Tag Archives: islam

İSLAM’DA KADIN SÜNNETİ

Yoğun olarak Orta Afrika ülkelerinde uygulanan klitoris kesimidir. Mısır, Arabistan, Irak ve Endonezya’da yaşayan Müslümanların önemli bir kesimince halen uygulanmaktadır. Kadın sünneti, BM tarafından “genetik sakatlama” olarak nitelendirilmiştir. Buna rağmen İslam uleması tarafından İslam’da yeri olmadığı açıklaması yapılmamıştır. Bunun nedeni kadın … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 30 Yorum

DİĞER DİNLERDE NAMAZ

Kur’an’da secde ve ruku vardır ama namaz yoktur. Namaz Farsça bir kelimedir ve Kur’an’daki karşılığının salat olduğu öne sürülür. Ancak salat ve türevleri olan sallu, salli kelimelerinin kimi ayetlerde namaz olması mümkün değildir. Bu çelişkiyi İslamcılar “Her salat kelimesi namaz … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 28 Yorum

İSLAM KUTUPLARA GİREMİYOR

İSLAM KUTUPLARA GİREMİYOR Nedeni malum! Çünkü Kur’an’ın yazarı kutupları bilmiyordu. Sabiler’den, Zerdüştlerden, İslam öncesi putperest Araplardan aldığı güneşe göre ayarlanmış namaz vakitleri kutuplara uymuyor. O yüzden milyonlarca insanın yaşadığı Kuzey Avrupa ülkelerinde İslam tutmuyor. Bölge halkından kimse müslüman değil. Dışardan … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 203 Yorum

TÜRKİYE'YE ŞERİAT GELİR Mİ?

İktidara geldiğinden bu yana halkın laik, çağdaş, demokrat kesimini kaygılandıran AKP’nin bilhassa son dönemdeki dinsel uygulamaları şeriat düzeni korkusunu arttırdı. Başta yargı olmak üzere devlet organlarının tümüyle kontrolleri altına alınması ve Atatürkçülerin tasfiyesi bu korkunun tuzu-biberi oldu. Sadece Atatürkçüler değil, … Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi

KUR’AN’DA İBADETİN DOĞRU ANLAMI

MÜSLÜMANLAR KUR’AN’I BİLİYOR MU? Bence kesinlikle bilmiyor. Ne Kur’an’ı ne de İslam’ı. Bırakın müslümanları, onlara öğreten hocaları da bilmiyor. Hocalara yanlış öğreten mezhep imamları da tam bilmiyor. Dolayısıyla sonuçta Kur’an’dakinden farklı bir din olmuştur İslam. Bu başlıkta İslam’da yanlış bilinen … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi

İSLAM’DA CİHAD KAVRAMI

CİHAD ve SAVAŞ TDK’ya göre cihad: Din uğrunda yapılan savaş. Kur’an’da Cihad: Nisa/ 95. Mü’minlerden, bir mazereti olmaksızın cihaddan geri kalanlar, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenlerle bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri, evlerinde oturanlardan mertebece daha … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | 13 Yorum

İSLAM’DA MEZHEPLER HAK MI?

İslam’da hak olarak görülüyor ama Kur’an’da hak değil. Kur’an’da hak olmayan İslam’da nasıl hak olabiliyor derseniz; İslamcılar Kur’an’a ilave olarak hadisleri de kaynak-referans aldıkları için Kur’an’daki dinden farklı bir mezhep dini oluşturmuşlardır. Mezhepler, dinin farklı görüşlerle yorumlanması nedeniyle ortaya çıkmış … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 200 Yorum

MUHAMMED İNSANLIĞA NE KAZANDIRDI?

1391-1425 yıllarında Bizans ımparatoru olan Manuel Paleologos, 1391 yılında Ankara’da kış kampında kaldığı sırada bir İslam alimiyle din münazarasına girmiş. Bu İslam alimi müderris’in Hacı Bayram Veli olduğu kesin. Çünkü hem o tarihlerde ve o bölgede yaşamış hem de Müderris … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 131 Yorum

MEDİNE’DEN YAHUDİLERİN TEMİZLİĞİ

YESRİB YAHUDİLERİNİN TEHCİR VE KATLİAMI Mekke’de yerleşik Yahudi sayısı yok denecek kadar azdı. Müslümanlar karşılarında hep putperestleri bulurlardı. O nedenle Yahudilerle bir problem yaşanmadı. Dolayısıyla Mekki ayetlere de Yahudi karşıtı ifadeler yansımadı. Tersine İsrailoğullarının alemlere üstün kılındığı yazıldı. Medine’ye hicretin … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi | 23 Yorum

TÜRKLERİN İSLAM’A GEÇİŞİ

NASIL MÜSLÜMAN OLDUK Türklerin Müslümanlığı Kabulü Hakkında Ne Biliyoruz? Bu konuda pek fazla birşey bildiğimiz söylenemez. Çünkü Türklerin müslüman oluşuyla ilgili olarak ne okullarda, ne tarih kitaplarında ayrıntılı bilgi verilmez. Verilen bilgilerden ise sanki İslam’ı duyan-dinleyen Türklerin akın akın müslüman … Okumaya devam et

Din, Tarih içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi | 37 Yorum

ŞERİAT ve EVRENSELLİK

Şura/7. Böylece şehirlerin anası  (Mekke’de) ve çevresinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günü ile uyarman için sana Arapça okunan bir Kitap vahyettik. İnsanların bir takımı cennete, bir takımı da çılgın alevli cehenneme girer. Kur’an bu ayetiyle Araplara gönderildiğini ifade ediyor. … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 67 Yorum

İSLAM ve TEOKRASİ

Teokrasi, Grekçe Tanrı anlamına gelen “theos” ile kudret, iktidar anlamlarına gelen “kratos” kelimelerinin birleştirilmesinden meydana getirilmiş bir tabirdir. Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarına ilişkin bütün devlet gücünün, ancak ilâhî kaynaklı olması halinde meşruiyet ve hukukîlik kazanacağını savunan ve bu gücün … Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum