Tag Archives: lenin

KİŞİLİK KÜLTLERİ

ATA KÜLTÜ – LİDER KÜLTÜ Kült, Fransızca kökenli bir sözcük olup din anlamına gelen culte kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Kelimenin asıl kökeni ise  tapınma karşılığına gelen Latince cultus sözcüğüdür. Köken anlamı din ve tapınma olsa da sosyolojide tapınma derecesinde aşırı saygı … Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | 7 Yorum

SULTAN GALİYEV ve MUSTAFA SUPHİ’NİN İDEALİ

BİRLEŞİK SOSYALİST TÜRKİSTAN “..,Camileri, minberleri, inanç, örf ve adetleri Rusya Çarları ve zorbaları tarafından hiçe sayılıp ayak altında ezilen sizler, Rusya Müslümanları, Volga boylarının ve Kırım’ın Tatarları, Sibirya ve Türkistan’ın Kırgızları ve Sartları, Kafkaslar ötesi Türkler ve Tatarları, Kafkasların Çeçenleri … Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

ULUSAL GURUR ve SOSYALİSTLİK

Aşağıdaki yazıyı forumlara astım ve değerlendirilmesini istedim. “Ulusal gurur duygusu” bize, biz bilinçli Büyük Türk emekçilerine yabancı bir duygu mudur? Elbette ki değildir! Biz, ulusumuzu, dilimizi, kültürümüzü ve yurdumuzu severiz; biz, yurdumuzun emekçi yığınlarını (yani yurdumuz nüfusunun onda-dokuzunu) demokratik ve … Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 27 Yorum

SOVYETLER BİRLİĞİ NEDEN YIKILDI?

Yaklaşık 70 yıllık bir sosyalizmin çöküş nedenlerinin sol içinde yeterince tartışılmadığı ve bundan dersler çıkarılmadığı açıkça görülüyor. Yıkılmadan önce kimi sol gruplarca sosyal emperyalist ve sosyal faşist, kimi sol gruplarca revizyonist olarak eleştiriliyordu. Kimisi geri dönüşün yaşandığını, kimisi ise karşı … Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 44 Yorum

YURTSEVERLİK, MİLLİYETÇİLİK, ENTERNASYONALLİK

Son dönemlerde yurtseverlikle milliyetçiliği özdeşleştirmeye gayret gösteren, ulusalcılığı faşistliğe indirgemeye kalkışan bir çarpık anlayışla sık sık karşılaşmaktayız. Bazı sol geçinen kesimlerde yurtseverliğin dışlandığını görüyoruz. Bunlar enternasyonalizmin yurtseverliği reddettiğini iddia ediliyorlar. Önceleri bireysel olarak görünen bu düşünce şimdi bazı sol fraksiyonların … Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | 1 Yorum