SULTAN GALİYEV ve MUSTAFA SUPHİ

mustafTURAN SOSYALİZMİ

Sultan Galiyev – Ekim devriminin 4 büyük önderinden biriydi.
Lenin’den, Stalin’den, Troçki’den sıkça sözedilir ama Galiyev’den kasıtlı olarak bahsedilmez.
Sebebi Stalin tarafından kurşuna dizdirilmiş olması ve devrimden sonra izlenen siyaseti doğru bulmamasıdır.İdeali Türk ve Müslüman dünyasına özel bir sosyalizm kurmak ve Doğu Enternasyonali’ni oluşturmaktı. Kimileri bunu “Turan Sosyalizmi” olarak isimlendirdi.
Mustafa Suphi de Türkçü düşüncelerle yoğrulmuş bir devrimciydi. Galiyev’in sekreterliğini yapıyordu.
I920 yılının Eylül ayı içinde Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü kentinde bir Doğu Halkları kurultayını Moskova desteği ile gerçekleştiriyordu. Batı emperyalizmine karşı bütün doğu halklarını Türkistan sosyalizmi ve Doğu Enternasyonalizmi çatısı altında biraraya getirmeyi hedefleyen Birinci Bakü kurultayı hem Rusya’da hem de savaş sonrasında bütün dünyada önemli etkiler yaratmıştı. Komüntern’e Mustafa Suphi ve Enver Paşa da katılmış, aralarında büyük çekişme yaşanmıştı. Suphi ve taraftarları Enver Paşa’yı bir emperyalist olarak görüyor ve savaş suçlusu sayıyordu. 1912 İttihat ve Terakki Partisinin kongresinden itibaren zaten aralarında bir husumet vardı ve Suphi Enver Paşa tarafından sürgün edilmişti. Suphi’ler Enver Paşa’yı “Komüntern’e değil Halk mahkemesine!” sloganlarıyla protesto etmişti.
Galiyev’in yönetimindeki KUTV (Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi) Eylül 1921’de açıldı ve 1924’e kadar açık kaldı. Bu süre içinde de dünyanın her yerinden devrimciler burada eğitim gördü. Japonya’dan Sen Katayama, Endonezyalı Tan Malaka, Çin’den Liu Şao-Şi, Vietnam’dan Ho-Şi Minh bu üniversitede eğitim görmüşlerdi. Burada ders veren devrimcilerin çoğunluğu Galiyevciydi.
Galiyev’den etkilenen ve benzer bir çizgi izleyen politikacılar da vardı. Yugoslavya’dan Tito, Macaristan’dan İmre Nagy, Çekoslovak Aleksandr Dubçek, Cezayir’den Ahmet Bin Bella, Libya’dan Muammer Kaddafi ve Peru’dan Jose Carlos Mariategui bunlar arasındadır. Bunların ortak yönü ise kurtuluş savaşçısı, anti-emperyalist ve ulusal sol anlayışı benimsemiş olmalarıdır.
Birleşik Türkistan sosyalizmi konusunda Galiyev, Vahidov ve Mustafa Suphi üçlü sacayağı oluşturmaktaydı. Mustafa Suphi ve Vahidov’un öldürülmesiyle Galiyev yalnız kalmıştı.
Mustafa Suphi ve arkadaşları Anadolu’ya geldiklerinde İttihatçıların halkı kışkırtmasıyla yaşanan galeyanlardan dolayı geri döndürülürken koyu İttihatçı Yahya kahya ve adamları tarafından 28 Ocak 1921 gecesi Karadeniz’de katledildiler.
Lenin’in ölümünden sonra Sultan Galiyev ile Stalin arasındaki çekişme büyümüştü. Galiyev’in Troçki ile birlikteliği Stalin’in gözünü korkuttuğundan Troçki’yi sürgüne Galiyev’i hapse attırmıştı. Troçki yurt dışında, Galiyev ise hapishanedeyken KGB suikasti ile öldürüldü.
Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığını ilke edinmiş sol sapkın çevreler, aynı yola baş koymuş iki devrimciden Mustafa Suphi’yi anarlar ama aynı ayın aynı günü öldürülmüş, yıldönümleri aynı olan Galiyev’i ağızlarına almazlar. Çünkü Mustafa Suphi vasıtasıyla Atatürk’e iftira edebilecek, çamur atabileceklerdir. Galiyev’i konuşurlarsa bundan Atatürk değil, Stalin olumsuz etkileneceğinden sanki tarihte böyle biri yokmuş gibi görmezden gelirler. Mustafa Suphi ve arkadaşları olsun, Galiyev ve yoldaşları olsun bugün katı bir şekilde eleştirilen ve sosyalist olarak değil faşist gibi görülen Türk Solu çizgisindeki devrimcilerdi. Ya da bugün solda Galiyev’in Mustafa Suphi’lerin çizgisinde hangi solun olduğunu incelediğimizde karşımıza Kürtler hakkındaki ırkçı düşünceleriyle eleştirdiğimiz “Türk Solu” çıkar. Eğer bugün aynı fikirleriyle yaşıyor olsalardı herhalde solun uç kesimlerince solcu-sosyalist olarak kabul edilmezlerdi.

Gerçekler acıdır ama birilerinin “KRAL ÇIPLAK!” diye bağırması ve örtüyü kaldırması gerekir.
KAPILMAYIN, KANMAYIN. AYRINTILI OLARAK İNCELEYİN ARAŞTIRIN. GÖRECEKSİNİZ Kİ GERÇEKLER BAMBAŞKADIR.

Sultan Galiyev’i katledilişinin 73. Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını katledilişinin 92. yılında saygıyla anıyoruz.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Politika içinde yayınlandı ve , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

10 Responses to SULTAN GALİYEV ve MUSTAFA SUPHİ

 1. exhorder dedi ki:

  Mustafa Suphi’yi öldürenlerin Kemalistler olduğunu da yazsaydın. Diğer zevatın gebermesi iyi oldu, Stalin’in eline sağlık. Şayet, sovyet topraklarında turancılık yapacak kişi anasının karnından doğmamıştır henüz. Turancılığa meraklıysanız, gidin Atsızcılar grubuna felan üye olun. MHP’ye oy verin, ne işiniz var sizin solculukla komünizmle.

  • pante dedi ki:

   Galiyev neyse Mustafa Suphi’de, Ethem Nejat da odur. Onlar da Turancı sosyalistti.
   Ben sizin gibi sapkın, ön yargılı, saplantılı mıyım ki “Atatürk öldürttü” iftirasında bulunayım?!!
   Konu hakkındaki yazıları tam oku, Meclis tutanaklarını incele, mantığını ortaya koy ve düşün: “Neden öldürtmüş olabilirler ki?” diye.
   Belki o zaman kafan basar. Yine de basmıyorsa aynen devam et, çünkü iflah olmaz oportünistsin denektir. 🙂
   Ayrıca “Gidin MHP’ye, Atsızcılara” diye bana gönderme yapma. Türkçü Turancı sosyalist olan ben değilim, Mustafa Suphi’ler.

   • exhorder dedi ki:

    ilk olarak Sosyalizmde din yoktur. ama galiyev fazlasıyla müslümandır.
    ikinci olarak Sosyalizmde ırkçılıkta yoktur.
    haliyle Galiyev ya da benzerleri sosyalist değildir. nasyonal sosyalist olabilir, bu da hitler’in ideolojisidir.
    mustafa suphi ise TKP’nin kurucusudur. türkçü ya da turancı felan değildir. o dönem ne gerektiyse onu yapmıştır. turancılar yani ittihatçı ya da onun daha radikal hali olan kemalistler tarafından öldürülmüştür. jöntürklerle kemalistler arasında fark yoktur. kemalistler, jöntürk akımından yetişmiştir.

   • pante dedi ki:

    Exhorder, bilgin olmadan fikir yürütüyorsun.
    Sultan Galiyev materyalisttir. Sapına kadar da bolşeviktir.
    Müslüman halklara bildirilerinde ateist olduğunu açıkça belirtmiş ama onların inançlarına dinlerina, kutsallarına
    dokunulmayacağı teminatını vermiştir.

    Mustafa Suphi TKP’yi kendi başına kurmamıştır ki. Galiyev’in de bunda büyük payı vardır.
    Ayrıca TKP kurucuları 3 eğilimden oluşmuştur. Türkçü sosyalistler, İttihatçılar ve Sovyetçiler.
    Mustafa Suphi de Türkçü sosyalistlerdendir. Konuşmalarında da bu açıkça görülür.
    Mustafa Suphi yapısındaki insanları bugün faşist diye niteleyenler Mustafa Suphi’ye, Ethem Nejat’a baksınlar önce.
    Ethem Nejat TKP’nin genel sekreteridir ve koyu bir Türkçü Turancıdır.
    http://www.dr.com.tr/Kitap/Turanci-Sosyalist-Ethem-Nejat/Yunus-Yilmaz/Arastirma-Tarih/Biyografi/Biyografi-Oto-biyografi/urunno=0000000424253
    Kemalistler İttihatçıların daha radikali ifaden de bayağı komik olmuş. CHP için MHP’nin daha radikali demeye benzemiş.

   • exhorder dedi ki:

    Müslüman kültürüne bulanmış Türk-İslam sentezi gibi bir şeyle ilişkili kişi, istediği kadar ateist olduğunu iddia etsin, ateist değildir. Buna Türkiye’de ki ateistlerde de rastlamak mümkün. Özellikle zamanında ateistforum tartışmalarında, benim gibi olan yani mürted olmayan kafir ateistler ile (müslümanlık terk olmayan), mürted ateistler arasında ciddi tartışmalar yaşanıyordu. Ben Türk’te olmayan ve seküler bilince sahip yetişmiş bir ateistim. Bu nedenle Modernite düşmanı olan İslamcıları ve diğer Muhafazakarları tehlike olarak görmem, sadece dine eleştirel yaklaşım sergilerim. Oysa ulusalcı-mürted ateistlerin ezici çoğunluğu faşisttir ve Türk milliyetçiliği ile yoğrulmuştur bunların düşünceleri. İslama karşı, demokratik laiklik yerine (fransız laisizmi), faşizmin laiklik fetişizmini, ulusalcılığını ve benzeri aşırı sağcı eğilimleri savunurlar.

   • pante dedi ki:

    Öyle görüyorsan bu durumda çifte standart içinde olmayacak, Mustafa Suphi’yi, Ethem Nejat’ı da ateist saymayacaksın.
    Çünkü onlar da müslüman kültüre sahipler.
    Ama çok yanlış düşünüyorsun.
    Sosyalizm için ateistlik şart değil. Kaldı ki sen müslüman kültüre sahip ateistliği bile reddediyorsun.
    Halbuki Lenin’i incelersen bırakalım inancı olanları, din adamlarının bile Komünist Parti’de yer almalarında bir sakınca
    olmadığını söyler, yeter ki der partide dini düşünceleri yaymaya çalışmasın.
    http://www.kurtuluscephesi.com/lenin/din2tr.html

   • exhorder dedi ki:

    Lenin’in o yazısı, 1905 sonlarına ait. O dönem Rus sosyal demokrasisi, otokrasiye ve çarlığa karşı demokratik devrim peşindeydi. Haliyle demokratik devrimde parti programının böyle olması doğal. Ama 1917 şubat’ında otokrasi yıkıldığından sosyalist devrim benimsenmiş ve partide dine karşı propaganda yapılmıştır.

 2. ali dedi ki:

  exhorder devrimi senin düşündüğün fikirlerle devrimi kimle yapacaksın ?

 3. Geri bildirim: TARİH : SULTAN GALİYEV ve MUSTAFA SUPHİ | Derin Strateji

 4. babeuf dedi ki:

  exhorder burada doğru söylemiş ama işte kendi çizgisnde küçük burjuva milliyetçisi galiyevleri savunamamış bile bunlar senin kardeşlerin, ruh ikizlerin tutarlı ol da bari savun.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s