NELSON MANDELA

ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜNÜ NEDEN REDDETMİŞTİ?

nelsonmandela

Nelson Mandela’nın Atatürk Barış Ödülü’nü reddetmesinin Atatürk’le hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür bir yanlış anlamayı önlemek için ödülün reddedildiği açıklamada red sebebinin Modern Türkiye’nin kurucusu Devrimci Atatürk’e karşı bir olumsuz düşüncenin kesinlikle olmadığı vurgulanmıştır. Ama buna rağmen sanki Atatürk’e karşıymış gibi gösterilmeye devam edilmektedir. Ödülün reddedilme sebebinden önce Mandela’nın hayatına kısaca göz atalım:

Güney Afrika’nın efsane lideri Nelson Mandela 95 yaşında hayata veda etti. 1918 doğumlu Nelson Mandela hayatının 27 yılını hapiste geçirmişti. Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 6 Yorum

DİYALEKTİK ve DİYALEKTİK MATERYALİZM

diyalektik

Diyalektik nedir?

Diyalektik, bir düşünme, araştırma, değerlendirme yoludur ve yöntem olarak karşıt kavramların, zıtların birliği esasına dayanır. Nedir o zıtlar? Madde-antimadde, dişi-erkek, emek-sermaye, gece-gündüz, aydınlık-karanlık, büyük-küçük, az-çok, alçak-yüksek, kirli-temiz, alt-üst,  hızlı-yavaş, statik-dinamik  zıt kavram örnekleridir. Okumaya devam et

Felsefe içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 16 Yorum

KIYAMET YAKLAŞTI VE AY YARILDI

ay yarıldıİslam’ın doğuşundan 65 yıl önce ölen İmruü’l Kays, İslam öncesi Arap edebiyatının en seçkin şairlerinden biridir. Öyle ki İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah ve 4. halife Ali tarafından bile büyük övgü ile bahsedildiği belirtilmiştir. İslam öncesinden kalan yegane eser olan Muallakatü’s-Seba yani Yedi Askı isimli şiir kitabındaki 7 şiirden biri ona aittir. Şiirindeki “Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı” dizesinin Kamer suresinin ilk ayetiyle birebir aynı olmasının ilginçliği bir yana, ayet hakkında uydurulan mucize iddiasını çürütür. Daha fazla bilgi için:

http://tr.wikipedia.org/wiki/İmruü’l-Kays

Din içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 38 Yorum

SOKRATES’İN 3’LÜ FİLTRESİ

socrates61

ÜÇ FİLTRE TESTİ

Bir gün bir tanıdığı büyük filozof Sokrates’e rastladı ve dedi ki: 

“Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” 

“Bir dakika bekle.” diye cevap verdi Sokrates. “Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna 3’lü Filtre Testi deniyor.”  Okumaya devam et

Felsefe içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | 4 Yorum

PANDORA’NIN KUTUSU

pandora1Hephaistos, topraktan ve sudan bir genç kız yaratmış. Tanrılar ve tanrıçalar da bu kıza çeşitli özellikler katmışlar. Athena, el işlerini öğretmiş, Afrodit güzellik ve zerafet vermiş. Onu takılar ve çiçeklerle donatmışlar. Tanrıların habercisi, kurnaz ve muzip Hermes, bu güzel kızın kalbini sadakatsizlikle, ağzını da yalanla doldurmuş. Kıza «Tanrıların armağanı» anlamına gelen «Pandora» adı verilmiş. Zeus, 4 rüzgara emir vererek esmelerini istemiş ve rüzgarların esmesiyle kıza can gelmiş. Okumaya devam et
Din içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 5 Yorum

TESLİSİN PAGAN KÖKENİ

Hindu Teslisi Trimurti ve Hristiyan teslisi Trinity

teslis 4“Ortodoks” hristiyanlığın en önemli inançlarından biri de teslis inancı.

Teslis inancının kökenine baktığımızda, bu inancın semitik kökenli olmadığını görürüz, hristiyanlıktan ve yahudilikten çok daha önce pek çok toplumun üçleme inançları vardı, ancak bunlar gerçekten de 3 Tanrı’yı simgeliyordu. Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | 6 Yorum

PLATON’UN MAĞARASI ve UYANIŞ

Platos-allegory-of-the-cave2

Platon’a göre iki evren vardır. Birincisi; algılanan, duyumlanan varlık evreni, diğeri ise akıl ve düşünme yoluyla kavranabilen idealar evrenidir. Platon’a göre asıl gerçeklik idealar evrenindedir.

Doğadaki tüm görüntülerin ideaların gölgelerinden ibaret olduğunu ileri süren Platon, bunu kolay anlaşılır hale getirmek için Devlet adlı kitabında hocası Sokrates’in ağzından meşhur Mağara Alegorisini yapmıştır. Şöyle ki:

Sokrates: – Şimdi, diyorum* ki insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım:  Yer altında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Önce boydan boya ışığa açılan bir giriş… İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Okumaya devam et

Felsefe içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 3 Yorum

KARA ÇARŞAFIN KÖKENİ

1235080_163670603830633_1740480038_n

Gericilerin bir kesimi çarşafın Ahzap suresi 59. ayetinde geçen cilbab olduğunu öne sürerler. Yalandır.

Ahzap 59. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de  cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Cilbab, dış elbisedir ama çarşafla ilgisi yoktur. 2 parça değil, tek parça gömlektir ve kadınlar kullanabildiği gibi erkekler de kullanır. Erkeklerin kullandığına dair hadisler de vardır. İşte biri:

(Cilbabı [gömleği] haram olan erkeğin namazı kabul olmaz.) [Bezzar] Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 50 Yorum

KUR’AN’DA RECM YOKTUR

528885_511331565574287_715126450_n

İslam öncesi Araplarda recm cezası vardı. İslam’da da  recm cezası vardır. İslam’ın ilk yüzyıllarından itibaren zina eden evli kadın ve erkeğe uygulanır. Bütün mezhepler tarafından kabul görmüştür. Kur’an’da ise recm cezası yoktur. Kur’an’daki İslam ile uygulamadaki İslam farklılık arz eder.  Uygulamadaki İslam’ı savunanlar, Kur’an’ın yanında hadisleri de dine, din hukukuna dayanak olarak aldıklarından böyle bir farklılık ortaya çıkmıştır.

Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | 31 Yorum

DİNE GÖRE KOZMOLOJİ

7 gök

Tevrat ve Kur’an’daki anlatımlara göre Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır, üstelik bu 6 günlük çalışmanın sonunda bir yorgunluk da hissetmemiştir.

Kaf 38. Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

Başlangıçta yer ve gök bitişiktir. Her yer sularla kaplıdır. Allah’ın arşı yani mekanı ve tahtı da sular üzerindedir. Hiç bir şey yok, evren yok, dünya yok ama sular vardır Kur’an’a göre: Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 223 Yorum

6-7 EYLÜL PROVOKASYONU

fft16_mf826065

Yıl 1955. RTE’nin sözde demokrasi Kahramanı Menderes hükümeti zamanı. Ekonomi zor durumda. Çareyi halkı milliyetçilikle meşgul etmek, infial-kaos yaratarak baskı oluşturmakta görmüşler. Bunun da malzemesi Kıbrıs. Kıbrıs olaylarının körüklenmesi İngilizlerin de işine geliyor. Kıbrıs’ta Rumları bölmek, Türklerle Rumları düşman yapmak ve adada hakim konumda olmak niyetiyle DP hükümetiyle ve MİT’le ortak çalışmaktalar. Yani, o dönemin Gladioculuğunu İngilizler yürütüyor. Ve provakasyon planı Atatürk üzerinden yapılıyor. Atatürk’ün Selanik’teki evinin Rumlar tarafından bombalanıp hasar gördüğü haberi iktidar çizgisindeki Express gazetesinde manşetten veriliyor.  Okumaya devam et

Politika içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

KUR’AN’DA HAKARETLER

“SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA!” YA SONRA?

safe_image

Kafirun suresinin Mekke döneminin ilk başlarında ve 18. sırada geldiği belirtilir. Demek ki daha henüz Muhammed hazretlerinin peygamberlik iddiasına inanan sayısı çok azken yanında 100 kişi bile yokken yazılmıştır. Yani, en güçsüz olduğu, en baskı altında olduğu dönemde. Diğer Mekki surelerde olduğu gibi bu sure de barışçıl, insani, özgürlükçü bir düşünce yansıtır. Ne şiddetten, ne öldürmekten ne de savaştan söz edilir.

Sonrasında yani güçlenildiği zaman hitaplar değişir, ağızlar bozulur, tehditler, hakaretler, küfürler başlar. Ve ardından kavgalar, cinayetler, savaşlar ve katliamlar gelir. Okumaya devam et

Din içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | 60 Yorum