Tag Archives: islam

EVRİM İNANÇLI İSLAM ALİMLERİ

Evrim Nedir? Kısaca evrimi, varlıkların ve olayların süreç içinde gelişimi ve değişimi olarak tanımlıyabiliriz. Zaman içinde şartların etkisiyle  gelişimin neticesinde niteliksel ve niceliksel olarak değişimler ortaya çıkar. Bir maddenin, bir varlığın, bir olayın ilk durumu ile son durumu arasındaki gelişim … Okumaya devam et

Felsefe içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 23 Yorum

İSLAM’DA HAC

Hac denince Kabe ziyareti akla gelir ama dinlerin çoğunda hac ritüeli mevcuttur. İslam’dan önce de birçok dinde hac vardı.Farklı isimlerde ifade edilmesine rağmen tüm inançlarda kutsal kişiler, kutsallaştırılmış yer ve nesneler vardır. Bu nesneler taşlardan, ağaçlardan, su kaynaklarından, dağ, mağara … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 8 Yorum

İSLAM VE KÖLECİLİK

Bilindiği gibi Muhammed’in yaşadığı dönemde bölgede köleci toplum düzeni vardı. Özellikle savaşlarda ele geçirilen esirler köle ve cariye yapılıyor ya da köle pazarlarında satılıyordu. Bu köle ve cariyeler hizmetkar olarak ev işlerinde ya da tarlalarda çalıştırılıyordu. İslam egemen olduğunda da … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 21 Yorum

PUTPEREST İBADETLERİ

PAGAN ADET VE İBADETLERİ Putperestlik, Farsça kökenli bir sözcük olan “put” sözcüğünden türemiştir. TDK’ye göre put sözcüğünün tanımı şöyledir: “Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş.” Buradan yola çıkarak putperestlik tanımını: … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , , , , ile etiketlendi | 11 Yorum