İSLAM’DA KÖPEK DÜŞMANLIĞI

köp

Kütübü Sitte’den köpekle ilgili hadislerden birkaçını görelim:

“İbnu Ömer anlatıyor: “Resûlullah köpeklerin öldürülmesini emir buyurdu ve Medine civarına da köpeklerin öldürülmesi için haber gönderdi.”

Yine İbnu Ömer der ki: “…Biz de Medine ve etrafına dağılarak öldürmedik köpek bırakmadık. Hatta çöl halkından bir kadına refakat eden köpeğini dahi öldürdük.”

Hz. Câbir anlatıyor: “Resûlullah bize köpekleri öldürmeyi emir buyurdu. Hatta kadın, köpeği ile çölden gelirdi de biz o köpeği bile öldürürdük. Sonra Hz. Peygamber köpekleri öldürmeyi yasakladı ve: “Halis siyahını, iki noktalısını öldürmeye bakın, çünkü o şeytandır” buyurdu.

“Abdullah İbnu Mugaffel anlatıyor: “Resûlullah buyurdu ki: “Eğer köpek, ümmetlerden bir ümmet olmasaydı hepsinin öldürülmesini emrederdim. Öyleyse onların siyah olanlarını öldürün.”

“Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık eksilme olur.”

http://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2460

gün

 

Hz Ali’den rivayete göre Hz.Peygamber buyurdular ki:
“İçerisinde resim, cünüp ve köpek bulunan eve melekler girmez.”

“Beş tane hayvan “fasık”dır ki, Mekke’nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir.” (bir rivayette: kişi ihramda da olsa bunları öldürebilir.) (Buhârî, Bedu’l-halk, 16; Müslim, Hac, 9: 66-72).

Köpek düşmanlığını yumuşatmaya çabalayanlarca bu son hadis’e dayanarak köpeklerin saldırgan olanlarının öldürülmesinin kastedildiği öne sürülür.

Şu hadis de itirazcılarca örnek olarak gösterilir ama köpeğin av ya da çoban köpeği olup olmadığı hadisde belirtilmemiştir:

“Kötü yolda olan bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkarıp onunla onu suladı. Bu yüzden bağışlandı.”(Müslim, Tevbe, 155).

 

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

45 Responses to İSLAM’DA KÖPEK DÜŞMANLIĞI

 1. ademrehimov dedi ki:

  Hadislere inanmam ona gore konu sacma

  • HuzurBilimde dedi ki:

   hadislere inanmazsan nasıl namaz kılıyorsun? nasıl abdest alıyorsun? bunlar kuran’da yazmaz.. hadislerde yazar.. tipik cahil müslüman..

   • bilal dedi ki:

    1- MAİDE-7.ayete bakınız,abdest nasıl alınıyormuş kur’an’da var mı yok mu??
    2-Kur’an’ın müteaddit ayetlerinde, a) اقيموا الصلاة الخ ”Namazı ikame ediniz”(kıyam) b) ‘ا
    فاقرؤا ماتيسر الخ Kur’an’dan size kolay olanı okuyunuz.(kıraat) c) ” فا ركعوا ” Rükü ediniz.(rükü ) d) ” فا سجدوا ” Secde ediniz.(secde) Evet,kur’an’da hem abdest alma şekli,hem de
    mücmelen namaz kılma şekli vardır!Bunların kur’an’da olmadığının iddiası mesnetsizdir!
    2-Dinin temel kaynağı Kur’an’dır,hadis değildir.Hadis mütevatir ve doğru ise,dinin
    şerhi ve açıklaması olarak değerlendirilir. Hadis mütevatir ve doğru değilse asla kabul edilemez.” 3- Ebu Hanife’ye göere,Sikka (güvenilir,sağlam ve mütevatir ) hadis sayısı
    17 tanedir.Bunlar da namaz gibi ibadetlerle ilgilidir.KAYNAK ” تاريخ الاسلام ” c / 2 / 330
    Ebu Hanife ve İmam Malik gibi zatlar,Buhari ve diğer kütübü sitte de geçen nice rivayet-
    lere itibar etmeyerek bunlarla amel etmemişlerdir.Demekki hz.peygambere isnat edilen
    bir çok rivayet ona uydurulmuştur. BUGÜNÜMÜZE KADAR HADİS KORUNDU MU ???
    MÜTEVATİR OLANLARIN DIŞINDA BUNLAR KORUNMUŞTUR DİYEMEYİZ.BUNLA-
    SAYISI DA YUKARIDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ ÇOK AZDIR. 4- Hz.peygamber hadislerin
    yazılıp kayıt edilmesine izin vermezdi.” Benden bir şey yazmayınız,Kim benden kur’an’
    dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin…………..” buyururdu. 5- Hadisler,hz.peygam-
    ber zamanında yazılmadı ve kayıt edilmedi.O’nun vefatından 200-300 sene sonra sözlü
    olarak riveyetler derlenip yazılmaya başladı.İşte yaklaşık 300 senelik yazılı ve kayıtlı bu-
    lunmayan bütün hadislerin korunması mümkün olmamaktadır.Ancak az sayıda bulunan mütevatir olanlara doğrudur diyebiliriz.!!! Bu nedenle bir çok rivayet uyduruk ve iftiradır.
    =================================================================
    6- ”KÖPEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ YUKARIDAKİ RİVAYETLERİN TÜMÜ
    DE HZ PEYGAMBERE UYDURULMUŞ RİVAYETLERDİR,BU RİVAYETLER ÇELİŞKİ-
    Lİ VE TUTARSIZDIRLAR: BUNLARA BİR GÖZ ATALIM: a) Önce istisnasız bütün kö-
    peklerin öldürülmesi emredilecek. b) Sonra köpeklerin öldürülmesi yasaklanacak,yalnız
    siyah olanlar istisna tutulacak.(öldürülecek)Çünkü bunlar şeytandırlar.Yani yalnız siyah
    olanlar öldürülecek,diğerleri ise öldürülmeyecek. c) Bundan sonra da rengine bakılmak-
    sızın siyah olanlar dahil,av ve çoban için beslenenler öldürülmeyecek. ! d) Daha sonra
    köpeğin rengine ve niçin beslendiğine bakılmaksızın köpeğe şafkat edip su içirenin bun-
    ca günahları olmasına rağmen Yüce Allah tarafından bağışlandığını anlatılacak (Müs-.
    lim e) Daha sonra içerisinde resim,cünüp ve köpek bulunan eve melekler girmez.”
    denilecek.Ki bu rivayet’ te zaten Kur’an’ı Kerime de aykırıdır.Çünkü kur’an” her zaman insanın yanında iki yazıcı melek bulunur ve insandan ayrılmazlar ” diyor.Bu uyduruk
    rivayete göre cünüp olanın bulunuduğu ortama melekler girmez.Yanı insanın pozitif ve
    negatif tutum ve davranışlarını kayıt eden melekler cünüp olandan ayrılırlar.Bu durum
    kur’an’ın mesajına aykırıdır.EVET,haşa hz.peygamber bunca çelişki ve tutarsız ve hatta
    kur’an’a aykırı bu tür şeyleri nasıl söyleyebilmiştir? Sahbeler,ya Resulallah”bir gün bize
    bütün köpekleri öldürün,daha sonra yok hepsini öldürmeyin,şöyle olanları öldürün,böyle
    olmayanları öldürmeyin,daha sonra istisnasız olarak bir köpeğe su verenin bağışlana- cağını söylüyorsunuz.!!! diye hiç mi ittiraz etmeyeceklerdi ??? Haşa hz.peygamber
    böyle tutarsız şeyler söylemiş olsaydı kim ona inanırdı? kim onu canından daha fazla
    severdi.??? Halbuki en ufak konularda bile sahebeler titiz ddavranır ve durumu so-
    rarlardı.!!! ÖZETLE ” KÖPEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ YUKARIDA GÖSTE-
    RİLEN BÜTÜN RİVAYETLER UYDURUK VE İFTİRALARDIR: HZ:PEYGAMBER BUN-
    LARDAN BERİDİR.BU RİVAYETLER HANGİ KAYNAKTA GEÇERSE GEÇSİN HİÇ FARK ETMEZ: NE BUHARİ,NE DE DİĞER KÜTÜBÜ SİTTELER ALAH’IN KİTABIDIR.
    NE DE BUNLARI YAZDIRAN HZ.PEYGAMBERDİR: BUNLAR VEFATINDAN 200-
    300 SENE SONRA KULAKTAN DOLMA RİVAYETLERLE YAZILMIŞTIR:BUNLARDA
    BULUNAN RİVEYETLERİN BİR ÇOĞU UYDURUK VE YALANDIR.O ŞAFKAT VE
    MERHAMET PEYGAMBERİ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: من لم يرحم لم يرحم ” Allah’ın ya-
    ratıklarına (insan,hayvan,her türlü canlı,köpek vs.ye ) merhamet edip,şafkat gösterme-yene merhemet edilmez.!”الراحمون يرحمون ”Ancak her canlıya merhamet edene merhamet
    edilir ” buyurmuştur. Her canlıya karşı bu merhamet duygusunu taşıyan merhamet,şaf-
    ket ve sevgi peygamberi nasıl olur da Allah’ın bir yarattığı olan köpeklerin öldürülmesine
    emir veriyor .??? Bunun aklı ve mantıkı bir izahı var mı ??? Evet,Allah’ın bir yarattığı
    olan ” köpeklerle ” ilgili yukarıdaki rivayetlerin tümü uydurmadır,yalandır.Hz,peygam-
    berin böyle bir emir ve uygulaması asla söz konusu olmamıştır.!!!!!!!!! Saygıyla.

   • nur dedi ki:

    @bilal, maide suresi 7ye baktim, orda öyle birsey yazmiyor! devaminda paylastiklarin nerde yaziyor? safsatacilar sizi..

   • sevim dedi ki:

    yalnızca saldırgan hayvanı öldürünüz diyor zaten..
    bu arada canına manlına zarar vereni hayvan insan farketmıyr,, oldurceksın bu olması gereken bir sey., bir hırsız evine girerse onu oldurebilirsin ama oldu da o senı öldürdü durumuna göre sehit olabilyosunz malını korurken öldüğün için aynı seklde namusunu vatanını baskası için ölmek bunların hepsi kademe kaddeme sehıtlık mertebesi kazandıryor ama kul hakkına girenler harıç,, yanı ince düşününce zaten olması gereken de ve hak olan yerini buluyr. düşünün Allah birtek insana düşünme akıl gibi ve sayre dğer canlılardan farklı yaratmıs,, belkii donem dönem köpeklerın çogalıması insanlra belli asamadan sonra, ozmanki devrde tehtit olabilecegı ki insanların bı kısmı cadırda falan kaldıgını düşünrsek, ama boş deiğldır, bir sebebi ve, mantıklı bır acıklaması mutlaka eminim,,

 2. sevginin ışığı dedi ki:

  Bence başlığı ” Hadislere göre İslam’da köpek düşmanlığı” yaparsan daha uygun olur… Yoksa bir bakmışsın inanıp, güzelim sokak köpeklerini öldürmeye başlamış inançlı müslümanlar 🙂 🙂 🙂

 3. elevation dedi ki:

  Alem adam şu Pante ya 🙂 Hadisleri kabul etmem diyor, sonrada hadis veriyor. Bir dediği diğerini tutmuyor.

  Köpek cidden pis ve insan için tehlikeli bir hayvandır. Bilhassa sokak köpekleri Echinococcus Granulosus adı verilen Karaciğer kisti bulaştırırlar. Kafa büyüklüğünde kistler oluşturabiliiyor karaciğerde. Diğer organlarda da yapabiliyor ama en çok karaciğerde. Kedi köpekten daha temiz bi hayvandır. Köpek pisliğini gizlemez, ortaya sıçar. Kedi çukur kazar içine yapar ve üstünü kapatır.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus

  • pante dedi ki:

   Sen de giderek gericileşmeye başladın elevation. Onlarla aynı zihniyetle düşünmeye başladın.
   Halbuki benim yaptığımı sen de yapmaktasın. Doğrusu da bu.
   Tevrat’tan örnek veriyoruz diye Tevrat’a inandığımız söylenebilir mi?
   Hadis örneği veriyorsak; hadislere inanan büyük bir kesim olduğu için veriyoruz, kabul ettiğimiz için değil.
   Seninle tartışacak olsak; herhalde Kuranı, Tevratı kanıt diye sunmayız birbirimize, çünkü inanmıyoruz.
   Ama karşındaki neye inanıyorsa, onun üzerinden örnekler vermek en doğal tartışma yöntemidir.
   Bu durumda senin kafana göre; dinlere inanmıyoruz, öyleyse ne diye konuşup tartışıyoruz, kapatalım siteyi uğraşmayalım. 🙂
   Demek ki alem olan ben değilmişim..

   Madem köpekte parazit var, kist yapıyor. Muhammed de bunun için köpek aleyhtarı konuşmuştur. Öyleyse bu bir mucizedir, inanabilirsin elevation. Daha ne diyeyim, mesajından o anlam çıkıyor..

   • elevation dedi ki:

    Yanılıyorsun Pante,

    Ateist olmakla Ateist yobazı olmak farklı şeylerdir. Ateist, Tanrı ve ruhun varlığına inanmayan kişidir. Ateist yobazı ise anti-teisttir. Pragmatik davranır ve dinin iyi yönlerini görmezlikten gelir. Dinin kötülüğünden yakınır, doğru olup olmamasını buna göre değerlendirmeye çabalar.

    Aliamca’nın Kuran’ın değiştiğini ispat etme çabası, Senin İslam Köpekleri kötülüyor benzeri savların, tanrının varlığına dair neyi değiştirir. Bu yokluğunu ispatlamaz. Muhammed köpekler pistir, şöyledir böyledir demişse eğer, bununla hayvan severleri ya da hayvan hakları savunucularını seküler düşünceye mi sürüklemeyi amaçladın? Köpekler Muhammed’inde dediği gibi aynen pislik bir hayvan topluluğudur. Sokaklara, Caddelere, kocaman sıçar, öyle de bırakıp giderler. Hatta zaman zaman kaldırımlara yaptıkları için üstüne basarsınız o dışkıların. Sonra bir ton temizlik, çamaşır suyu vs. ile uğraşıp ayakkabılarınızı dezenfekte etmeye çalışırsınız. İnsanın içgüsünde var köpeğin pislik olduğu gerçeği. Gerçektende öyle zaten. Aynı zamanda yılışık, saldırgan bir hayvan. Kuduz ve benzeri tehlikelere değinmiyorum bile. Bir yığın parazit, virüs, bakteri kaynağıdır bu hayvanlar. Kedilerse tersine genelde temiz olurlar. İkiside etçil takımından olmasına rağmen.

    Aynı şekilde iyi bakılmazsa domuz eti de pistir. Çünkü domuzda pislik bir hayvandır tıpkı köpek gibi. Tek farkla çifttoynaklı bir hayvandır, etçil değil hepçildir. Midesi iki bölmeli, bulduğu her şeyi yiyen, öldürücü nematod ve sestod parazitler bulaştıran bir hayvan. Ama yine de iyi yetiştirildikçe eti yenebilir.

    Bu gericileşmek değil, gerçeği ifşa etmek. Gericileşme gerçeği hasıraltı etme girişimi olarak adlandırılmalı.

   • pante dedi ki:

    Aliamca haklı elevation. Boş konuşmuşsun hep.
    Sen 1925 yapımı eldeki Kur’an’larla, Osman zamanından kaldığı iddia edilen Kur’an’ları
    kıyasladın mı ki değişmediklerini iddia etmektesin?
    Bunların karbon testi falan da yapılmış değil.
    Sen bu kafayla kutsal(!) emanetlerin bile kutsal olduğunu öne sürebilirsin.
    Kur’an, Muhammed’in zamanından itibaren değiştirilmiştir. Yani, bizzat yazarı ile başlamıştır tahrifatlar.
    İlk derlenmesi sırasında da, Osman’ın 2. derlemesi sırasında da değişmiştir.
    Değiştirilmemiş olsa ilk derlemeyi ortadan kaldırırlar mıydı hiç?
    Yemen San’a Kur’an’ındaki tahrifler, kazıntılar ve ur-Kur’an emareleri de dikkate almaya değerdir.

   • elevation dedi ki:

    Peki sen Yemen-Sana Kuran’ı ile Günümüz Kuran’ını bizzat karşılaştırdın mı ki “değişmiştir” diye bir yargı öne sürüyorsun? Yemen-Sana Kuranı 7.yüzyıldan kaldığı için harekeler ve noktalar mevcut değil. Dr. Gerd Puin’de saf olduğu için bu sembolik yani stenografik değişiklikleri Kuran’ın değiştiği şeklinde yorumluyor. Üstte senin yazına koyduğun resimde E20 yazması yani Semerkant Kuran’ına ait bir sayfa. Onda da aynı şekilde harekeler mevcut değil dikkat edersen.

    Osman döneminden kalan Topkapı nüshası Karbon testine tutulmadı diye, Semerkant ve diğer örneklerde mi tutulmamış oluyor. Al iki örnek dışında bir başka örnek vereyim ben sana 7.yüzyıla ait.

    http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/hijazi.html

    [David 26/2003[94]

    TR:491-2007[95]

    Parchment Vertical 50.0 x 43.0 Kufic 20 7+

    20, 43, 60-61, 76-77, 90-93 Yes: 648-691 CE, 95% confidence level. Yes – CIa Syria? Raqqada National Museum of Islamic Art, Tunisia; Museum of Islamic Art, Doha, Qatar; David Collection, Copenhagen and other private collections.]

    Yeri neredeymiş: Raqqada Ulusal İslami Eserler Müzesi Tunus. %95 olasılıkla 648 ve 691 tarihleri arasında tarihlenmiş Karbon testi ile. Buradan sizin kafadan attığınızı, benimse belgelerle konuştuğumu net şekilde görebilirsiniz. Aynı linkte bir yığın örnek daha var, ben bir tanesini ekledim.

    İlk derlemeyi ne Ebu Bekir ne Ömer Ne Osman ne Ali ne de Emevilerin ilk üç halifesi yani Ebu Süfyanın çocukları yakmıştır. İlk Kuran yani Ebu Bekir’in Kuranı I.Mervan, 4. Emevi halifesi tarafından kaldırılmıştır. Nedeni de kendisi tarafından şu sözlerle açıklanır,

    “Bunu yaptım, çünkü onda yazılı olanlar, resmi mushaf’a yazılıp geçirilmiş ve korunmuştur. Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucu kimseler bu resmi mushaf hakkında kuşkuya düşerler.”

    “Onda yazılanlar Resmi Mushafa (Osman kanonik Kuranına) yazılıp geçirilmiş ve korunmuştur” ifadesi sana ne anlatıyor. Devamı da var “Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucu kimseler bu resmi mushaf hakkında kuşkuya düşerler”. Burada Osman’ın Kuranına dair şüphelerin artacağından yakınıyor. Yani Kanonik Kuran’a olan şüpheler doğacağını. Bu değiştiği anlamına gelmez, sadece inançla ilgili bir şüphe. İnsanların kafasında soru işareti kalmaması amacıyla kaldırmış Mervan. Yoksa niçin, “yazılıp geçirilmiş ve korunmuştur” desin. Besbelli daha düzenli hale getirilmiş ama içerik aynı.

 4. elevation dedi ki:

  Sene 2009 bahar-yaz ya da güz ayları tam hatırlamıyorum zamanını. Ankara Sıhhiye’yi bilirsiniz. Sıhhiye köprüsünü geçtikten sonra Ankara Radyosunun bulunduğu yerin hemen karşısındaki hat boyunca elimde Simit Sarayından aldığım poğaça ve simitler ile birlikte Portakal suyu var. O yol boyunca birde park var bilirsiniz muhtelemen. Cumhuriyet parkı adında bir park. Neyse ilerliyorum. O parkta köpekleriyle meşhur bir parktır. Bir tanesi elimdeki yiyecekleri görünce nasıl beni takip ediyor, ama ne havlıyor ne saldırıyor. Ben ilerleyince takip ediyor, durunca o da duruyor ve dilini çıkarıyor. Besbelli ki acıkmış ve uysal bir köpek. Neyse peşimi bıraksın diye bir kaç parça bir şey atıyorum ve kurtuluyorum kendisinden. Aslında zek bir hayvan ama pis, her çeşit parazite ev sahipliği yapıyor kendisi. Echinococcus Granulosus parazitide bunlardan birisi.

  • HuzurBilimde dedi ki:

   Echinococcus Granulosus paraziti besin yoluya geçer.. yani bu mezbahadan da bulaşabilir hayvan dışkısının besine karışmasından da.. köpekler aşılandığı için bu parazit pek etkin değil.. köpekleri ayrırarak pis demek saçmalık. her hayvandan bulaşan bir parazit türü var. hepsini katledelim o zaman. bizim dışımızda bi tür kalmasın.

   bu arada elevation geçmiş olsun allah korumuş seni ölümden dönmüşsün kardeşim. git bi şükür namazı kıl.

   • elevation dedi ki:

    Bu parazit bildiğim kadarıyla köpekleri severken kıllardan tırnak aralarına ve ele bulaşıyor, oradan ellerin yıkanmadan ağza götürülmesiyle yutuluyor ve kana karışıp karaciğer, beyin, akciğer gibi organlarda kist hidatik hastalığına yol açıyor. İnsanlara ya da diğer ara konaklara “yemek” yoluyla bulaşmıyor. Çünkü bu parazitin erişkin hali değil, kistik hali insanda ve koyun, kanguru vs. gibi hayvanlarda görülüyor. Erişkin (Adult) hali parazitin konağı olan köpek bağırsağında görülür. Yani köpeklere yiyecek ile (çiğ koyun eti vs.) bulaşır.

    Bilhassa sokak köpeklerinde yaygındır. Çünkü bakım az olduğundan hastalık salgın gibi yayılabilir.

    Başka hayvanlarda da elbette parazit var. Ama hiç birisi Kist hidatik ve Nörosistiserkozis hastalığı kadar tehlikeli değil. Nörosistiserkozis ise Domuz etinden bulaşan bir parazittir. Taenia Solium adındaki Domuz tenyasının larval şekli hem domuzlarda hem insanlarda görülebiliyor. İnsanda görüldüğünde bu adı alıyor. Tehlikesinin sebebi, ağırlıklı olarak Beyinde oluşturduğu kistlerle tutulum gerçekleştirmesi. Felç, Körlük, Ölüm gibi sonuçlara yol açabilir.

    Aşağıda bir antihelmintik ilaç olan Albendazol’un prospektüsünden alınma Kürler var. Kist hidatik ile Nörosistiserkozis diğer parazitlerden ayrı tutulmuş. (Mesela Sığırdan geçen Taenia Saginata ya da insan dışkısıyla bulaşan -insan dışkı gübreleri, kanalizasyon ve içme şebelerinin karışması vs. nedeniyle- ortaya çıkan Ascaris Lumbricoides gibi)

    http://www.ilacabak.com/etkengoster.php?Id=P02CA03

    Musevilik ve İslam döneminin sağlam inanç sistemleridir. Ama yine de Tanrıdan gelme değildirler. Çünkü Maddenin ötesinde tanrı diye bir şey yoktur.

   • agnostic dedi ki:

    evet balıkta daha tehlikeli parazitler var o halde balıkları yemeyelim. hepsiniin katli vaciptir

 5. ademrehimov dedi ki:

  Ben kuranı bir kenara atıpta hadislere uysaydım şaka yapmıyorum şu anda İnterpol tarafından aranıyor olurdum

  • agnostic dedi ki:

   hadisler kulakdan kulağa gelen söyletiler dahi olsa sonuç olarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz
   islam çok güvenilir tarihi kaynakları olmadığı için bu millet islamı hak din sanıyor. halbuki tarihi kaynakların büyük bir kısmı arap alimlere dayanıyor. kuranı kerimin değiştirilip değiştirilmediği konusu ise tam bir muamma. bundan bir kaç yıl önceye kadar olan tarihi kaynakların doğruluğu bile tartışılırken. kuran gibi bir mitolojik kitabın doğruluğu sorgulanmalı.ve üzerinde tartışılmalı

   tarihin bana göre(özelikle islam ve osamanlı tarihi) büyük bir kısmı atmasyonlara dayalı

 6. Köpek Gezdirme dedi ki:

  Merhaba,
  Bu yazınızdaki bilgilerden alıntılar yaparak bloğumda yayınlamama izin verir misiniz?
  Teşekkürler

 7. Zovarda dedi ki:

  Arkadaşlar, mikrobiyoloji ödevimi yaparken sitenize tevafuk ettim. Çok istifadeye medar şeyler yazmışınız.
  Yalnız bana göre tam bir araştırma yapmadığınızdan sıkıntı var. Ya da nereye bakacağınızı bilememişiniz.
  Zaman buldukça yazacağım. Yakında sınavım var.
  1) Öncelikle bir sözün kimin söylediğine, kime söylediğine, hangi durum ve hangi zamanda söylediğine, hangi şartlarda söylediğine bakmak lazım. Yoksa Hz. Peygamber’in sözleri yanlış anlaşılabilir.
  2) Bir meselede hangi fiiliyatın daha ehven olduğuna bakmak lazımdır.
  3) Bahsettiğiniz gibi hadisler Hz. Peygamber zamanında tutulmuyordu değil. Peygamber Efendimiz’in ihtiyaçlarını karşıladığı Sufa adında bir meclis bulunuyordu. Bunların işi gücü hadis ezberi idi. Ebu Hureyre de bu mecliste idi. Peygamber’in has duasına mazhar olmuştu ve 1 milyon hadisi hafızasında tuttuğu söylenir. Hz. Aişe en çok hadis nakleden 3. kişidir. Hadisler ananeli nakledilir. Yani filan filandan nakil ile diye her hadisin başında nakledilir. Anane sıhhate bir delildir. Dini meseleler de sadece namaz kılma değildir. Hadisle izah edilen çok mesele var. Evet Kur’anda herşey var, ama peygambersiz bunları çıkartacak kafa, ruh, kalp, ilim, niyet, istikamet bizde yok. Çok manalar içeren esrarlı ve çok hakaik içeren bir kitap, onu ders verecek bir muallim olmazsa olmaz. Yoksa Milli Eğitim şu 3-5 mesele ancak içeren ders kitaplarını dağıtırdı da öğretmenliği kaldırırdı. Kur’an’ın en birinci tefsircisi Hz. Peygamber, yani hadisleridir.

 8. Uğur dedi ki:

  Nedense sadece sevimli köpekleri koyuyorsunuz?

  http://www.forum.bbs.tr/hayvan-resimleri/7902-vahsi-kopek-resimleri.html

  • Sebnem Inemek dedi ki:

   köpekler özel olarak yirtici yetistirilmedigi ya da kuduz olmadigi sürece kimseye saldirmaz. haa tabi bir de acliktan saldirir ki, sokaklardaki zavalli köpeklerin acligi bizim sorumlulugumuzdur. paylastiginiz linkteki köpekler de sevimsiz degil bence, siz de dislerinizi gösterip hirlarsaniz onlardan daha da itici gözükebilirsiniz…

   • agnostic dedi ki:

    evet bahsediğn gibi yetiştirme ile alakalı mesala benim köpeğim yatarken üzerine basın geçin sesini çıkarmaz 😀

 9. hatice dedi ki:

  köpeğe de can veren ALLAH yarattı neden öldürülmesini emretsin ki inanmıyorum .Allah’ın verdiği canı kulun alması bence affedilmez bir günahtır. Bu her canlı hayvan veya insan için geçerlidir lütfen hayvanlara eziyet etmeyin öldürmeyin demez miyiz yaratandan ötürü seviyorum her canlıyı seviniz yardım ediniz aciz hane fikrim.

 10. Doğada köpek kadar ve köpekden daha zeki pek cok hayvan vardır, örnek: şempanze, karga vs.
  Hiçbir hayvan türü insan ile köpekler gibi iletişim kurmaz. Köpekler ilk yıllarından beri hep insanların yanında veya çevrelerinde yaşamışlardır. sokaklarda köpekler olmasının sebebide budur, bizim yakınımızda olmak onlara yiyecek kaynağı sağlamaktadır. Doğal seleksiyon ile, köpeklerin kurtlardan nasıl evrimleştiğini aşağıdaki linkden izleyebilirsiniz, bu tezi ispatlamak için vahşi tilki seleksiyona tabi tutulmuş ve aynı sonuç alınmıştır. Bu videoda bunuda göreceksiniz.

 11. murat dedi ki:

  ben bir sağlık çalışanı olarak şunu söylemek istiyorum ; her yıl yüzlerce hatta binlerce kişi köpeklerden bulaşan kist hidatik ameliyatı olmaktadır . ve çok ciddi komplikasyonlarıda mevcuttur bu da yetmez gibi daha insanlara bulaştırdıkları onlarca parazit vardır. zaten dikkat ederseniz hadis rivayetlerinde yırtıcı köpeklerden( yani başıboş sahipsiz ve saldırgan köpeklerden) bahsedilmiştir. (islam=hikmet ve akıl)

 12. kerulen dedi ki:

  şu an sokak köpeği olarak karşımıza çıkan köpeklerin çoğu çoban köpeği soyundan , yani binlerce yıl sürülerimizi beklemiş , bizim için çalışmış hayvanların soyundan geliyorlar .
  köyler boşaldıkça hayvancılık azaldıkça vefakar sadık köpeklerimiz sokağa düşüyor ..
  başıboş ve sahipsiz denen köpekleri yüzüstü bırakan bizleriz , şimdi parazit var diye canlarını da alalım nasıl olsa dünyada hersey insan için var öyle değil mi ?

  • nihan dedi ki:

   kopek sadik dosttur candir. Allah`in yarattigi insana sunulmus binlerce lutuflardan sadece biridir. kopegi salginlastiran o sekilde egiten kopek kadar beyni olmayan bir takim insanlardir.Gerektigi gibi bakildiginda sana sadece sevgisini veren insan sifatinda gezen ama insanliktan yoksun bir cok insandan daha faydali daha dosttur.
   Mesela Labrador isimli kopekler egitildiklerinde gorme engelli bir insanin tum ihtiyaclarini karsilamasina yardim eden o kisinin gozu, eli. ayagi olan en akilli kopeklerdendir. sahipleri vefat ettiginde yemeden icmeden kesilip intihar eden kopekler mevcuttur
   . Bir kopegin tek istedigi sevgidir. Ne cocuklara tecavuz eder, ne karsisini dover,ne kumar oynar, ne riya bilir, ne yalan, soyler ne calar,” nede insanlari katledip kafa kesip” vs. vs. top oynar.
   Ben aklim,mantigim cercevesinde koru korune inanmak yerine kendi anladigim dilde okudugum Kuranin isigini ve o isikla Peygamberimizin Kurani yorumlama seklini baz alirim. Aklim, beynim, vicdanim yolu sevgiden merhametten gecmeyen hic bir soylemi kabul etmez,
   ,Bence ilk once Kuran in tum emirlerini yerine getirelim, INSAN olmayi ogrenelim varsin tek gunahimiz kopek beslemek olsun.

 13. Mcag dedi ki:

  İslam’da bırakın köpeklerle ilgili olanı,düşmanlık adına hiç bir şey yoktur.Sizin cümle cümle söküp aldığınız ayetlerin başını sonunu gerekirse tesfirini okursanız hiç bir şekilde sorun olmadığını ön yargılarınızdan kaynaklandığını göreceksiniz.
  Ayrıca Kuran’da yazmayan Kuran’la çelişkiye düşen bir ton yanlış hadis dolaşmaktadır.Evde köpek besleme ile ilgili hadisin doğruluğunu tartışır hale geldik bir şekilde doğrusunu öğrenmeye çalışıyoruz.Dinin yozlaşmasına sebep veren en önemli faktör uydurma hadislerdir.
  Bilimci,çağdaş,ufku açık arkadaşlarım Kuran’da bilime ters hiç bir şey olamaz.

  Son olarak İslam’da köpek düşmanlığı yok fakat bu yazıyı yazan kişinin İslam düşmanı olduğu muhtemeldir.

  • tunba dedi ki:

   Kuranda bilimle çatışmayan bir tane bir şey yok be kardeşim. her cümlesi hem bilimle hem medeni seviyemizle hem de yaşam biçimlerimizle çatışır. hatta kuran ayetleri kendi kendileri ile bile çatışır ve bir çok yerde çelişkiye düşer. hatta bak sana bilimle ve bilgi ile tamamen zıt, o zamanın kısıtlı bilgisi ile yazılmış bir AYET göstereyim de azıcık ezberin bozulsun: Araf suresi ayet 176 “Ve eğer dileseydik onu o âyetlerle yüceltirdik, fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu, âyetlerimizi inkâr eden kavmin misalidir”. Bak bu ayet bunu da inkar edemezsin değilmi? bu ayette Allah güya ne yaparsan yap tutsan da bıraksan da köpeğin soluyup duracağını söylüyor ve hayvanın solumasının nedeni hakkında bilgiye sahip değil. Eğer bu ayet gerçekten Allah tarafından gönderilmiş olsaydı kendi yarattığı canlının neden soluduğunu biliyor olurdu değilmi ve böyle bir şey yazmazdı. Ama o dönemin bir arap önderi yazdığı için tabiki köpeğin BİLİMSEL olarak neden solumak zorunda olduğunu bilmiyordu. Çünkü güzel kardeşim köpeklerde ter bezleri olmadığı için dilleri ile ter atarlar. Kuranda hayvanı aşağılamak için örnek olarak geçen ve nedeni bilinmediği için aşağılanan bu soluma olayının aslı ter atma davranışıdır. İşte bu ayetin kastettiği soluma davranışını yorumlama ifadeleri ile BİLİMSEL bulgular çatır çatır ÇATIŞIR. Al sana örnek.

 14. agnostic dedi ki:

  köpeklerden parazit bulaştığı doğrudur. fakat bu hayvanların sadece 1-2 doz parazit iğnesi ile giderile bilir.fakat yinede çok düşü de olsa parazit bulaştırma bir ihtimal vardır bu ihtimali gidermek için haftada bir banyo yaptırmak gerekir. aslında en sağlıklısı köpeği evde beslemektir bu sayede dışarıdan alınacak parazitlere karşı korumuş olur. köpeğe pismemiş et verilmemeli ve çöp karıştırmasına izin verilmemeli.

  sokak köpekleri tekrar topluma kazandırılabilir. yeniden evde bakılabilir avcılı ve çobancılık yapabilirler. eğer herkes sokaktan bir köpek alıp baksa.sokaklar daha temiz ve güvenli olur.

  bu arada köpek islamın köpek düşmanı olduğu doğrudur. bulaşıcı bir hastalık nedeni ile köpek öldürmek binlerce yıl önceki hayat şartlarına bakılara belki haklı görüne bilir. fakat şu anda mecbur olumadıkca bu tür uygulanmalar yapılmamalı.

  köpekler sadece ihtiyaç olarak beslenilmemeli, onlar duygusal hayvanlar sevgi isterler bulundukları doğal ortamları bozduğumuz için avcılık yapamıyorlar ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. artık onlara kol kanat gerecek birileri varsa onlar bizleriz

  lütfen bilerce yıl önce yazılmış(dini kitaplar) ve söyletileri doğru olup olmadığını sorgulayın.

  burdan köpek beslemeye karşı olan insanlara sesleniyorum:

  SİZ HİÇ AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERE OLAN BİR KÖPEĞİ GÖRDÜNÜZ MÜ?
  PEKİ SİZ HİÇ BİR SOKAK KÖPEĞNİN SERSERİLER TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ NE ŞAHİT OLDUNUZ MU ? YADA TAŞLANDIĞI NI ?

  • bilal dedi ki:

   Sn.Agnostic,

   islam=cahilik ve akılsızlık ‘’ diyorsunuz !

   1-Bence bu tür iddiayı yapan ancak islamı bilmeyen cahil ve akılsız kimseler olabilir. Siz islamı bilmediğiniz için böyle diyorsunuz.Çünkü, ‘’الانسان عدو لما يجهله ‘’ el insanu adüvvün lima yechelühü ‘’İnsan cahil olduğu ve bilmediği şeyin düşmanıdır.’’ İşte bu nedenle,hakkında cahil olduğunuz islam için bu tür saçma sapan iddialarda bulunmuşsunuz.Bu da islam hakkında ne kadar bilgisiz olduğunuzun açıkça göstergesidir.

   2- Yüce Allah’ın yaratıklarından olan ‘’ köpeklerle‘’ ilgili rivayetlerin (söylentilerin) tümü de uydurma ve yalandır.hz.peygamberin böyle bir uygulaması asla olmamıştır.Zira köpeklerle ilgili rivayetler (söylentiler) tutarsız ve birbiriyle çelişmektedirler.Şayet hz.peygamberin köpeklerle ilgili böyle tutarsız ve birbiriyle çelişkili emir veya uygulaması olsaydı,elbette herkesin itirazına maruz kalırdı,ama böyle bir şey asla olmamıştır.

   3-Bu rivayetlerin birbiriyle çelişkili ve tutarsız olduklarına dair daha önce yukarıda yazmış olduğum bir yazı mevcuttur.İsteyen arkadaşlar tekrar gözden geçirebilirler. Ayrıca bu tutarsız ve çelişkili rivayetlere bakan her sağduyulu insan köpeklerin öldürülmesiyle ilgili bu tür rivayetlerin (söylentilerin) hz. peygambere ait olmadığını ve bunların uydurma söylentiler olduğunu anlayacaktır. !!!

   Herkese saygılar.

  • murat dedi ki:

   eğer sende beyin olsaydı şunu fark ederdin: türkiyede milyonlarca köpek var bu köpeklerin her yıl yakalanıp aşılanmasının masrafının ne kadar büyük olduğunu ekonmi üzerinide ki yükünü.. ve vahşi doğa da ki köpek sayısının çok az olduğunu buna kıyasla kent merkezlerinde ki köpekelrin sayısının ise çok aşırı fazla olduğunu bunun da doğal bir durum olmadınğını…ama ner nerde bunu anlayacak beyin…ama biz yine yazalım olur da bozuk saatin doğruyu gösterdiği vakte denk getirilir..

   • tunba dedi ki:

    murat bey sokak köpekleri ve bunların çoğalması ve şehirlerde yaşamak zorunda kalması tamamen insanların hatasıdır. doğaya yapılan yanlış müdahalelerin suçlusunun zaten bunun mağduru olan köpekler olarak görülmesi yanlıştır. yaklaşımın hatalı. bak bu gün kene problemi var ve bu kene yavruları kuşlar tarafından etrafa taşınıyor. Ne yani kuşları da ortadan kaldırmalı mıyız? biri sana zekasız deyince tahrik olup ona göre yorum yapmaya çalışmamalısın. bu seni doğru bakış açısından uzaklaştırır

 15. ramazan dedi ki:

  isteyen besler istyen beslemez köpekler insanlara dostkuk etsin diye yaratılmıs

 16. alpacino dedi ki:

  arkadaşlar her halukarda biliyoruz ki tanrı yani rabdan başka elci yollayıp ayet yazdıran yani ilah lık taslayan bir yani kendisinden başka bir rab olmadıhını üslenen ve kainatın tamamını sahiplenen bir allahın olmadıhı herkeze bildirilmiştir acıktadır devalarca insanlar a haber verilmiştir sanırım dehilmi

 17. murat kalsin dedi ki:

  ben sağlık çalışanıyım ve şunu gördüm ki her gün yaklaşık onlarca bazen de yüzlerce insan köpeklerden bulaşan hastalık yüxzünden amelyat oluyor (bakın: kist hidatik araştırın) sadece bu mu birde ameliyat gerektirmeye ama yüksek ilaç masrafı gerektiren onlarca parazit bulaştırıyorlar el hasıl köpek beslemk mecburiyet gerktirmedikçe( av köpeği bekçi köpeği gibi) çok gereksiz ve yanlıştır köpeklerin yeri vahşi doğadır ve orada kalmalılar kent merkezlerine yaklaşmmamalılar..zaten vahşi doğada ki köpek sayısı oldukça azdır bu yüzden hastalık bulaştırma riski düşüktür ama kent merkezlerinde sayıları yüksek olduğu için( gıda artıkları ve çöplerle beslenme ve bir de rakiplerinin olmaması) hastalık riski de yüksliyor

  • Serdar Özkan dedi ki:

   35 yaşındayım ömrüm köpeklerle geçti, 10 yıldır da evimde besliyorum. Her gece yanımda yatar.
   Ömrü hayatımda dişçi hariç doktora gitmedim yalancı -edit- seni.

   • murat dedi ki:

    sedat efendi iftira atmadan önce bir araştırmayı dene istersen ( kist hidatik internette araştır bakalım) insan sağlığına besi hayvancılığına ve ülke ekonomilerine verdiği zarara..

 18. hak yolu dedi ki:

  Bu site kafirlerle dolmuş, sadece bir elin parmağını dahi geçmeyecek sayıda kişi haricinde herkes hadis-i şerif’leri inkar ederek dünyevi-batıl inançlara saplanmış ve kâfir olmuştur. Bir kardeşim eleştiride tipik cahil müslüman yazmış, böyle bir müslümanlık yok, olamaz da zaten. Ya tam inanıp müslüman olursun ya da inkar edip küfre saplanır kâfir olursun!!!

 19. Süleyman dedi ki:

  Köpeklerin bazıları tehlikeli ağzında salya akan köpekler genellikle insanı öldüren hayvanlardır eğer zincirle köpeği bağlayan adam veya kadının köpegi havlıyorsa tehlikelidir salyası akan köpek ve zincirini kıracakmıs gibi havlayan köpek sahibi kötüyse veya dalgacı bir tipse köpek saldırgan olabilir. Köpekler genelde kuduzsa veya insanı kaygilandiriyorsa öldürülmelidir. Eğer insana ısırırsa köpek polis tarafından ani bir şekilde öldürülmelidir. Köpeğe güven olmaz insan köpekten hızlı koşsa hiçbir köpek yakalayamazdı.

 20. Dadaş dedi ki:

  Burada yazdığınız yalanlara kendinizde inanacak kadar akıldan mahrumsanız sizle tartışmaya gerek yok,
  Ama şunu bilin ki Efendimiz bırakın köpekleri öldürtmeyi onları boğuşturmayı bile men etmiştir. Eğer köepkleri öldürün diye emretseydi inanın sizlerde çoktan ölmüş olurdunuz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s