SAİD NURSİ MÜNAFIK MIYDI?

 

saidSaid, cuma günleri cami kapısına dikilip cemaati mi sayıyordu acaba?! :)))) 40 kişi oluşmaz diyerek sen gitmezsen, başkası gitmezse tabi ki eksik olur. Ayette “koşun” diyor. Said efendi koşmuş da eksik görmüş değil. Hiçbir cuma’ya kılını kıpırdatmamış.

En zayıf hadisleri bile tasdikleyip risalelerde yer veren Said Nursi, en sağlam hadislerdeki  şartları yerine getirmemiş. Evlenmemiş örneğin. Halbuki hadiste şöyle der:

Resulullah (s.a.a): “Evlilik benim sünnetimdir. O halde her kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” (El-Bihar, 220-23)

Bırakalım hadisleri, Nur 32 ayetinde evlilik emredilir. Ama Said Nursi’nin gerek hacca gitmemesine, gerekse evlenmesine mazeret olarak sürgünleri gösterilir. Sanki, evliliğe engelmiş gibi. 1950’den sonra evlenebilirdi de hacca da gidebilirdi. Ama yapmadı. Demek ki farz-vacip-sünnet gördüğü konulara kendisinin uymamasında güvendiği bir dayanak var. Bunun başta geleni aslında inanmamak, inanıyor görünmektir. Örneğin bugün binlerce ateist, dinsiz din adamı vardır ama dini meslek edinmişlerdir. Asalak gibi din üzerinden geçindikleri için inanmasalar bile o mesleği icra ederler. Turan Dursun, 10 imamı ateist yaptığını yazmış ama bir tanesi bile mesleğini bırakmamış.

Hepsinden vazgeçtik, namazdan, hacdan, evlilikten. Sakal bırakmaya ne engeli vardı? İhtiyarlığında bile sakal bırakmadı. En gerici, en yobaz tutumlar içindeydi ama sakala gelince ölene kadar yanaşmadı, sakal bırakmadı. Sakal sünnet değil miydi? Sen kalkacak en zayıf hadisi peygambere yakıştıracaksın. Örneğin namaz kılarken önünden geçen çocuk için “Ayağını yerden kes” diye beddua ettiği ve çocuğun felç geçirip yatalak kaldığını yazacaksın. Ama “sakal bırakın” hadisini takmayacaksın.

Said Nursi’nin hacca gitmeme sebebi parasızlıktan olamaz. Çünkü nurcularda para gani. O zaman da öyleydi, şimdi de öyle. isteseler üstadlarını her yıl hacca gönderebilirlerdi. İstese Menderes bile onu Diyanete atar, görevli olarak bile gidebilirdi. Ama aynı müridi Fetullah gibi korkmuştur belki de. Çünkü Vahhabi Suudiler böyle müritleri olan şeyhleri affetmiyor, hemen kafasını uçuruyorlar. Fetullah gittiğine pişman olmuş, az daha kelle gidiyormuş. “ne diye senin çevrene insanlar toplanıyor, sana hürmet gösteriyor?” diye gözaltına alıp sorgulardan geçirmişler. Bir daha da bu yüzden çok istediği halde hacca gidememiş. Said de demiştir: “Abdülhamit’ten tımarhaneyle yakayı sıyırdık, Atatürk’ten sürgün’le. Gidip de Suudi’de kelleyi kaybetmeyelim.” Risalelere gelince “Allah yazdırıyor” diyordu, hacca gelince “Allah korur” diyememiş Said efendi.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

9 Responses to SAİD NURSİ MÜNAFIK MIYDI?

 1. elevation dedi ki:

  62:9 – Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

  burada namaza gidin diyor, cemaatle namaz kılın demiyor bildiğim kadarıyla. cuma namazı kılmak farz, zaten bütün namazlar farz, ama cemaatle kılmak farz değil bildiğim kadarıyla.

 2. Geri bildirim: Anonim

 3. flek dedi ki:

  Üstad’ın sakal ve evlilik sünnetlerini yerine getirmediğini ve ayrıca Üstad’ın mehdiyi tavsif eden bazı hadislere mutabık düşmediğini iddia edenler var. Bu insanlara Üstad’ın mehdi olduğunu nasıl anlatabilirim?Mehdilik konusu, Allah’a iman, haşre iman, meleklere iman gibi kati ve kesin konular değil ki, başka birilerine katiyet ila ispat edilebilsin. Mehdi ile ilgili gelen hadisler müteşabih, yani manası kapalı ve yoruma açık hadisler olduğu için her cemaat ve meşrep kendi şeyh ya da rehberlerini mehdi telakki etmişlerdir ve edebilirler de. Öyle ise Mehdi hakkındaki kanaatlerimizi kati bir mesele gibi başkalarına dayatmak doğru olmaz. Hatta ihtilafa sebebiyet verir. Herkesin bu husustaki telakkisine saygı duymak gerekir.

  Öncelikli olarak insanlara Üstad Hazretlerinin isminden ve makamından değil, Risale-i Nurların hakikatlerinden başlamak daha isabetli olur. Zira Risale-i Nurlar anlaşılmadan Üstad Hazretlerinin manevi konumu ve makamı anlaşılmaz. Üstadın da bizden beklediği en önemli görev, Risale-i Nurların imana dair hakikatleri anlatmaktır. Üstadın manevi makamının ne olduğu veya olabileceği konusu kişinin kendisine bırakılmalıdır. Kimi ziyade hüsnü zanneder kimi ise daha farklı bakabilir, bu konuları kişinin kendisine bırakılması gerektiğini düşünüyoruz.

  Risale-i Nurların müteşabih hadislere bakış açısını bilmeyenlerin bu hadisleri hakikati ile idrak etmesi pek müşküldür. Bu yüzden Mehdi hakkında varid olan müteşabih hadisleri ya inkar etmişler ya da zahiri üzerine anlayıp hayali ve hurafevari bir şekle sokmuşlar. Temsil ve teşbihin incelikleri anlaşılmadan bu gibi hadisleri anlamak mümkün değildir. Risale-i Nurlar bu gibi hadisleri tam ve hakikati ile izah ediyorlar. Böylece Nur talebeleri hem inkardan hem de hurafeden kurtulmuş oluyorlar.

  “Said fitnelerden uzak duran kişidir. Fitnelere maruz kalır da sabreder. Ona müjdeler olsun, onu bu hale düşürenlere de yazıklar olsun.”(1)

  Bu hadiste geçen “Vâhâ” kelimesini İslam bilginleri “yüzü açık ve sakalı yok” manasına geldiğini söylerler. Ramuz’da bu konuda açıklamalar vardır. Bu hadisin izahı ve kaynakları (Şaban DÖĞEN, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2001, s. 158) adlı kitapta da vardır.

  “Şüphe yok ki said (bahtiyar) fitnelerden uzak kalandır {Resûl-ü Ekrem (a.s.m.), bu cümleyi üç defa tekrarlamıştır.} Fakat fitnelere mübtelâ olur ve sabreder. Ona müjdeler, onu o hale düşürenlere de yazıklar olsun.”(2)

  Bu hadiste geçen, üç defa tekrar edilen ve yukarıda “müjdeler olsun” diye mânâlandırılan “fevâhen” kelimesinin değişik mânâları, Alleme Aliyyü’l-Karî’nin Mirkatü’l-Mefatih’inde (3), Rumuz ve Levamî’de (4) izah edilmektedir. Rumuz’un kenarında “fevâhen” kelimesine el-vehyü, yani sakalı tıraş edilmiş mânâsının da verildiği görülmektedir. Tezkire-i Kurtubî’de de aynı mânâya yer verilir.

  Dipnotlar:

  (1) bk. Fethu’l-Kebîr, 1:315; Hilyetu’l-Evliya’dan naklen Ramuzu’l-Hadis, 105; Feyzü’l-Kadir, 2:377 Hadis No: 2081

  (2) bk. Ebû Davud, Fitne: 2.

  (3) bk. Aliyyü’l-Karî, Mirkatü’l-Mefatih, 5:151

  (4) bk. Levami’, 1:652

  İlave bilgi için tıklayınız:

  RİSALE-İ NUR’DA MEHDİLİK
  http://www.sorularlarisale.com/makale/17321/ustadin_sakal_ve_evlilik_sunnetlerini_yerine_getirmedigini_ve_ayrica_ustadin_mehdiyi_tavsif_eden_bazi_hadislere_mutabik_dusmedigini_iddia_edenler_var_bu_insanlara_ustadin_mehdi_oldugunu_nasil_anlatabilirim.htmlÜstad'ın iki sünnet (evlilik, sakal) hariç tüm sünnetleri uyguladığı söyleniyor; ancak Üstadımız umreye de gitmemiş?..

  Yazar: Sorularla Risale, 08-6-2013
  Hac ve umre zengin Müslümanların yapacağı vazifelerdir. Fakir Müslümanların böyle bir yükümlülükleri bulunmuyor. Üstad Hazretleri hem maişet noktasında çok fakir olması hem de hayatı zindan ve sürgünlerde geçmesinden dolayı hac ve umre gibi ibadetleri yapmaya imkan bulamamıştır.

  Bizim açımızdan, “Üstad Hazretleri sakal ve evlilik haricinde bütün sünnetleri eksiksiz yapmış” ifadesi, bir hüsnüzandan ibaret olduğunu sanıyoruz. Üstad Hazretlerinin bütün sünnetleri yaptığı ve sadece bu iki sünneti terk ettiğine dair elimizde kati bir ifade ya da ibare bulunmamaktadır. Bu yüzden bu ibareyi kati bir ibare olarak kabul edip onun üzerinden cevap vermeyi yersiz ve gereksiz görüyoruz.

  Ama şunu da bilmemiz gerekir ki, Üstad Hazretleri, gücü ve imkanı dahlinde olan bütün ibadetleri ve sünnetleri de yapmıştır kanaatindeyiz. Nitekim şu ifadeler bu manaya işaret etmektedir:

  “Sünnet-i Seniyyenin herbir nevine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Farz ve vâcip kısımlara zaten ittibâa mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehap olan Sünnet-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük sevabın zayiatı var. Tağyirinde ise büyük hata vardır. Âdât ve muamelâttaki sünnet-i seniyye ise, ittibâ ettikçe, o âdât, ibadet olur. Etmese itab yok; fakat Habibullahın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır.”(1)

  Üstad Hazretlerinin ehass-ı havas olduğu su götürmez bir hakikattir.

  (1) bk. Lem’alar, On Birinci Lem’a.http://www.sorularlarisale.com/makale/23765/ustadin_iki_sunnet_evlilik_sakal_haric_tum_sunnetleri_uyguladigi_soyleniyor_ancak_ustadimiz_umreye_de_gitmemis.html

 4. kadir dedi ki:

  sayın flek kuranı kerimde bir ayetinde bakın yüce allah peygamberine ne söyletiyor.
  de ki: bana ancak kurana uymam emredildi. bende sizin gibi bir insanım, ben size ben meleğimde demiyorum, ben gaybıda bilmem. ben ancak allaha tabi olmakla emrolundum. kurandan bi haber yaşayarak sağdan soldan uydurma hadisleri o mübarek insana maal ederek yeni bir din türetip, mehtiden bahsediyorsunuz. buda yetmezmiş gibi said nursinin mehdi olduğunu iddia ediyorsunuz. sizler gerçekten çıldırmış olmalısınız. hz. peygamber ben gaybıda bilmem dediği halde mehdinin geleceğini nasıl haber vermiş olabilir. hiç düşünmezmisiniz.

  bakın araf suresinde ne diyor :
  Araf 3: (Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O’ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

  Zühruf 44: Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız
  sizlerde galiba risai nurdan sorumlu tutulacaksız.

  bakınız bu ayette tamda sizi anlatıyor.:

  Bakara 79: Vay o kimselere ki, elleriyle Kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!

  konuyu açan editörle inanç farklılıklarımız olsada yazdığı yazı için tşk ederim. yazının biraz sert uslupla yazılmasını tasvip etmiyorum fakat içeriğinde çok şey anlatıyor…

 5. Musa Feyzi dedi ki:

  Arkadaş,
  bir insanı münafık etme adı altında deliller olmadan neye istinaden konuşuyorsun?
  Bakara 111 —De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.”
  Nasıl hüküm veriyorsun veya zannını gerçekmiş gibi söylüyorsun?Bilmiyorsan eserleri tam oku ondan sonra konuş ve yayma hakkına sahip ol!
  1.Cuma namazı meselesi—
  Cuma süresinde geçen ayette ne diyor? Alışverişi bırakın diyor…Hür adamlar alışveriş yapabilir.Said Nursi Hürmüydü?hapishanedeki adamın üzerinden cuma namazı düşmezmi?
  hangi mantık bu?
  2.Evlilik meselesi—
  İşarat adlı eserinden :
  “Evlenmeli
  Bekârlık, bîkârların kârıdır.
  Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç, tasfiye, tehzip eder.”
  Bunu diyen ve sünnete sımsıkı sarılan bir insanın 1950 yıllarında dahi yaklaşık 70 yaşlarında mahkemeden mahkemeye giden bir insanı eleştirmek bu kadar kolaymı?
  3.Hacca gitme meselesi—-
  Said Nursinin ne kadar malı vardı?Üzerine hac farzmıydı?farz değilse biz nasıl yargılayabiliyoruz?
  Yanındaki insanlardan para alır mıydı?
  4.Sakal meselesi—-
  Sakal ile ilgili açıklamalarını neden okumuyorsun?
  “Sakal meselesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu yirmi senedir bana resmî hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle, benim sakal bırakmadığım, bir hikmet, bir inayet-i İlâhiye olduğunu ispat etti. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi, Risale-i Nur’a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım.”
  “Bazı âlimler “Sakalı tıraş etmek caiz değildir” demişler. Muradları, sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır, demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda, dehşetli pek çok günah-ı kebîreden çekinmek için, bu terk-i sünnete mukabil, Risale-i Nur’un irşadıyla, yirmi sene haps-i münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik; inşaallah o sünnetin terkine bir kefarettir.” Emirdağ lahikası…
  Google da ara!
  5.–Zayıf hadis meselesi
  Sünen-i Ebu Dâvud zayıf hadis kitabımıdır?Kadı İyaz’ın Şifâ-i Şerif i uydurmamıdır?
  Ehli sünnet hadis kaynaklarının kaç tanesi/hangileri sahihtir hiç araştırdnmı?
  Sadece 6 kaynakmı var zannediyorsun?
  6.Said Nursi ve Para meselesi—
  Bu paragrafta Fethullah ile Said Nursiyi aynı yere koyman ilginç.Konuya vakıf olmadığına delil..
  Fethullah Gülen hareketi üzerinden Said Nursiyi anlamayın!
  Menderes döneminde Said Nursi hazretlerini uzanmış yatıyor zannettin?
  RNur hareketinde para geçmediğini de bilmiyorsun?
  7.yazdırıldı meselesi—-
  Ortada güzel eserler çıkmış…
  Tamam Kuran ne diyor ona bakalım ?
  “Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.” Saffat 96
  “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.” Nisa 79
  “(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ” Enfal 17.

  Kadire cevap:
  “Gaybı bilen O’dur. Gaybını, razı olduğu rasulden başkasına bildirmez” (Cin, 26-27)
  “Hiçbir beşer için, Allah’ın, bir vahiyle veya perde arkasından konuşması veyahut bir elçi gönderip de izni ile ona dilediğini bildirmesi dışında konuşması yoktur.” (Şûra, 51)
  “Hani, Meryem oğlu İsa şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, Allah’dan size bir elçiyim. Benden önceki Tevrât’ın bir tasdikçisi ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan bir peygamberin müjdecisiyim.” (Saff, 6).
  Yani Peygamber Efendimiz Allah bildirmedikçe gaybı bilemez.
  Hadisler hayattır.
  Bakara 79: Dini değiştirip bundan menfaat sağlayan yahudiler için inmiştir ve bunun gibi yapan insanlarda aynı kategoriye girer.Ama Said Nursi bu kapsama giriyor diyorsanız YUH diyorum.

  “Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.” Yunus 100

  Pragmatik-faydacılık anlayışı ile bir insanı bir kitapları değerlendirmeyiniz!Alimlerin karşı çıkmadığı onayladığı bu eserler için(Diyanet tarafından incelenmiş ve raporlar oluşturulmuş yıllardır alimlerce karı çıkılmamış) rahat rahat konuşmamak gerek !.

 6. Musa Feyzi dedi ki:

  Cuma namazı için Said Nursi şafi mezhebinde ve bu mezhepte 40 kişilik cemaat gerekiyorsa ve cuma namazı şartları sağlanmıyorsa Bu Said Nursinin Görüşü müdür?
  Kafasındanmı uydurmuştur?

 7. Sena dedi ki:

  Ya arkadaşlar böyle şeylere inanmayın lütfen. admin ayetlerimizi değiştirip farklı şekilde sayfasında paylaşıyor ve siz de bunlara inanıyorsnuz. münafıkmıydı yok kafirmiydi vs. şeylerin hepsi de uydurmadır hikayeleri de aynı şekil. SYN ADMİN; neden sürekli dinimizi kötülemek için yalan yanlış şeyler paylaşıyorsun, isteyen istediği gibi yaşasın dinini buna neden kendi düşünceni ayetlerimizi kıssalarımızı değiştirerek yazıyorsun.. bakıyorum da dininiz gittikçe küçüldüğü için islam dinine dil uzatıyorsunuz , neden; çünkü başka yol kalmıyor size öyle değil mi. bizler diğer hak olmayan dinleri kötülemek amacıyla hiç site açmamışızdır ama sizler öyle değilsiniz. çok istiyorsanız kendi kitabınızdan örnekler verin bakalım ordada var mıdır acaba mantıklı şeyler. gittikçe bozmuşsunuz kitaplarınızı..

  • Karapapak dedi ki:

   Ustad butun omrunu İslam a vakfetmis bu yolda harcamis bir insan, belki milyonlar bu ulkede imanini ilhamen ona yazdirilan bu eserler sayesinde kurtardi, acin okuyun kardesim eserlerini ve terkettigi sunnetler ile ilgili kisimlari okumadan arastirmadan boyle ahmakca ve seytanin verdigi vesveselerde bogulmayin madem Allah size akil vermis onu iftira icin kullanmayin bilip bilmeden kimsenin hakkinda yorum yapmayin lutfen bu ancak sizin cehaletinizi ortaya koyar, “İslamiyet gunes gibidir uflemekle sonmez, gozunu kapayan sadece kendine gece yapar” risalei nurdan

 8. Shngn dedi ki:

  Ey en büyük münafık olan bunu yazıp yalan yanlış buraya düzen adam Üstad sakalını bırakamıyordu çünkü yüzünde bir sağlık sorunu vardı. Ve üstad hacca gidemedi çünkü hacca gitmek için bazı şartlar vardır önce kendi paranı kendi el emeğiyle kazanman gerek sen nasıl dersin nurculardan alsın Allah yolunda ömrünü harcamış bir adamın bir malı mülkü olmaz.. Evliliğe gelince Üstadımızın ömrü senin gibi faşist komünist insanlar yüzünden hapislerde geçmiş neden evlenıpte karısı olacak valıdemızı üzsün ey münafık bilmeden yargılama ve senin gibi münafıklar için yaşasın cehennem..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s