ARAPLAR MI BEDEVİLER Mİ?

bedevKur’an meallerinde 9-10 ayette Bedevilerden bahsedilir.  Ama aslında Bedevi sözcüğü Kur’an’da sadece bir ayette geçer. Diğerlerinde Araplardan bahsedilir. Fakat tahrifatçı mealcilerimiz Arapları korumak için olsa gerek, Araplar yerine Bedeviler diye çevirir ve hepimizi aldatırlar. Şimdi bu aldatmayı görelim:

Ahzap-20. Yahsebûnel ahzâbe lem yezhebû, ve in ye’til ahzâbu yeveddû lev ennehum bâdûne fîl a’râbi yes’elûne an enbâikum, ve lev kânû fîkum mâ kâtelû illâ kalîlâ

Müttefik düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer o birlikler bir daha gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp, sizin haberlerinizden sormayı arzu ederler, içinizde kalacak olsalar da sadece pek az harp ederler.

Ayette geçen badune sözcüğü Bedeviler demektir. “Badune fi el Arabi” ise Bedevi Araplar arasında anlamına gelir. Bu doğru bir çeviridir.

Aşağıdaki ayetlerde ise Bedevilerden değil Araplardan bahsedilir. Ama mealciler Araplar demez, Bedeviler diye aktarır.

Tevbe-97. El a’râbu eşeddu kufren ve nifâkan ve ecderu ellâ ya’lemû hudûdemâ enzelallâhu alâ resûlih, vallâhu alîmun hakîm

Görüldüğü gibi ayette “el Arabü” yazmaktadır. Şimdi en ünlü mealcilerimizin meallerini görelim:

Diyanet:

Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleyman Ateş:

Bedevi Araplar, küfür ve iki yüzlülükçe daha yaman ve Allâh’ın, Elçisine indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamağa daha müsâittirler. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

İbni kesir:

Bedeviler; küfür ve nifak bakımından daha yaman ve Allah’ın peygamberine indirdiğinin hududunu bilmemeye daha müsaittirler. Ve Allah; Alim’dir, Hakim’dir.

Yaşar Nuri:

Çöl Arapları; küfür, parçalanma/ikiyüzlülük yönünden daha şiddetli; Allah’ın resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Edip Yüksel:

Araplar inkarcılıkta ve ikiyüzlülükte en aşırıdırlar. ALLAH’ın elçisine indirdiğini tanımamaya da en yakındırlar. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Tek doğru çeviri Edip yüksel’in. Elmalılı orijinalinde Araplar diye geçerken, sadeleştirilmiş halinde Bedeviler’e çevirmiş düzenbazlar.

Elmalılı Orijinal:

Ârâbîler küfürce ve nifakça daha şiddetlidirler, bununla beraber Allahın Resulüne indirdiği ahkâmın hududunu bilmemiye daha lâyıktırlar, Allah alîmdir, hakîmdir.

Elmalılı-Sadeleştirilmiş:

Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdirler; bununla beraber Allah’ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha layıktırlar; Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

Bir ayet örneği daha verelim:

Fetih-11. Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â, bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ

Diyanet:

Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, O’na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”

Yaşar Nuri:

Bedevilerden, geri bırakılmış olanlar sana şöyle diyecekler: “Bizleri, mallarımız ve ailelerimiz oyaladı. O halde bizim için Allah’tan af dile.” Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: “Allah size bir zarar dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O’nun sizin için dilediğine kim engel olabilir?” Doğrusu şu ki, Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Süleyman Ateş:

Göçebe Araplardan geri bırakılanlar, sana diyecekler ki: “Mallarımız ve çocuklarımız bizi, (seninle beraber gelmekten) alıkoydu. Bizim için mağfiret dile.” Onlar, dilleriyle kalblerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. De ki: “Allâh size bir zarar vermek istemiş, yahut size bir yarar vermek istemiş olsa Allâh’ın, sizin için dilediğine kim engel olabilir? Hayır, Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır.”

Edip Yüksel:

Araplardan geride kalanlar, ‘Paralarımız ve çoluk çocuğumuz bizi alıkoydu, bizim için bağışlanma dile,’ diyeceklerdir. Onlar gönüllerindekini değil, dilleriyle söylerler. De ki, ‘Sizin için bir zarar veya yarar dilerse ALLAH’ın bu dileğine kim engel olabilir?’ Oysa ALLAH tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

Yine tek doğru çeviri Edip Yüksel.

Edip Yüksel de tahrifatçılardandır ama bu konuda dürüst davranmış, hakkını verelim.

Araplar yerine Bedeviler diye çevrilen diğer ayetler de şunlar:

Tevbe-90-98-99-101-120, Fetih-16, Hucurat-14

Peki neden böyle çevrilmiştir? Bu aldatmanın sebebi ne olabilir?

Arap sözcüğünü gördükleri yerde Bedevi’ye çevirmişler. Sadece Arapça’lar hariç, bir de Füssilet 44’de geçen “Arab’a yabancı dil öyle mi?” ifadesi hariç.

Diğerlerinde genelde Araplar eleştiriliyor, aşağılanıyor.

Demek ki Arapları korumak için Bedevi olarak çevirdikleri anlaşılıyor.

Belki peygamber efendilerinin de Arap olmasını düşünerek Araplığı kutsal görüyor ve incitmek istemiyorlar. Yani, madem onlara göre bu kitabın yazarı Allah, bunlar Allah’ın yakıştırdığını Araplara yakıştırmıyor, Allah’ın sözünü değiştiriyorlar.

“Araplar küfür ve ikiyüzlülükte en aşırı olanlardır.” sözünü örtmüş, kamufle etmişlerdir. Ayette geçen Arap aşağılamasını gizlerler ama uyduruk hadislerde Türklerin eleştirilmesi konusunda kılları kıpırdamaz.

Hucurat-14’de “Araplar ‘İnandık,’ dediler. De ki, ‘Siz inanmadınız, fakat inanç kalbinize girinceye kadar, ‘teslim olduk’ deyin. Allah’a ve elçisine uyarsanız yaptıklarınızdan hiç bir şeyi eksiltmez. Allah bağışlayandır, rahimdir.” der. Ama bizim dinci-diyanetçilerimiz imanı olmayanları Bedevi yapar, Arapları korumak için. Arap Milliyetçiliğinin savunma kanadıdır bu. “Çocuğunuza müslüman ismi koyun” diyerek Türkçe isimler yerine Arapça isimleri yerleştirenler de, müslüman olmak isteyene Arapça isim şartı koyanlar da aynı takımın elemanlarıdır.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

10 Responses to ARAPLAR MI BEDEVİLER Mİ?

 1. pante dedi ki:

  Bu konuyu forumlarda da yayınlamıştım. Müslüman arkadaşlardan değil ama bir agnostik arkadaşımızdan itiraz geldi. İtirazı önemsediğim için buraya da alıyorum. Şöyle demiş:
  ————–
  Kuranda “El a’rabu” deniliyor “El arabu” değil.
  El a’rabu, arap bedevilerine verilen isim.
  El arabu ise, göçebe halinde olmayan araplara verilen isim.

  Aynı ayrım osmanlıcada da var.

  a’rab: Göçebe Araplar, çölde yaşayan Araplar.
  http://www.dictionary.gen.tr/dictionary/os…/a’rab.html
  arab: Şam, Hicaz, Irak, Yemen, Mısır ve Afrika’nın şimalinde yaşayan geniş bir kavmin adı.

  http://www.islamicnetwork.com/index.php/weblog/comments/the_language_of_the_arabs/

  http://meal.ihya.org/kurani-terimler/a-rab-arab.html
  —————-
  Bu konuyu araştırıyorum. Bence a’rabi sözcüğü Araplar anlamına geliyor. Yani arab’ın çoğulu oluyor.
  Fakat bu konuda erken İslam döneme ait bir kayıt bulursam ya da konuyla ilgilenenler tarafından gönderilirse başlıktaki iddiamdan vazgeçeceğim ve başlığı bu yanlış anlamayı düzelten Araplar-Bedeviler açıklamasına dönüştüreceğim.

  • pante dedi ki:

   Bu konuda Sn. Edip Yüksel’in mesajı şöyle:

   —–
   “ARaB kelimesinin çoğulu A’ARaB tır ve maalesef bu çoğul ifadeyi “Araplar” diye çevirmeleri gerekirken onu Bedeviler diye çevirenler İslam’ı Arap gelenek ve göreneklerine dönüştüren Arapçı eğilimin etkisinde kalmışlardır. Kuran, bazı Arapları sözkonusu eleştiriden istisna ediyor. Ama, genel olarak Arapların çoğunluğunun gerçeği takdir edemediklerini ve iki yüzlü davrandıklarını bildiriyor.

   Arapların Emevi ve Abbasilerden bu yana genel inanç ve tavırlarının bu Kurani tesbiti doğruladığına inanıyorum.

   Kuran’daki bu ifadeden rahatsız olan Araplar zamanla allem edip kallem edip, Arap kelimesinin çoğulu olan Aarab kelimesini bedeviler için kullanmaya başladılar. Ama, Kuran bedevilerden (yani şehirde değil de çölde yaşayanlardan) sözederken onu Bedevi Arablar diye belirtiyor zaten. Eğer Araplar ifadesi Bedeviler anlamına gelseydi, öyle fazladan Budwa kelimesine gerek olmazdı…

   Arap diline göre:

   TEKİL: ARaB, TuRK, KuRD…
   ÇOĞUL: aARaB, aTRaK, aKRaD…”

   Selam,
   Edip

   ——

   • MaMaLi dedi ki:

    Sayın pante!Edip yüksel’in çevirisi,daha yalın doğru!yalnız,arap’la bedevi arasındaki fark sadece yerleşkedir!bedevi de arapdır,tek farkı,çöl de yaşar ve göçer olmalarıdır.Yoksa yok bir birlerinden farkı.saygılarımla.

  • Araplar’dan ayrı başka bir ulus varmış gibi Arapları korumaya almaları komik gerçekten.
   Heredot arapları tanımlarken, çöl adamı, çölü geçen insanlar demişti.
   Bizim kurnaz islamcılar bedeviler ayrıymış gibi bir algı yaratıyorlar.
   ( Arap kıçı yalamak ulusal kimliğini kaybeden islamcılar için milli spordur )
   Oysa arapların hepsi uygarlıkla en son tanışmış, çölellerde yaşayan bedevilerdi.
   Zaten uygarlıktan uzak, çölde yaşadıkları için Araplara Bedevi denilmiş.

 2. nisa dedi ki:

  bu site mi cok sacma bi site gıcıkların sitesi ya da dur buldm buruşukların ve yaşlı morukların dedesinin siteleri mi bu ya ne sacma bir site sizi meb e şikayt edecm

  • karmakan dedi ki:

   nisa’nın dediklerinden tek kelime anlayan varsa beri gelsin. türkçe katili arap sempatizanı.

  • sevginin ışığı dedi ki:

   siteye sızan arap ajanı fazla Türkçe bilmiyor anlaşılan 🙂 🙂

  • MaMaLi dedi ki:

   Nisa!Burda.cariye ve kölelerinde konuşma,yazma,hakkı var))sizin dininiz yaşlı!buruşuk’lar,9 yaşında,12,yaşında,kız çocukları ile halvete izin veriyor)aman kendinize dikkat edin))

 3. kello dedi ki:

  nisa çocuk herhalde yazık beyin yıkama yağlama yapmışlar ümitsiz vaka 🙂

 4. EMEKLİ DİN GÖREVLİSİYİM. KENDİME AİT BİR MEALİM VAR. SİZİNLE “A’RÂB” VE “ŞİİR” HUSUSUNDA AYNI KANAATTEYİM. TEK FARKIMIZ, BEN KUR’ÂN’IN İLÂHÎ BİR KELÂM OLDUĞUNA İNANIYORUM. KUR’ANDA ŞİİR VE ŞAİR İSİMLİ BİR MAKALE HAZIRLIYORDUM. ARAŞTIRIRKEN YAZINIZI GÖRDÜM. TESPİTİNİZ İÇİN TEBRİKLER.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s