeye ait ve yaratıcı demektir ve türklerden başkası kullanmaz.yani “gavurlar tanrı der” çok yanlış bir kullanım ve yafta dır.oysa oldukça türkçe dir.

 6. Ömer Faruk dedi ki:

  Bu siteyi kuranlara: BOOOŞ. Ne yapsanız, ne etseniz, bu milletin kalbinden Hz. Muhammed (sas) sevgisini ve muhabbetini söküp atamazsınız. Alemlere rahmet Efendimiz’e (sas) utanmadan sadece “MUHAMMED” şeklinde hitap edecek kadar ucuz, Sahabe-i Kiram efendilerimize hakaretler yağdırıp, ALLAH ism-i azamına dahi tahammülsüz bu zihniyeti Alemlerin Rabbi ALLAH’a havale ediyorum… SON OLARAK ŞUNU SÖYLEYEYİM: 1400 KÜSUR YILDIR BU MUKADDES DEĞERLERE İNANANLAR, EĞER SİZİN ZİHNİYETİNİZ DOĞRU İSE HİÇBİR ŞEY KAYBETMEZLER… AMA EĞER DEDİKLERİNİZ YANLIŞ İSE SİZ CEHENNEMİN DİBİNİ BOYLARSINIZ. BIRAKIN BU BOŞ UĞRAŞLARI, MİLLETİN MUKADDESATI İLE OYNAMAYIN.

  • Tarkan dedi ki:

   Ömer Faruk Boş işler dediğin senin zahmet edip te araştırmadığın sana babandan miras kalan kulaktan dolma arap dayatması islamı yaşamaya devam et sen. Parazitliğede devam et çıkarın için inanmayada devam et. Cennet varsa eğer gidersen memeleri yeni çıkmış karıları sen hallederken bizlerde cehennemde yanarız rahatını bozan ne arkadaş o halde sen bu boş işleri bırak cennette viagra varmı ona bak 40 tane adam başına huri kalkmaz sonra haaa ama size ereksiyon duası verilecekmiş kapıda gerek kalmaya bilir l. 🙂

  • cumhuriyet.1923 dedi ki:

   ömer faruka yanıt: muhammedin sağlığında ona yalın bir halde ey “muhammet” diye hitap ediliyordu. adının sonuna sıfatlar eklenmiyordu. muhammet adının peşinden sallallahü aleyhi vesellem eklentisi çooook sonraları uydurulmuştur. tarih okusaydın bunun böyle olduğunu bilirdin.

  • cumhuriyet.1923 dedi ki:

   ömer faruka yanıt: ey ömer efendi; eğer gerçekten inançlı, dindar biri isen, çıkarların için gösteriş yapmıyorsan şu söylediklerimi dikkatlice oku.”bir insan eğer hayra ve barışa yönelik güzel ve iyi bir şey yapacaksa veya kötülüklerden kaçınacaksa; bunu allah ve cehennem korkusu ile veya cennet hevesi içinde olmadan, bir karşılık görme beklentisi içinde olmadan yapmalıdır. yalnız ve yalnızca insan olmanın bir gereği olduğu için iyilikler sergilemeli, kötülüklerden kaçınmalıdır. iyilik te, kötülük te izafi birer terimlerdir. bana göre iyi olan sana göre kötülük, sana göre kötülük olan da bana göre iyilik gibi algılanabilir. peki bunun bir standardı yok mu? elbette vardır. bu evrensel yarar veya zarar algılamasıdır. hangi devirde, hangi coğrafyada, hangi toplumda yaşanılırsa yaşansın her bir yapılan bir davranış veya düşünce; insanlığın, çevrenin, doğanın, evrenin yararına ise yani yaşamı ve sağlığı tehdit etmiyorsa, ortadan kaldırmıyorsa bu iyidir. amaç insanlık, evrensellik olduktan sonra allah olmuş-olmamış, cennet ve cehennem olmuş-olmamış hiç fark etmemeli.

  • MaMaLi dedi ki:

   ömer faruk!kardeş,neden siteye giriyorsun?neden okuyorsun?üstüne birde cevap veriyorsun!bizler cehenneme gitmek istiyoruz,cennet sıkıcı bir yer,orda kimsecikler,yok,kumar yok,içki,yok,saz,yok,caz,yok,dansöz yok,at yarışı,futbol yok, tarkan yok,ibrahim tatlıses yok,ne yapacağız sizin cennetinizde?peygamberiniz,ve asabı,huri leri becerip ırmaklarından şarap,içerken bize sıra gelmez,sıkılırız biz!haydi sana alalh rahmet eylesin amin!

 7. ceksın dedi ki:

  Ömer Faruk’un yaklaşımı çok önemli bence. Ömer Faruk kusurua bakma biraz sert yazacağım ama kişisel alma lütfen.Müslümanların çok büyük bir kısmında çok sıkça gördüğüm bir problem bu.Aslında müslümanlığın genlerine yerleşmiş bir problem.Amaca ulaşılacak yolda dürüstlük, ahlak ve namus değerleri ne yazık ki hiçbir anlam ifade etmiyor.Savaş mı var, o zaman herşey mübah, hile yap, arkadan vur, propaganda yap… Şimdi Ömer Faruk ne diyor , iman edenler için öbür taraf yoksa bir şey kaybedilmez, ama inanmazsan ve öbür taraf varsa ayvayı yedin. Bu nasıl bir çıkarcı anlayıştır arkadaş?Kendi tanrın yarın sana ve senin inancına göre seni sorgularken ne diyeceksin sen ona?sana sorarsa “ey kulum Ömer Faruk sen benim sana apaçık deliler,peygamberler, kitaplar göndermeme rağmen kalkıp istatistik yaparak ve menfaatinin nerede olduğunu buna göre tespit edip kalpden bana inanmadan buda kenarda dursun, gerçekse cennete hoplarım mantığıyla düşünmen bana karşı bile sahtekar bir yaklaşımının örneğidir dese? Sizler neden böylesiniz?Kendi tanrınıza bile menfaatiniz için yaklaşıyorsunuz…Ben söyleyeyim öncelikle bilgi konusunda fakirsiniz, sonra korkaksınız, içiniz o kadar boş ve bilgisizlikten öylesine doldurulmamış ki içinizi ancak böööyyle çok büyük varlıkların doldurabileceğine inanıyorsunuz ve ölüm korkusu hepinizi bu dünyada psikopata çeviriyor…Ahlak sizin için anlamsız 5 harflik bir sözcük, dürüstlük ise çok azınızda bulunuyor…Her haltı yapıp boku şeytan diye uydurma bir şeye atıyorsunuz…Korkma Sevgili Ömer Faruk, bak bizlerde doğuyor, yaşıyor ve ölüyoruz.Tanrı inancımız yok ama kimseyi katletmiyor, kimseye saldırmıyor, kimsenin ırzına namusuna malına göz dikmiyoruz.Sizin tanrı inancınız var ama peygamber kervan basıyor, savaşıyor, 3 halife kılıçla müslümanlar tarafından öldürülüyor, Hz. Hamzanın katili yada azmettiricisi Ebusfyan&Hind’in oğlu Muaviye halife oluyor…Peh peh peh ne muhteşem kardeşlik …

  • bilal dedi ki:

   Ceksın bey ! ” peygamber kervan basıyor ” ifadeniz bir saçmalıktır.Bir önce öbjektif olarak
   araştırmalısınız.! Neden böyle bir olay oldu,sebepleri nelerdir,hiç araştırdınız mı ???
   Hz.peygamber hiç bir zaman savaş başlatmamıştır,ya müşrikler saldırmışlar,ya da saldırı
   hazırlığında olup barış antlaşmasını bozmuşlardır. !!! İşte bütün savaşların nedenleri bun-
   lardır. 1- Müşrikler Mekke’den hz.peygamber ve müslümanları Habeşistan ve Medine’ye
   sürmediler mi,,onları göce zorlamadılar mı ??? 2-Mekke’deki,müslümanların her şeyisine el koymadılar mı ? Göç edemeyen müslümanları dinlerinden ve inançlarından döndürün-
   ceye kadar her türlü işkenceyi yapmadılar mı? 3-Mekke’den göçe zorlanan müşrikler mi,
   yoksa müslümanlar mı ? 4-Hangi taraf yurdunu,evini,barkını,mal ve mülkünü bırakıp,
   Habeşistan ve Mekke’den 450 km.uzak olan Medine’ye göç ettirilmek zorunda kaldı ???
   5-Öz yurdu olan Mekke’yi hz.peygamber ve müslümanlar bu canilere bıraktıkları halde,
   bunlar Medine’de bile,hz.peygamber ve müslümanları yok etmek için sürekli Medine’ye
   saldırmaya çalışmışlardır. 6- Savaşların Mekke çevresinde değil, hep Medine ve çevresin-
   de oluşu bunun apaçık göstergesidir.7- Hep Medine’ye saldırmışlardır,Hz.peygamber ve
   müslümanlar hiç bir zaman Mekke’ye saldırmamışlardır. 8- Söz ettiğiniz ”kervan”saldırısı-
   nın nedeni ise,müşrikler Medine’ye saldırı hazırlığını yapıyorlar ve Ebu Süfyan’ın kervanın-
   da bulunan bütün mallar da Medine’ye yapılacak saldırıda kullanılacaktı.Hz.peygamber de,
   bu malın ellerine geçmesini önlemek için,böyle bir tedbire başvuruyor,amacı onları öldür-
   mek değil,müslümanların aleyhine kullanılacak bu mala engel olmaktır. Bu da onların do- ğal bir hakkıdır .Hz.Peygamberin bu durumunda kim olsaydı aynısnı yapardı.!!! 9-savaş-
   ların tümü Mekke’de değil,Medine ve çevresinde vuku bulması hangi tarafın saldırgan,
   hangi tarafın da saldırıya uğradığını belli etmiyor mu ??? 10- Mekke’den 450 km,uzakta
   bulanan Medine’ye hep müşrikler saldırmışlardır. 11- Mekkeli müşrikler yurdunu,evini,bar-
   kını,mal ve mülkünü Mekke’de bırakan müslümanlara bile Medine’de yaşama hakkını ta-
   nımıyorlardı.! 12-Yapılan barış anlaşmalarına sadık kalmayan ve bu anlaşma şartlarını bo-
   zan taraf daima Mekkeli müşrikler ve Medineli işbirlikçileri olmuştur. 13-Kur’an’da savaşla
   ilgili bütün ayetlerin mesajı savunmaya yöneliktir.! En son inen ayetllerden biri şöyledir:
   BAKARA-190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين ” Size savaş açanlara kar-
   şı,siz de Allah yolunda savaşın.Fakat haksız yere saldırmayın. Şüphesiz haksız yere sal-
   dıranları Allah sevmez.” Bununla sadece savunma savaşına izin verilmektedir.Ancak böy- le bir durumda savaş meşru olabiliyor.Saldırıya uğrayan her kes kendini savunma hakkına
   sahiptir.İşte kur’an,sadece savunma savaşına izin veriyor.!!!.
   Sonuç olarak, göçe zorlanan mı,yoksa zorlayan mı haksız ve zalim.??? 13- Üç halifeyi
   öldürenlerin kimler olduğunu araştırdınız mı ? Hz.Ömer’i bir mecusi,Hz.Ali’yi bir harici ve
   hz.Osman’ıda müslümanları karıştırmak isteyen bir kaç münafık öldürmüşlerdir.Muaviye’
   nin halifeliği de gayri meşru olup İslamla hiç alakası yoktur !!! Saygıyla.

   • MaMaLi dedi ki:

    Sayın bilal!muhammedin 65 civarında,irili,ufaklı,sizler savaş dersiniz,bedir,uhud,hendek hariç,kervan gasp ettiği,kervandaki,erkekleri,oldürdüğü,bir çok arap kaynağında yazar;güçlenmek,için,kervanlara saldırıp,ganimetleri,ele geçirmek,gerekdi,neden madem,enfal ayet’leri indi?ganimet ne demek?medine ye saldıran sizin tabirinizle,müşriklerin,ganimetimi?)adamlar,medine ye malıyla mülkü ilemi saldırıyordu?)çok,komik olmuş bu açıklamanız)mekke den kaçışına gelince))kaçmanın adı ne zaman hicret oldu?)amca ebu talip ölünce,muhammedin,inanırlığı ve muhafazası,mekke de artık hiç kalmamışdı!)siz olsanız,böyle bir yerde dururmuydunuz?mekke de mallarına el konulmuş, doğru kondu,sonra ne oldu?muhammed,mekke ye saldırdı,bu sefer muhammed,mekkeye,el koydu)tabi islamcılar bunu,çok,masum,olarak anlatır oysa,kureyş arap kaynakları,tam tersini,yazar,bu resmen,insanların ya zorla müslüman olacaksınız yada,öleceksiniz fetvası,verildikden sonra,mekke tamamen,muhammed’in oldu)halifelerin ölümüne gelince;ömer’i mecuzi öldürmüş yazmışsınız!peki o mecuzi demişsin adamın mecuzi olduğunu nerden anladın?adı”firuz”farsi,ömer iranda farslı katliamında 100.000 iranlı farslı yı yok edince,bu zanaatkar adam,da mugire. b. şube esir olarak alıyor,ömer medineye ölüm korkusundan kimseyi sokmazken mugire.b şube nin adamın çok zanaat kar olduğu söyleyince kabul ediyor;ve ömer adamı medineye alıyor,sonrası malum uzatmayayım)ve nedense,muhammed’in”LEDUD”olayını hiç yazmaz konuşmassınız)bal şerbet olayı meşhur)muhammedi insanlara,eceli ile ölmüş gibi,yırtınır durursunuz)dürüst olun!ebu bekir,ömer,ebu bekir kızı muhammedin eşi aişe,ömer kızı hafsa(4 lü çete geçer kureyş kaynaklarında) muhammedin eşi!bunlar,değilmi muhammedi zehirleyen,ve muhammed ölünce,cesedi,haziran ayında 3 gün bekletilen?halifelik pazarlığı,yapılırken,ali tarafından kokmaya,başladığı için kaldırılan?ebu bekir ve doktoru her ikiside yine bal şerbetle zehirlenip aynı gün ölmedilermi?osman,öldürülüp yahudi helasında gün
    lerce bekletilmedimi?cesedi,gece yarsı gizlice,kaldırılmadımı?ali malum son,kısaca varmı normal ölen?torunları muhammedin normalmi öldü?aişe,normalmi öldü?aişe nin kardeşi,abdullah eşşeklerle aynı ağırda yakılıp öldürülmedimi?neden bu gerçekleri,müslüman olanlardan islam,ileri gelenleri,saklar?muaviye nin halifeliği nasıl meşru değildir?muaviye osmanın damadı değilmiydi?o atamamışmıydı şam’a?neresi,meşru değil?şurası meşru değil dersen doğru!hırsız,yağmacı,hakkaniyet sahibi değildi;eyvallah derim!onun içindirki,islam tarihinin,zaptı,olmadığı,için,bu gün islamı,muhammed’i,insan’ lara,şirin göstermeye çalışmanız artık,zor,erişimin,iletişimin,teknoloji nin,insanlar en üst düzeyine ulaşmış durumda,gerçekler,acıdır ama gerçekdir,daha fazla yalpalamadan sizlerde,bunları kabul etmek zorundasınız.saygılarımla.

 8. Umut dedi ki:

  Bir hadisi-şefirte şöyle buyruluyor.Allaha tanrı demez caiz değildir oysaki onun 99 tane ismi vardır.

 9. serkan dedi ki:

  İnsan ve dünya hayatının anlamı üzerine yazılmış en iyi yazılardan birinin linkini aşağıda veriyorum.Deizm ve negatif ateizm’in kıyılarında yürüyen bir insan olarak Elhamdülillah Rabbim bana doğru yolu yani hakikati göstererek karanlıklardan aydınlığa çıkardı.(Bakara 213 bunun en somut örneğidir).Dileyen Rabbine bir yol tutup benliğini arındırarak Hakikate ulaşır..
  Burada amacım ne bir kimsenin reklamını yapmak ne de propaganda yapmaktır.Benim gibi hakikati arayan ve biryerde tıkanıp kalanlar için bir vesile olabilir..Tabiki Rabbimizin izniyle,Elhamdülillah..
  Sevgiyle kalın.. Selam ile..

  http://www.temizfikir.com/?p=807

  • Gencer dedi ki:

   Serkan arkadaşım ;
   Bakara 213 ” İnsanlar Tek bir ümmetti ” diye başlamaktadır.Dünya haritasını al bir eline ve şöyle bir göz gezdir ,sonra baktığın her bir ülkenin insanını gözünün önüne getir.Sonra da tüm bunları tek bir ümmet olarak hayal et bakalım sonuç ne çıkacak.Dünya üzerinde sayamayacağımız kadar farklı nitelikte insan ırkı var.Türkler,Araplar,Yahudiler,Kürtler,Çerkezler,Azeriler,İranlılar,Çinliler,Japonlar,Kızılderililer,Aborjinler,Germenler,İskandinavyalılar,Eskimolar,Afrikalı yerliler,Hindular,vs.vs.vs.
   Tek bir ümmet olabileceği ihtimali sence ne kadar mantıklı?

   • serdar kansız dedi ki:

    Ne kadar cahilce bir bakış açısına sahipsin, sanki dünya başlangıçta 7-8 milyar kişi ile başlamış gibi saçmalamışsın.
    Adem ve Havva ile çoğalmaya başlayıp bir tek ümmetin çoğalarak milyar sayılara ulaşıp şu an ki nüfusa göre çeşitli farklı ülkelere bölünmesinin neresi tuhaf…

 10. Gencer dedi ki:

  Benim yazım değil bir siteden alıntı ;Lütfen Sabırla okuyun çok mantıklı bir yorum.
  Kimdir Bu Allah?
  Daha onceki yazilarimda birlikte Cennet‘in nerede oldugunu, Kuran’in nasil hatalarla dolu oldugunu, eski inanislari ve uc buyuk dinin bunlardan etkilenisini, insanlarin inanma ihtiyaclarini ve nedenlerini irdelemestik. Bu yazidaysa Kuran’in o korku duyulan, cezalandirici, hani biraz da ‘psikopat’ diye tanimlayabilecegimiz buyuk yazari Tanriyi, ya da tum Muslumanlarca bilinen adiyla “Allah’i” irdeleyelim… Kimdir bu Allah?
  – Yazardir. Eserlerini uc ana ciltte (Tevrat, Incil, Kuran) topladigina inanilir. (Hristiyanlar bu inanisa katilmazlar. Onlar, kendi ciltlerinin “Allah” tarafindan yazildigini dusunmezler. Yahudilerse Kuran’in, Muhammed isimli peygamber tarafindan yazildigina inanir.) Eserlerinden sonuncusu ve Muslumanlarin iddiasina gore tek orijinalligini koruyabileni olan Kuran, 1400 yildir yayinlanmasina ragmen hic bir zaman en cok satan kitaplar siralamasinda bir numaraya yukselememistir. (Incil birincilikteki yerini kimseye kaptirmamaktadir.)- Yaraticidir. Ama yarattigi hicbir sey, kendisinin iddia ettigi gibi mukemmel degil, aksine hatalarla doludur. Kendisine inananlarin reddetmesine ragmen, evrimle bu yaratiklar daha iyiye dogru yol alirlar.- Asabidir. Kitabinda biz insanlari yarattigini iddia eder, devamli olarak tapinma ihtiyacina dem vurur ve yapacagimiz hatalarda bize yapacagi iskenceler (derimizi yuzmek, irin icirmek, yakmak, zincirlere baglamak, kaynar su icirip midemizi haslamak, vb.) konusunda bilgi verir.- Irkcidir. Koleligi savunur. Kolenin efendisiyle kiyaslanamayacak kadar asagilik olduguyla ilgili ornekler verir. Kadinlari yarim akilli olarak niteler ve erkek egemenliginin dogalligini savunur.- Soykirimcidir. Hani tek tek degil, soykirim diyebilecegimiz katliamlar yapmis ve bununla da gurur duymaktadir. Insanlari nasil bogdugunu, nasil yaktigini, ezdigini gururla anlatir ve kalanlari da (biz) bununla tehdit eder.

  – Genetik uzmanidir. Yine evrimi reddeden takipcilerinin aksine, insani “geri-mutasyon()!)” teknigiyle maymunlara ve domuzlara cevirmistir.

  – Kibirlidir. Koskoca evreni yaratmis, o evren icinde kucucuk kalan Samanyolu Galaksisinin, minicik Gunes Sistemindeki, mini minicik bir gezegen olan dunyada yasayan zavalli biz insanciklarla ugrasir durur. Bu kadar buyuk seyleri sadece “ol” diyerek yaratan bir gucun, bizim gibi minik, onemsiz, muhtac, zavallilarla boylesine ugrasmasi cok enteresandir. Bizi hem sever, hem dover, hem tehdit eder, hem affeder. Oldukca dengesizdir. Ama bir yandan da bizi kendisine muhattap bile almaz. Bir araci ile insanlardan sectigi bazilarina haber gonderir. Bu aracilara melek, secilmis insanlara da peygamber denir. Her topluma bunlardan gonderdigini iddia etse de bildigimiz kadariyla bir tanesi (Muhammed) disinda hepsi de Yahudidir.

  – Tuhaftir. Biz minik insanlardan yilda bir ay ac kalmamizi, gevis getiren hayvanlarin kafasini kesip kanini akitmamizi ve kendisine kurban olarak sunmamizi, dunyanin en verimsiz, en cirkin bolgelerinden birisi olan Arabistan’da, kup seklindeki bir binanin cevresinde yedi kez donmemizi, yerden tas alip gosterdigi bir tarafa dogru firlatmamizi, gunde bes kez tuhaf denilebilecek tarzda rituellerle sessizce ona yalvarmamizi sart kosmustur. Bunun disinda yine kendi yarattigi bazi insanlarla (Yahudi) savasip onlarin ellerini ayaklarini caprazlama kesmemizi, buldugumuz yerde onlari oldurmemizi, kadinlari dovmemizi, vb. ister. Aksi takdirde bizi cok agir bir sekilde cezalandiracaktir. (Bkz. Asabi maddesi)

  – Henuz kendisini goren olmamistir. Peygamber oldugu soylenen insanlarin bazilari O’nu gordugunu iddia etse de hicbirisi tatmin edici bir kanit sunamamislardir.

  – Her seyi yarattigini iddia etse de, son yuz yilda bizim acikladigimiz evrenle ilgili hicbir bilgisi olmadigi intibai uyandirir. Gokleri direksiz tuttugu iddiasi, daglari yeri sabitlemek icin yarattigi teoremi, ayi nur sacan (isik kaynagi) bir cisim olarak tanimlamasi, gunumuzde bizlere oldukca komik gelmektedir. Dunya atmosferine giren ve alev alan meteorlaraysa “kayan yildiz” diyerek uzay hakkindaki bilgisizligini iyice ortaya koymaktadir. Ama uzay hakkindaki bilgisizligine ragmen inananlari O’nun herseyi yarattigini dusunurler.

  – Yemin etmeye bayilir. Batan gunese, kayan yildiza, aya, goge, doguya, batiya, akliniza gelecek herseye yemin eder.

  – Comerttir. Dunyada Muslumanlara (ozellikle kadinlara) herseyi yasaklamasina ragmen, oldukten sonra herkese (ozellikle erkeklere) bakire genc kizlarla sinirsiz seks, alkol, tembellik, yesillik, ipek giysiler, irmaklar(!) ve golgeler(!) vaadeder. Henuz bu vaadlerle ilgili yazdigi kitap disinda bir kanit sunmamistir.

  Peki, bu maddelerden sonra biraz daha irdeleyelim, kimdir bu Allah. Muhammed, peygamberligini kirk yasinda deklare ettiginde babasi Abdullah coktan vefat etmistir. Abdullah, Abd-Allah kelimelerinin birlesimiyle “Allah’in kulu” anlamina gelip, Muhammed’in peygamberligini aldigini iddia ettigi Allah ile aynidir. Peki nasil olur da Allah, ya da Arapcasiyla Al-Ilah (El-Ilah), Muhammed daha O’nu insanlara anlatmadan once bilinmekte, dogan cocuklara “Allah’in kulu” anlamina gelecek “Abdullah” ismi verilmektedir? Yoksa, yoksa Allah, yani El-Ilah, zaten Arap toplumunca kabul edilmis, bilinen bir Tanri midir? Yoksa siz Muslumanlar, yine kandirildiniz mi?

  “Allah is found . . . in Arabic inscriptions prior to Islam” (Encyclopedia Britannica, I:643). (Islam oncesi Arapca yazilarda… Allah ismine rastlanir – Britanika Ansiklopedisi I:643)

  “Allah” is a pre-Islamic name . . . corresponding to the Babylonian Bel’ (Encyclopedia of Religion, I:117 Washington DC, Corpus Pub., 1979). (Allah, Islam oncesine ait bir isimdir… Babil kaynaklarina gore. – Dinler Ansiklopedisi, I:117 Washington DC, Corpus Yayini, 1979)

  “The Arabs, before the time of Mohammed, accepted and worshipped, after a fashion, a supreme god called Allah” (Encyclopedia off Islam, I:302, Leiden: E.J. Brill, 1913, Houtsma). (Araplar, Muhammed oncesinde Allah isminde bir tarniya inanmis ve ibadet etmislerdi. – Islam Ansiklopedisi, I:302, Leiden:E.J. Brill, 1913, Houtsma)

  “Allah was known to the pre-Islamic . . . Arabs; he was one of the Meccan deities” (Encyclopedia off Islam, I:406, ed. Gibb).(Allah, Islam oncesinde bilinmekteydi… Mekke Tanrilarindan bir tanesiydi. – Islam Ansiklopedisi, I:406)

  “Ilah . . . appears in pre-Islamic poetry . . . By frequency of usage, al-ilah was contracted to Allah, frequently attested to in pre-Islamic poetry” (Encyclopedia off Islam, III:1093, 1971). (Ilah, Islam oncesi edebiyatiynda gorulurdu. Al-Ilah ismi, Allah sekline donusturuldu ve Islam oncesi edebiyatinda siklikla kullanildi – Islam Ansiklopedisi, III:1093, 1971)

  “The name Allah goes back before Muhammad” (Encyclopedia of World Mythology and Legend, I:41, Anthony Mercatante, New York, The Facts on File, 1983). (Allah ismi Muhammed oncesine dayanir. – Dunya Mitolojileri ve Efsaneleri Ansiklopedisi, I:41, Anthony Mercatante, New York, Dosyalardaki Kanitlar, 1983)

  “The origin of this (Allah) goes back to pre-Muslim times. Allah is not a common name meaning “God” (or a “god”), and the Muslim must use another word or form if he wishes to indicate any other than his own peculiar deity” (Encyclopedia of Religion and Ethics, I:326, Hastings). (Allah’in orijini Muslumanlik oncesine dayanir. Allah Tanri anlaminda kullanilan genel bir isim degildir, ve Muslumanlar kendi tanrilari disinda bir anlamda kullanacaklarinda baska bir format kullanmalidirlar. – Din ve Etik Ansiklopedisi, I:326, Hastings)

  “Allah was already known by name to the Arabs” (The Bible and Islam: or, The Influence of the Old and New Testament on the Religion of Mohammed, New York, Charles Scribner’s Sons, 1897, p. 102). (Allah, Araplar tarafindan zaten bilinmekteydi. – Tevrat ve Islam, Eski ve Yeni Testimonilerin Muhammed’in dinine etkileri, New York, Charles Scribner’in Ogullari, 1897, sayfa 102)

  “The name Allah is also evident in archeological and literary remains of pre-Islamic Arabia” (The Call of the Minaret, New York: Oxford University Press, 1956, p. 31). (Islam oncesi Arap kalintilarinda Allah ismine rastlanir – Minarelerin cagrisi, New York: Oxford Universitesi Yayinlari, 1956, sayfa 31)

  Ayasofya, kubbesinde hilalle camii’e donusur
  Sumerlerin tapindiklari bir Ay Tanricasi vardir, ismi Nannadir. Semboluyse ‘Hilal’dir. Eski Yunanda Ay Tanricasina Selene, Artemis, Phoebe isimleri verilmistir. Roma Mitolojisinde Luna, Diana isimlerini alir yine ayni Ay Tanricasi. Misirdaysa Chons, Thoth isimleri ile anilmaktadir. Araplar icin Ay Tanrica degil Tanridir, yani erildir. Tanrica olarak Gunese tapilir. Ay Tanrisinin ismi El Ilah, yani Allah’tir. El-Ilah’in uc tane de kizi vardir, al-Lat (Lat), al-Uzza (Uzza) ve Manat (Menat) isimlerindeki bu Ilaheler Araplar icin oldukca kutsal kabul edilir. El-Ilah’in sembolu, tipki eski Sumer inanislarindaki Nanna’da oldugu gibi hilaldir. Tum Muslumanlarca kutsal kabul edilen, minarelerin ve kubbelerin tepesine konan, cogu Musluman ulkenin (ulkemiz dahil) bayraginda da bulunan “hilal”in, El-Ilah, yani Allah’in, ta Sumerler zamanindan beri olan ay tanrisinin sembolu oldugunu biliyor muydunuz? Peki bilmiyorduysaniz, neden minarelerin tepesinde ‘hilal’ oldugunu hic dusunmus muydunuz? Hristiyanlarin ‘hac’ sembolunu elestiren Muslumanlarin, ‘hilal’ sembolunun anlamini dahi bilmemesi sizce ilginc midir?

  El-Ilah ve kizlari

  M.O. 8. YY’da yapildigina inanilan Kabe’de Muhammed’in yasadigi donemlerde 360 tane put bulunmaktadir. Bunlardan en buyugu ve en kutsali El-Ilah, yani Ay Tanrisidir. Gunes Tanrisindan olan kizlari Lat, Uzza ve Menat da bundan sonra en cok tapilan putlari olusturmaktadirlar. Araplar, ozellikle bu uc ilahe ve Allah icin, Islam oncesinde de yuzlerini Kabe’ye donmekte, gunde dort veya bes kez “salat” etmekte (namaz kilmaktadir), Ramazan aylarinda Oruc tutmakta ve kurban kesmekte, Kabe’yi yedi kez tavaf etmekte, seytan taslamakta (Seytan inanci, Zerdustilik inancindan Araplara gecmistir.), kutsal olduguna inanilan “Hacerü’l-Esved” tasini (siyah tas) opmektedirler. Muhammed peygamberlik iddiasiyla ortaya ciktiginda aslinda Araplara yeni bir inanis veya yeni bir Ilah sunmamis, inandiklari Allah’i da ellerinden almamis, sadece zaten inanilmakta olan Allah’in ‘tek tanri’ oldugunu soylemistir. Bu sayede Allah’in diger Araplarca kabulu de daha kolay olmustur.

  Dört farklı açıdan Ay Tanrısı. Göğüs kafesine kazınmış hilale dikkat ediniz.

  Herkesin kulaktan duyma olarak bildigi ama eminim ki cogunuzun aslini bilmedigi “seytan ayetleri”nde de yine konumuzla pek alakali tespitler cikarabiliriz… Olay ozetle soyledir. Muhammed bir gun Kuran’dan ayetler (Necm Suresi) okur, cevresinde inanan ve inanmayanlar onu dinlerken El-Ilah’in kizlari olan Lat, Uzza ve Manat’a atifta bulunur ve bu uc ilaheden ovguyle soz eder ve soyle der (Buhari’nin hadislerinde anlatilir):

  – Lat ve Uzza ve bir üçüncüsü olan Memat. Bunlar yüce turnalardir. (Kugular) ve bunlarin sefaati kesinlikle umulur.

  Bunu yaparken de secdeye varir. Bunun uzerine Muhammed ile birlikte herkes (Musluman olmayanlar da) secdeye varirlar. Bu olay daha sonra Muslumanlar arasinda tepkilere yol acacaktir. Sonrasindaysa Muhammed’e durumu kurtarmaya yonelik ayetler iner. Hacc Suresinin 52-55. ayetleri ilkleridir bunlarin:

  – Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir sey temenni ettigi zaman, seytan onun bu temennisine dair vesvese vermis olmasin. Ama Allah seytanin vesvesesini giderir. Sonra Allah âyetlerini saglamlastirir. Allah hakkiyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah seytanin verdigi bu vesveseyi, kalplerinde hastalik bulunanlar ile kalpleri kati olanlara bir imtihan vesilesi kilmak için böyle yapar. Hiç süphesiz ki o zalimler derin bir ayrilik içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmis olanlar onun, Rabbinden gelen hak oldugunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygi duysun diye Allah böyle yapar. Hiç süphe yok ki Allah iman edenleri dogru yola iletir. Inkar edenler, kendilerine kiyamet ansizin gelinceye, yahut da onlara kisir bir günün azabi gelip çatincaya dek o Kur’an’dan bir süphe içinde kalirlar.

  Ve bu ayetler sonunda, Lat, Uzza ve Menat’a ovguler duzen ayetin Muhammed’e seytan tarafindan soyletildigi aciklanir ve bu ayetler Kuran’dan kaldirilir. Necm Suresinde 19-20. ayetler soyle degisir:

  – Lât ve Uzza’ya ve diger üçüncüsü Menat. Erkek size de, disi O’na mi? Öyle ise bu çok insafsizca bir paylastirmadir.

  Muhammed’in yandas toplamak icin uc ilaheye yonelik ovguler soyleyisi ters tepince bunu yine Kuranla aynen yukaridaki gibi duzeltir. Sucu Seytana atar. Kendini kurtarmak icin de, tum peygamberlerin basina bu olayin geldigini de eklemeyi ihmal etmez.

  Sonra Isra Suresi 73-75. ayetlerde de soyle soylenir:

  – Onlar, sana vahyettigimizden baskasini bize karsi uydurman için az kalsin seni ondan sasirtacaklardi. (Eger böyle yapabilselerdi) iste o zaman seni dost edinirlerdi. Eger biz sana sebat vermis olmasaydik az kalsin onlara biraz meyledecektin. Iste o zaman sana, hayatin da, ölümün de katmerli acilarini tattirirdik. Sonra bize karsi kendine hiçbir yardimci bulamazdin.

  Artik yuk Muhammed’in omuzlarindan kalkmis, Allah tarafindan yumusak bir sekilde kendisini uyarmayi da ihmal etmemistir. 🙂 Sonuncundaysa ugruna kainatlar yaratilan peygamber, pek tabii affedilmistir.

  Bir sonraki yazida gorusmek uzere… 🙂

  • yasir dedi ki:

   ((((((((((——–GENCER DEMİŞ Kİ———-Her topluma bunlardan gonderdigini iddia etse de bildigimiz kadariyla bir tanesi (Muhammed) disinda hepsi de Yahudidir.———ALINTI———–)))))))))))))))))
   Araştırmadan yazılınca böyle oluyor işte…

   Yakup peygamber, bir diğer ismi İsrail yani Yahudi denilen kişilerin bu peygamberden geldiği söyleniyor…Peki Yakup peygamberden önceki peygamberler nasıl Yahudi oluyor…Biraz mantıklı olalım lütfen.

   ((((((((((((((((((((——–GENCER DEMİŞ Kİ———-Abdullah, Abd-Allah kelimelerinin birlesimiyle “Allah’in kulu” anlamina gelip, Muhammed’in peygamberligini aldigini iddia ettigi Allah ile aynidir. Peki nasil olur da Allah, ya da Arapcasiyla Al-Ilah (El-Ilah), Muhammed daha O’nu insanlara anlatmadan once bilinmekte, dogan cocuklara “Allah’in kulu” anlamina gelecek “Abdullah” ismi verilmektedir? Yoksa, yoksa Allah, yani El-Ilah, zaten Arap toplumunca kabul edilmis, bilinen bir Tanri midir? Yoksa siz Muslumanlar, yine kandirildiniz mi?——— ALINTI———–))))))))))))))))))))

   Bu kadar bilğisiz bir söylem olabilirmi, bu kadar mantıksız, mesnetsiz…
   Yahu ALLAH ismi ve kavramı İbrahim peygamber ve İsmail peygamber den beri hatta daha önce bile var idi…İsmail peygamber ile Araplar içinde tevhit inancı başladı ve bir tek yaratan vardı oda ALLAH idi, insanların ALLAH’ın kulu anlamına gelen Abdullah isimleri komaları çok doğal…Sami dillerinde ve inançlarında Arapcada ALLAH, İbranicede ELOHİM, Aramice de ALOHA vs gibi geçmektedir…Tabi sizin gibi mantıksızlar ALLAH kavramı Kuran ile başladığını sandığından bu hataya düşüyorlar…

   • cumhuriyet.1923 dedi ki:

    yasire yanıt: madem allah adı ibrahimden beri bilinen bir addı, o halde musa, davut ve isa neden allah demedi? allah adı yalnız kuranda geçer. tevratta, zeburda ve incilde neden allah adı geçmez? hangi kanıta dayanarak ibrahimden hatta öncesi peygamberlerden bu yana allah adı bilinir ve anılırdı diyebiliyorsun? allah adının arapça olduğunu, arap olmayan yahudi, fars, mısırlı, habeşli, bizanslı, hintli, çinli, türk ve diğer toplumlar neden allah demiyor da her toplun kendi ana dilinde taktıkları adlar kullanmışlar yaratan için? hiç düşündün mü? tabi düşünecek bir beyine sahip iseniz!

   • MaMaLi dedi ki:

    muhammed’in annesi yahudi idi kendisi neden yahudi olmuyor?çocuğa gen geçişini incelersek anneden katılım daha fazla o halde muhammed de yahudi demekdir.

  • edep yahu dedi ki:

   Gencer sen bildiğin yoldan git,biz ise bildiğimiz yoldan.İslam dininde zorlama yoktur.Kuran-ı kerim gibi mucizevi bir kitabı okuduktan sonra hala tereddüt eden varsa,Sana başka delil getirmeye de gerek yoktu.ALLAH hidayet versin sizin gibilere…

 11. yılmaz savaşçı dedi ki:

  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Allah ancak bir tek ilahtır.) [Nisa 171]

  (Ben Allah’ım, benden başka ilah yoktur.) [Taha 14]

  (Mevlanız Allah’tır.) [Âl-i İmran 150]

  (De ki: “İster Allah, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur.”) [İsra 110]

  (En güzel isimler Allah’ındır, O’na o isimlerle dua edin, O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.) [Araf 180]
  cenab-ı hak bizzat kur’an da Allah diyin buyuruyor Allah bizatihi onun adıdır tanrı kelimesi gibi tapılan şey anlamında değildir ismi murat olan kişiye aynı manada dilek veya arzu diyebilirmiyiz mümkün değil o halde ismi Allah tır başka bir isim diyemeyiz

 12. Ahmet dedi ki:

  Arabistanın diğer bölgelerin de yokmuymuş.Ama Suriye ve Filistin deki Hristiyan Araplar`da Allh diyorlar.

 13. cemre dedi ki:

  Yazdığınız konularla alakalı Kaynakları da verirseniz sevinirim.

 14. cumhuriyet.1923 dedi ki:

  yılmaz savaşçıya yanıt: lütfen bir yerinizden uydurmayın. söylediklerini destekleyen elinde bir kanıtın varsa, o kanıtını öne sür de konuş. sizin iddia ettiğiniz ilk insan (!) adem arapça mı konuşuyorduki allah desin? tüm insanlık araplardan mı türedi? elbetteki her toplum kendi dilinde bir ad verecekti yaratıcıya. en doğal olanı da bu değil mi? arap isen allah, yunan isen teos, fars isen hüda, hintli isen brahman, israil isen eloha, türk isen tengri (tanrı) dersin.

 15. edep yahu dedi ki:

  Arkadaşlar kusura bakmayın ama ateistlerin propagandası yapılıyor.ALLAH a inanmayan insanlara sesleniyorum.İnsanlar hızla islamiyete girerken sizin bu son çırpınışlarınz olacak.Çünkü KURAN-I KERİM i okuyan her insan bilir ki; bu kitap yaratıcı tarafından insanlara gönderilmiş mucizedir.Bilim insanları bile yeni icatlar bulmuşken ,Kuran bunlardan 1400 sene önce olacaklardan bahsediyor.İnanıp inanmamak da serbestsiniz.

 16. serdar kansız dedi ki:

  Senin aşağıda saydıklarına göre tanrı dediğin şeyin insanın yaptığı bir put gibi hiç bir şeye gücü yetmeyen aciz bir şey olduğu anlaşılıyor…

  kendisi de Üstelik Tanrı, hiçbir toplum için katliam ve soykırım emri vermemiştir.
  Tanrı “Öldürün” dememiştir.
  Tanrı, evlatlığının eşiyle kimsenin nikahını kıymamıştır.
  Tanrının sonsuza kadar insanları yakacağı, işkence edeceği bir cehennemi yoktur.
  Kendisine inananlara memeleri yeni tomurcuklanmış huriler vereceği bir cenneti de yoktur.
  Tanrı, hiç kimseye secde etmemiştir.
  Tanrı, hiçbir orduya melekleriyle destek vermemiştir.
  Tanrı, hiçbir toplumu helak etmemiştir.
  Tanrı, dünya sınavında insanların bir kısmına ayrıcalık vermemiş, iltimas geçmemiştir.
  Tanrı, kimsenin kalbini mühürlememiş, kimsenin gözlerini, kulaklarını perdelememiştir.
  Tanrı, kadınları 2. sınıf görmemiş, onlara şahitlikte, mirasta erkeğin yarı hakkını vermemiştir.
  Tanrı, erkeklere ikişer, üçer, dörder kadınları ve cariyeleri hak olarak görmemiştir.
  Tanrı, kölelik sınıfı yaratmamış, köle kullanmayı bir hak olarak görmemiştir.
  Tanrı, savaşı, başka insanların mallarını, namuslarını ganimet olarak emretmemiştir.
  Tanrı’nın bir tahtı, saltanatı da yoktur.
  Tanrının dini, peygamberleri, melekleri, şeytanları, cinleri, kitapları yoktur.

 17. Hamza dedi ki:

  Bence hıristiyan lar la müsliman ların tam ayıran bir isim gerçek İslami yaşayan hermüsliman allah diyor hangi milletten olursa olsun tanrı diyen bir müslimana denk gelmedim hep sosyeteler islamla pek iliş kisi olmayanlar tanrı diyor Rabbimin negüzel isimlerinden birisi ve söylemeye devam inşallah Allah CC.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s